Ikuspegia

  • Nazioartean aitortua izatea jakintzaren sorreran eta transmisioan izandako erdiespenengatik, bai eta lehiakortasunari, garapen iraunkorrari eta inguruko gizarte kohesioari eginiko ekarpenengatik ere.
  • Doktorego Eskolaren jardunenan ari diren pertsona guztien asetasuna lortzea, bai eta eragile sozial eta ekonomikoen konpromisoa ere.
  • Talentua erakartzeko, tokikoa eta globala konbinatzeko eta diziplina artekotasuna eta kultura  artekotasuna sustatzeko gai izatea (Eman ta zabal zazu).