Masterren izen ematea eta onarpena

Izen ematea

Zer egin behar dut master batean izena emateko?

Masterraren web orri bakoitzean "Masterraren gaineko informazioa" atala aurkituko duzu. Bertan agertuko diren telefonoetan eta helbide elektronikoetan argituko dizkizute ikastaroei buruzko kontsultak (edukiak, eskolen egunak eta tokiak), bai eta izena emateko eta ikasleak onartzeko tramiteei buruzkoak ere.

Izena ON LINE eman behar duzu 2019ko apirilaren 1etik maiatzaren 24ra bitartean.

Izen ematea balioduna izateko, on line bidali beharko dituzu eskatzen den dokumentazioa. Hori egiterik ez baduzu, izena emanda duzun masterren idazkaritzetara igorri beharko duzu dokumentazioa. Dokumentu horiek egin nahi diren master guztietara bidali behar dituzu.

Kontuan izan sarrerako nota kalkulatzeko oinarri izango den batez besteko nota izena ematean erantsi den espedientean ageri dena izango dela. UPV/EHUko ikasleen kasuan, 2019ko maiatzaren 24ko datarekin ageri den nota hartuko da kontuan.

Nahitaezko irakasgaiak oso-osorik gaztelaniaz eta euskaraz irakasten dituzten ondoko master hauen kasuan, ikasleek hizkuntza aukeratzeko dokumentua (doc, 216 Kb) bete beharko duzu aukeratutako hizkuntza adieraziz, eta, gainontzeko dokumentazioarekin batera igorri beharko duzu izena ematekorakoan:

  • Abokatutza
  • Arkitektura

Baldin eta online eta presentzia bidez emango diren ondoko masterretako batean izena eman nahi baduzu, modalitatea aukeratzeko inprimakia (doc, 216 Kb) jaitsi beharko duzu, eta, bete ondoren, izena emateko eskatutako gainerako dokumentazioarekin batera entregatu beharko duzu:

  • Konputazio Ingeniaritza eta Sistema Adimentsuak

Dokumentazioa aurkezteko lekua:

On line GAUR aplikazioa erabiliz, edo izena emanda duzun masterraren idazkaritzan. Idazkaritza horien helbidea, e-maila eta telefonoa master bakoitzaren web orrian ageri dira.

Eskaerak aurkezteko epea:

2019ko apirilaren 1etik maiatzaren 24ra arte.

Oraindik baimena lortzeko tramiteetan ari diren masterren kasuan, izena emateko epea aurrerago zehaztuko da.

Graduaren azken maila egiten ari diren ikasleek masterra egin nahi badute, baina oraindik ezin badute titulurik eskatu, izena eman ahalko dute, baina onartuak izateko, titulu hori eskuratuta izan beharko dute.

Kontuan izan sarrerako nota kalkulatzeko oinarri izango den batez besteko nota izena ematean erantsi den espedientean ageri dena izango dela. UPV/EHUko ikasleen kasuan, 2019ko maiatzaren 24ko datarekin ageri dena nota hartuko da kontuan.

Dokumentazioa:

Ikasle guztiek aurkeztu beharreko dokumentuak:

  • NANaren fotokopia, egoitza txartela, nortasun txartela edo pasaportea.
  • Ikaslearen ziurtagiri akademikoaren fotokopia, karrerako irakasgai guztietako kalifikazioak eta deialdiak adierazita
  • Ikasleak egindako lanak, artikuluak edo argitalpenak
  • Bestelako merezimenduak (gomendiozko gutuna, …)

Homologatu gabeko atzerriko titulazio bat duten ikasleek, lehenago aipatutakoaz gainera, beste dokumentu hau ere aurkeztu beharko dute:

  • Tituluaren eta ziurtagiri akademikoaren zinpeko itzulpena, EAEko hizkuntza ofizialetako batean. Ikasleak egin nahi duen masterra ingelesez irakatsiko bada, nahikoa izango da titulua eta ziurtagiri akademikoa ingelesez egotea.
  • Ziurtagiri akademikoko batez besteko nota baliokidea

Dokumentu horiez gain, master batzuek baldintza bereziak dituzte. Irakurri masterraren web orria, eta ikusi ea baldintza berezirik daukan eta zeintzuk diren. Baldintza horiek masterrean izena emateko epearen barruan egiaztatu beharko dira.

Arazorik izanez gero, izena eman nahi duzun masterreko idazkaritzarekin jar zaitezke harremanetan (masterraren web orrian ageri da).

Onarpena

Master bakoitzeko Batzorde Akademikoak edo, hala badagokio, Graduondoko Batzordeak, izen emateak ebaluatuko ditu eta ekainaren 21etik aurrera web gunearen bidez jakinaraziko dio bakoitzari onartua izan den edo ez, edo itxaron zerrendan dagoen. Izena emateko prozesua zertan den hemen ere jakin dezakezu: izena emateko prozesuaren egoera.

Berrestea

Behin GAUR aplikazioaren bidez onartua eta jakinarazita, masterra egiteko nahia berretsi eta erregulariztu beharko duzu ekainaren 24tik 28ra bitartean. Horrela egin ezean, ekainaren 29an baliogabetu egingo da eta itxaron zerrendako ikasleekin jarraituko da.

Onartua izan bazara, matrikula egiteko prozedura bete beharko duzu unibertsitateak hala agintzen dizunean. Matrikula egiteko, beharrezkoa izango da jatorrizko dokumentazioa eta fotokopia aurkeztea biak erkatzeko, edo, bestela, fotokopia erkatuak. Matrikularen ardura daukan idazkaritzan galdetu beharko duzu zein den dokumentazio hori aurkezteko prozedura.