Aurkezpena

Sailak Ekonomilarientzako Matematikako iraskaskuntzan dihardun eta baita ere Joko Teorian, Gizarte Aukera, Ikerketa Operatiboan, Desberdintza eta Polarizazioan eta Analisi Aldagaianizkotzean ikerketan.