Ikerketa lerroak

Elaboración de superficies de energía potencial

 • BO eta RBO metodoak
  Lotura-ordena duten koordenatuen polinomioak gorputz anitzen garapenean.
 • LAGROBO metodoa
  Energia potentzialeko kurba diatomikoen eredu biragarria, prozesu anitzen garapenean.
 • MPE-MEP metodoa
  Gutxieneko energia duten bideetan oinarritutako eredua, prozesu anitzen garapenean.

Ibilbide kuasiklasikoak

Metodo mekano-kuantiko hurbilduak

 • Erreakzio lerrokideetarako R matrizearen metodoa
 • IOSA metodoa (infinite order sudden approximation)

Denboraren mendeko metodo mekano-kuantiko zehatzak

 • RWAVE: erreakzio triatomikoetarako egoeraz egoerako erreakzio-probabilitateak
 • RWP: erreakzio tetraatomikoetarako atzemate-probabilitateak

Denborarekiko mendekotasunik ez duten metodo mekano-kuantiko zehatzak

 • ABC: erreakzio triatomikoetarako egoeraz egoerako erreakzio-probabilitateak

Prestazio handiko konputazioa

 • Konputazio bektoriala
 • Konputazio paraleloa
 • Superordenagailu birtual baten eratzea
 • GRID konputazioa (konputazioa sarean)

Aztertutako oinarrizko erreakzio kimikoak

 • Li+HF→H+LiF, Li+HCl→H+LiCl, Na+HF→H+NaF, Be+HF→H+BeF, Mg+HF→H+MgF
 • H+H2→H2+H, N+N2→N2+N, O+O2→O2+O
 • O(1D)+HCl→OH+Cl,OCl+H
 • H2+H2: truke-prozesuak eta disoziazio erreaktiboa eta ez erreaktiboa
 • OH+H2→H+H2O
 • OH+CO→H+CO2
 • OH+HCl→Cl+H2O, OH+HBr→Br+H2O
 • Cl+CH4→HCl+CH3
 • OH+CH4→H2O+CH3