Estekak

Posta-zerrendak:

 

Software estatistikoa:

 

 • Lisp-Stat

X-LISPen oinarritutako pakete estatistiko bat da. Beste plataforma batzuen artean, Windowserako eta LiNUXerako balio du. LISPen gaineko trebakuntza jasotzea eskatzen du, eta horregatik, ikaskuntza neketsua izango da hizkuntza hori ezagutzen ez duenarentzat. LispStat Minnesotako Unibertsitatean aurki dezakezu.
Tierney,L.(1990)Lisp-Stat: an object-oriented environment for statistical computing and dynamic graphics, John Wiley & Sons, ISBN: 0471509167 liburua Lisp-Staten gaineko erreferentzia osoa eta baimenduna da.
R / S / S-Plus

 


S hizkuntza asmo orokorreko konptutazio estatistiko egoeran dagoen artea da: badira gauza jakin batzuk hobeto egiten dituzten beste programa batzuk, baina programazio- eta kalkulu-ingurune gisa gaindiezin jarraitzen du, erraztasunarekin lotutako askotariko gauzak egiteko.


Bi inplementazio daude. Bata Bell Labs-en idatzitako jatorrizko iturri-kodetik abiatzen da, eta merkataritza-garapenaren helburua izan da: S-Plus da. Ia plataforma guztien gainean dago erabilgarri (Linux eta Windows barne). Bestea, berriz,  R  da, "not unlike S" bezala diseinatua eta hasieratik kode libre gisa programatua (GPL lizentziapean). CRANen edo bere ispiluetako edozeinetan aurki daiteke.


Bi paketeak hedagarriak dira eta idatzitako kodea erraztasunarekin estekatzeko aukera ematen dute, FORTRAN, C, C++ eta beste hizkuntza konpilatu batzuk erabilita. Modulu edo package erantsi asko daude: R edo Stik hasi eta dagozkien funtzionaltasunetara hedatzen dira.
R o S-Plus askotan erabiliko badira, arrazoi asko daude Emacs editoretik eta ESS gehigarria erabilita egiteko. Bada horri buruzko informaziorik zerbitzari honetan bertan (Nola egiten da -> Emacs).


R-ri buruzko orrialdean informazio osagarria aurki dezakezu, zerbitzari honetan bertan, eta orrialde honen ezkerraldean, "Eskuliburuen" azpi-menuan.


Software estatistikoko beste pakete eta iturri batzuk

 

 • STATLIB ek software estatistikoko katalogo zabala du (eta besteak beste, R eta S-Plus-erako pakete osagarriak).
 • NetMul, Lyongo Unibertsitateko (1) Biometria Sailaren datuen analisirako dimentsio anitzeko ON-LINE sistema. Bada lan lokalerako bertsio bat ere. ADE-4 izena du, Mac eta PCetarako balio du eta leku berean eskura daiteke. (R-n Linuxen gainean lan egiten baduzu, zure bizitza errazagoa dela ikusiko duzu: ADE-4 modulu kargagarria da R -tik. Horri esker, bere funtzionaltasunera eta R osora sar daiteke).
 • Simfit gaztelaniara itzuli den pakete bikaina da. Ez da R bezain ulerkorra, baina erabiltzaile batzuentzako ona izan daiteke. MS Windowsen hainbat aldaerekin egiten du lan.
 • BUGS bayesiar analisian espezializatutako paketea da. Bada Windowserako bertsio bat (WinBUGS).
 • IDAMS UNESCO batch-orientatuak garatutako "open source" pakete bat da. Kontrol-hizkuntzak badu antzekotasunik SPSSrekin, eta pakete horrekin ohituta daudenei gustatu ahal zaie.
 • Begira ezazu baita ere "Beste Software Bat" atalean, ezkerreko aurkibidean, askotariko softwareen biltegien zerrenda eskuratzeko (estatistikoa barne).

   

Software ekonometrikoa:


GRETL analisi ekonometriko idatzirako software-pakete bat da, C programazio-hizkuntzan. Kode irekiko software librea da. GNU Lizentzia Publiko Orokorraren (GPL) baldintzen arabera birbana edo/eta alda dezakezu, Free Software Foundationek zehaztutakoaren arabera. 


Ezaugarriak:

 

 • Interfaze erraza eta intuitiboa (ingelesez egoteaz gain, orain gaztelaniaz, frantsesez, italieraz, polonieraz, euskaraz eta alemanez)
 • Gutxieneko karratuetan eta gehienezko egiantzetan oinarritutako estimatzaile mota ugari hartzen ditu barne, besteak beste, ekuazio-sistemen estimatzaileak
 • Dickey-Fuller gehituaren kontrastea, Chow-ren egitura-egonkortasun kontrastea, autorregresio bektorialak edo ARMA estimazio-ereduak bezalako gauzak egiteko jarraibide errazak dituzu.
 • Ereduen emaitzak LaTeX fitxategi bezala gorde daitezke, formatu tabularrean edo/eta ekuazio gisa.
 • 'Script' bidezko programazio-hizkuntza hartzen du barne (jarraibideen gidoiak): aginduak menuen edo gidoien bidez sar daitezke.
 • Monte Carloko simulazioetarako jarraibide-begizten egitura eta iterazio-balioespenerako prozedurak.
 • Menuen bidezko kontrolagailu grafikoa, Gnuplot grafikoen egokitzapen finerako.
 • GNU R-rako esteka, RATS datuen analisi sofistikatuetarako.

   


Urte askoan zehar, RATS (Regression Analisys of Time Series) kalkulu ekonometrikoaren kantoiharria izan da Fakultatean. RATS hizkuntza oso bat da, eta potentzia handiko orden multzo bat programatzeko aukera ematen du. Hain zuzen, ekuazio anitzeko ereduak (linealak ala ez) zehazteko eta hainbat modutan balioesteko aukera ematen du (MCO, MC2E, VI, MC3E, FIML, etab.). Hasiera batean behin-behineko serieetara orientatuta badago ere, zeharkako datuak eta panelak maneiatzeko aukera ematen du.


RATSek bere erraztasunak ditu datu-banku integratu gisa.
RATS komertzialki garatutako pakete bat da (nahiz eta hasiera batean ingurune akademiko batean sortu zen). Arrazoizko prezioa du. Plataforma askotarako dago, nahiz eta horietako batzuk iturri-lizentziapean bakarrik egon (ez da konpilatzeko/instalatzeko arrunta).


R


R (begira ezazu software estatistikoari buruzko goiko esteka) ez da espezifikoki pakete ekonometriko bat, baina hala erabil daiteke erabilera askotan. Behin-behineko serieetan aberatsa da. Modelizazio arruntez gain (esaterako, AR, MA, AR(I)MA(X)), ARCH, GARCH, wavelets, analisi espektrala, ereduak egoera-espazioetan, etab. ditu.  
Horrez gain, badira R hedatzen duten eta ekuazio-sistemak balioesteko aukera ematen duten paketeak.
R-k ez ditu datu-bankuen erraztasun integratuak, baina funtzionaltasun-erraztasunak ditu, hainbat formatako kanpoko datu-baseetara sartzeko.

Datu-iturriak


Erakunde supranazionalak

 

 • EUROSTAT, Europako bulego estatistikoa.
 • World Bank, Munduko Bankua.
 • IMF, Nazioarteko Diru Funtsa.
 • OECD, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundea.

   


Nazioko eta erkidegoko erakundeak

 

Esteka pilatzaileak

 • FE (Fuentes Estadísticas / Iturri Estatistikoak). Besteak beste, estatistikak ekoizten dituzten erkidegoko, nazioko, Europar Batasuneko beste herrialde batzuetako eta munduko gainerako herrialdeetako Erakundeen direktorio osotu bat eskaintzen du. 

 
Finantzei buruzko datuak.

 

 


Behin-behineko serieak

 

• World Data Centre for Greenhouse Gases: gasen kontzentrazioari buruzko behin-behineko serie iturri bat da, eta berotegi-efektuari laguntzen dio. Oso serie luzeak behar direnean, proben banku on bat bezala balio dute, hainbat behaketa-denboraldirekin (ordutegiak barne) eta galdutako datuekin.

 


Badira beste hainbat informazio-iturri. Horiek behealdean aipatzen dira eta behin-behineko serieak eskaintzen dituzte.


Mikrodatuak

 


Zerga-estatistikak

 

 • Badespe (Espainiako Sektore Publikoaren Datu Basea) interes-iturri bat da (baina urteko datuekin bakarrik, eta 1980az geroztik).

   


Datu historikoak


Interes-iturri dezente daude. Proiektu interesgarri bat honako hau da:

National Health Interview Survey Data
Informazio-meatze bat da, eta mikrodatuak ere baditu. Oro har, "data mining", egozte eta aldagai anitzeko analisi ariketetarako proba-banku ezin hobea da. CD ROMean eska daitezkeen edo kosturik gabe National Center for Health Statistics-en eska daitezkeen datuak dira.

 


Beste iturri batzuk

 


Esteka pilatzaileak

 

 • SOSIG, Social Science Information Gateway. Estatistika-iturrietarako esteka asko ditu.
 • The MacroDataGuide: herrialdeen arabera makro-sailkatutako abiapuntu on bat da.