Irakaskuntza: ikuspegi orokorra

Lizentzia-ikasketak

 • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza
 • Politika eta Administrazio Zientziak
 • Aktuariotza eta Finantza Zientziak
 • Zuzenbidea
 • Merkatuen Ikerketa eta Teknikak
 • Itsasontzi Makinak
 • Nautika eta Itsas Garraioa
 • Publizitatea eta Harreman Publikoak

Diplomatura-ikasketak

 • Enpresa Ikasketak
 • Itsasontzi Makinak
 • Itsas Nabigazioa
 • Lan Harremanak
 • Gizarte Lana