Ikerkuntza

Sailak ondoko ikerkuntza eremuetan dihardu bere oinarrizko ikerketa: Joko Teorian, Gizarte Aukeran, Ikerketa Operatiboan, Desberdintza eta Polarizazioan eta Analisi Aldagaianizkoitzean.