Laneratzerako erakundeei buruzko informazioa.


Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuan erroldatua dagoen desgaitasuna duen ikasleak, ikasketak bukatzen dituenean, ikasle titulatuen datu basean sartzen da.

Hemen laneratzerako intereseko informazio iturriak eskaintzen zaizkie, ikasleen laneratzerako erakundeen zerrenda baten bidez

 

  Ver video Acogida Nuevo Alumnado en lengua signos a pantalla completa Zeinu hinzkuntza Bideoa  -   Laneratzeko