Taldeak

Sailak, finkatutako bi ikerketa-talde ditu: MacLab eta GREMLIN-G. MacLab taldea 19 ikertzailek osatzen dute eta beren ikerketa Makroekonomian eta Lan Merkatuan oinarritzen da. Taldearen jardueren gaineko informazio gehiago http://www.maclab-upv.org webgunean dago kontsultagarri. Bestalde, GREMLIN-G taldeak industria-antolakuntza gaietan oinarritzen du bere ikerketa eta 13 ikertzailek osatzen dute.