Xedea

Oro har, gizarteari eta, zehazkiago euskal gizarteari doktoregoko hezkuntzarako eskaintza ematea, nazioarte mailan behar beste aitortua, eskariarekiko sentibera eta lehiakortasun, garapen iraunkor eta gertuko inguruarekiko gizarte kohesioa areagotzen lagunduko duena, honako hauek bitarte direla:

  • Bere esku utzitako baliabideen gestio eraginkor eta gardena.
  • Kalitatezko hezkuntza eskaintza zabala.
  • Pertsonen prestakuntza integrala, bikaintasuna eta diziplina artekotasuna sustatuz.
  • Hezkuntza eskaintzaren difusioa eta laneratze eta enplegagarritasunaren sustapena.
  • Nazioarteko mailan izen handiko unibertsitateekiko eta ikerkuntza eta hezkuntzarako erakundeekiko harremanak sustatuz.