eCampus-Home

eGelaPI: UPV/EHU kanpoko pertsonak* .csv bidez matrikulatzea

Multzokako matrikulazioa CSVtik

Funtzionalitate berri bat ezarri da eGelaPIn, UPV/EHU kanpoko pertsonak .csv bidez matrikulatu ahal izateko (ikusi honekin batera doan eskuliburuko 8. orrialdeko “Multzokako matrikulazioa CSVtik” atala). 

* RedIris edo EDUGAINen federatutako erakundeetako batetako posta elektroniko korporatiboa duten pertsonak soilik matrikulatu ahal izango direla era honetan. Hemen kontsulta dezakezu federatutako erakundeen zerrenda.  

Erakunde federatu batetako kideren batek aurretik UPV/EHUko BESTEAK erabiltzaileren bat izan badu, informazio guztia identitate berrian txertatu eta ezer ez galtzeko doikuntza bat egin behar izango dute informatikariek.  Kasu horietan, ecampus@ehu.eus era  jakinarazi beharko zaio honako hauek adieraziz: NAN, izen-deiturak, lehenago erabilitako “Besteak” posta elektronikoa eta jatorrizko erakundearen posta elektroniko korporatiboa (informazio hori dagoeneko eCampusera helarazi bada, ez da berriro bidali behar). 

eGelaPI ikastaro batean matrikulatu ondoren, pertsona horiek beren jatorrizko erakundeetan erabiltzen dituzten egiaztagiriekin zuzenean sartu ahal izango dira, “Kanpoko kontua” sarbidea erabiliz (ikus erantsitako eskuliburuko 3. orrialdeko “Zerbitzurako sarbidea” atala). 

* Federatuak  EZ diren erakundeetako kideentzat, “BESTEAK” kontua sortu behar da GAURetik. 

Deialdi irekiak

Berriak - eCampus

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
The following has evaluated to null or missing:
==> description [in template "10112#522485#1324421" at line 289, column 15]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if description != "" [in template "10112#522485#1324421" at line 289, column 9]
----
1<#-- GENERAL--> 
2<#assign cTxtArticle			= languageUtil.get( locale, "article" ) > 
3<#assign cTxtAutoria			= languageUtil.get( locale, "ehu.authors" ) > 
4<#assign cTxtDoi				= languageUtil.get( locale, "ehu.doi" ) > 
5<#assign cTxtDoiTitle			= languageUtil.get( locale, "ehu.digital-object-identifier" ) > 
6<#assign cTxtNewWindow			= languageUtil.get( locale, "opens-new-window" ) > 
7<#assign cTxtPhoto				= languageUtil.get( locale, "ehu.photo" ) > 
8<#assign cTxtPublishing			= languageUtil.get( locale, "publishing" ) > 
9 
10<#assign cUrlDoiOrg				= "https://doi.org/" > 
11<#assign scopeId = themeDisplay.scopeGroupId> 
12<#assign isCampusa = (themeDisplay.getTheme().getContextPath() == "/o/upv-ehu-campusa-theme") > 
13<#assign isGlobal = (themeDisplay.getTheme().getContextPath() == "/o/upv-ehu-global-theme") > 
14<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
15<#if .vars['reserved-article-id']?has_content> 
16	<#assign articleId = .vars['reserved-article-id'] >  
17<#else> 
18	<#assign articleId = "">  
19</#if> 
20 
21<#if !isGlobal > 
22	<#assign articleClass		= "new" > 
23	<#assign preTitleClass		= "pretitle" > 
24	<#assign titleClass			= "new-title" > 
25	<#assign subTitleClass		= "subtitle" > 
26	<#assign entryClass			= "entry" > 
27	<#assign descriptionClass	= "description" > 
28	<#assign bibliographyClass	= "bibliographic-reference" > 
29	<#assign headerTag			= "div" > 
30	<#assign headerBloqueTag	= "p" > 
31	<#assign htmlHeaderTagClass	= ' class="content-header"' > 
32<#else> 
33	<#assign articleClass		= "new-detail" > 
34	<#assign preTitleClass		= "new-detail__pretitle" > 
35	<#assign titleClass			= "new-detail__title" > 
36	<#assign subTitleClass		= "new-detail__subtitle" > 
37	<#assign entryClass			= "new-detail__body__entry" > 
38	<#assign descriptionClass	= "new-detail__body__description" > 
39	<#assign bibliographyClass	= "new-detail__bibliographic-reference" > 
40	<#assign headerTag			= "header" > 
41	<#assign headerBloqueTag	= "div" > 
42	<#assign htmlHeaderTagClass	= "" > 
43</#if> 
44 
45<#assign entGeneralData = ehugeneraldataFieldSet > 
46 
47<#-- HTML--> 
48<article class="${ articleClass }"> 
49	<#-- PRETITLE, TITLE, SUBTITLE --> 
50	<#assign preTitle = ""> 
51	<#if entGeneralData.ehupretitle?? && entGeneralData.ehupretitle.getData()?? && entGeneralData.ehupretitle.getData()?has_content> 
52		<#assign preTitle = entGeneralData.ehupretitle.getData()?html>	 
53	</#if> 
54	 
55	<#assign title = ""> 
56	<#if entGeneralData.ehunewtitle?? && entGeneralData.ehunewtitle.getData()?? && entGeneralData.ehunewtitle.getData()?has_content> 
57		<#assign title = entGeneralData.ehunewtitle.getData()?html> 
58	</#if> 
59	 
60	<#assign subTitle = ""> 
61	<#if entGeneralData.ehunewsubtitle?? && entGeneralData.ehunewsubtitle.getData()?? && entGeneralData.ehunewsubtitle.getData()?has_content> 
62		<#assign subTitle = entGeneralData.ehunewsubtitle.getData()?html> 
63	</#if> 
64	<${ headerTag }${ htmlHeaderTagClass }> 
65		<#if preTitle != "" > 
66			<${ headerBloqueTag } class="${ preTitleClass }">${ preTitle }</${ headerBloqueTag }> 
67		</#if> 
68		<#if title != "" > 
69			<h1 class="${ titleClass }">${ title }</h1>   
70		</#if> 
71		<#if subTitle != "" > 
72			<${ headerBloqueTag } class="${ subTitleClass }">${ subTitle }</${ headerBloqueTag }> 
73		</#if> 
74	</${ headerTag }> 
75 
76	<#if !isGlobal > 
77		<div class="content-content"> 
78	</#if> 
79	<#if isGlobal > 
80		<div class="new-detail__info-date-share"> 
81	</#if> 
82 
83	<#-- CAMPUSA VOCABULARY --> 
84	<#assign vocabularyName = "Campusa" > 
85	<#assign tag_init = "<ul></ul>" > 
86	<#assign categories = tag_init > 
87	<@upvlibs.formatVocabularyCategoriesProperties vocabularyName=vocabularyName /> 
88	<#assign categories = upvlibs.categoriesListStr > 
89	 
90	<#if categories != tag_init > 
91		<div class="campusa-category">${ categories }</div> 
92	</#if> 
93 
94	<#-- FIRST PUBLICATION DATE --> 
95	<#if locale == "eu_ES"> 
96		<#assign dateFormat = "yyyy/MM/dd"> 
97	<#else> 
98		<#assign dateFormat = "dd/MM/yyyy"> 
99	</#if> 
100	<#if isGlobal > 
101		<#assign articlePublicationDate = .vars['reserved-article-display-date'].data!"" > 
102		<#if articlePublicationDate != "" > 
103			 
104			<#setting date_format=dateFormat > 
105			<#assign currentLocale = locale> 
106			<#setting locale = localeUtil.getDefault() > 
107			<#if articlePublicationDate?? && articlePublicationDate != "" > 
108				<#assign publicationDate = ( articlePublicationDate?datetime( "EEE, dd MMM yyyy hh:mm:ss" ) )?date > 
109				<#assign publicationDateStr = publicationDate?string > 
110				<div class="new-detail__info-date-share__date"> 
111					<p class="publication_date"> 
112						<strong class="text"> <@liferay.language key="ehu.first-publication-date" />:</strong> 
113					 
114							<span class="date">${ publicationDateStr }</span> 
115					 
116					</p> 
117				</div> 
118			</#if> 
119			<#setting locale = currentLocale> 
120		</#if> 
121	<#else> 
122		<#assign articlePublicationDate = .vars['reserved-article-display-date'].data!"" > 
123		<#if articlePublicationDate != "" >		 
124			<#setting date_format=dateFormat > 
125			<#assign currentLocale = locale> 
126			<#setting locale = localeUtil.getDefault() > 
127			<#if articlePublicationDate?? && articlePublicationDate != "" > 
128				<#assign publicationDate = ( articlePublicationDate?datetime( "EEE, dd MMM yyyy hh:mm:ss" ) )?date > 
129				<#assign publicationDateStr = publicationDate?string > 
130				<p class="publication_date"> 
131					<strong class="text"> <@liferay.language key="ehu.first-publication-date" />:</strong> 
132					<span class="date">${ publicationDateStr }</span> 
133				</p> 
134			</#if> 
135			<#setting locale = currentLocale> 
136		</#if> 
137	</#if> 
138 
139 
140 
141	<#-- REDES SOCIALES --> 
142	<#if isGlobal > 
143		<!-- Si está marcado el check de redes sociales las pintamos --> 
144		<#if entGeneralData.ehusocialbookmarks?? && entGeneralData.ehusocialbookmarks.getData()?has_content && entGeneralData.ehusocialbookmarks.getData()=="true" >		 
145			<#assign classRS = "share-social-bar__item" >			 
146			<#assign urlEnCurso = themeDisplay.getURLPortal() + themeDisplay.getURLCurrent() > 
147			<#-- SHARE SOCIAL BAR --> 
148			<div class="share-social-bar"> 
149				<a href="https://www.facebook.com/share.php?u=${urlEnCurso?replace(' ','%20')}&amp;t=www.ehu.eus" target="_blank" title="Facebook" class="${ classRS }"> 
150					<i class="icon-facebook"></i> 
151					<span class="sr-only"><@liferay.language key="social-bookmark-facebook-ehu" /> - ${ cTxtNewWindow }</span> 
152				</a> 
153				<a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=www.ehu.eus%20-%20${urlEnCurso?replace(' ','%20')}%20" target="_blank" title="Twitter" class="${ classRS }"> 
154					<i class="icon-twitter"></i> 
155					<span class="sr-only"><@liferay.language key="social-bookmark-twitter-ehu" /> - ${ cTxtNewWindow }</span> 
156				</a> 
157				<a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=${urlEnCurso?replace(' ','%20')}&amp;title=${title?replace(' ','%20')}&amp;summary=" target="_blank" title="LinkedIn" class="${ classRS }"> 
158					<i class="icon-linkedin"></i> 
159					<span class="sr-only"><@liferay.language key="social-bookmark-linkedin" /> - ${ cTxtNewWindow }</span> 
160				</a> 
161				<a href="whatsapp://send?text=${ urlEnCurso }" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="${ classRS } svg-icon" title="WhatsApp"> 
162					<svg><use xlink:href="${ themeDisplay.getPathThemeImages() }/icons/fontawesome-brands.svg#whatsapp" /></svg>  
163					<span class="sr-only">WhatsApp - ${ cTxtNewWindow }</span> 
164				</a> 
165				<a href="mailto:?subject=${title?replace(' ','%20')}&amp;body=%20-%20${urlEnCurso?replace(' ','%20')}" target="_blank" title="Email" class="${ classRS }"> 
166					<i class="icon-envelope"></i> 
167					<span class="sr-only"><@liferay.language key="ehu.send-email" /> - ${ cTxtNewWindow }</span> 
168				</a> 
169				<a href="javascript:void(0)" onclick="window.print();" target="_blank" title='<@liferay.language key="ehu.print" />' class="${ classRS }"> 
170					<i class="icon-print"></i> 
171					<span class="sr-only"><@liferay.language key="centros.accesibilidad.imprimir" /> - ${ cTxtNewWindow }</span> 
172				</a> 
173			</div>			 
174		</#if> 
175	</#if> 
176 
177	<#if isGlobal > 
178		</div> <#-- class="new-detail__info-date-share" --> 
179		<div class="new-detail__body"> 
180	</#if> 
181 
182	<#-- IMAGE --> 
183	<#assign entImage = entGeneralData.ehunewimageFieldSet > 
184	<#assign imageSrc = "" > 
185	<#if entImage.ehunewimage?? && entImage.ehunewimage.getData()?? && entImage.ehunewimage.getData()?has_content> 
186		<#assign imageSrc = entImage.ehunewimage.getData()?html> 
187	</#if> 
188	<#if imageSrc != "" > 
189	 
190		<#assign imageAltText = ""> 
191		<#if entImage.ehunewimagealt?? && entImage.ehunewimagealt.getData()?? && entImage.ehunewimagealt.getData()?has_content> 
192			<#assign imageAltText = entImage.ehunewimagealt.getData()?html> 
193		</#if> 
194		 
195		<#assign imageFootText = ""> 
196		<#if entImage.ehunewimagefoot?? && entImage.ehunewimagefoot.getData()?? && entImage.ehunewimagefoot.getData()?has_content > 
197			<#assign imageFootText = entImage.ehunewimagefoot.getData()?html > 
198		</#if> 
199 
200		<#assign imageAuthorText = ""> 
201		<#if entImage.ehunewimageauthor?? && entImage.ehunewimageauthor.getData()?? && entImage.ehunewimageauthor.getData()?has_content> 
202			<#assign imageAuthorText = entImage.ehunewimageauthor.getData()?html > 
203		</#if> 
204		 
205		<#assign imageAlign = ""> 
206		<#if entImage.ehuimagedisposition?? && entImage.ehuimagedisposition.getData()?? && entImage.ehuimagedisposition.getData()?has_content> 
207			<#assign imageAlign = entImage.ehuimagedisposition.getData()?html> 
208		</#if> 
209		 
210		<#assign imageUrl = "" > 
211		<#if entImage.ehunewimageurl?? && entImage.ehunewimageurl.getData()?? && entImage.ehunewimageurl.getData()?has_content > 
212			<#assign imageUrl = entImage.ehunewimageurl.getData()?html> 
213		</#if> 
214		 
215	 
216		<#assign imageUrlTitle = "" > 
217		<#assign imageUrlNewTab = true > 
218		<#assign imageClass = "img-main" > 
219 
220		<#-- Pasamos la imagen de la noticia directamente al og:image para que no haya problemas al compartirla 
221			 en redes sociales (Trello 273 - Trello 637) -->	 
222		<@liferay_util["html-top"]> 
223			<meta property="og:image" content="${ portalUtil.getAbsoluteURL( request, imageSrc ) }"> 
224		</@> 
225		<#if !isGlobal && entImage.ehunewimageurl??> 
226			<@upvlibs.imageAuthorSection image=imageSrc altText=imageAltText footText=imageFootText imageAuthor=imageAuthorText 
227				imageDisposition=imageAlign elemImageUrl=entImage.ehunewimageurl imageUrlTitle=imageUrlTitle imageUrlNewTab=imageUrlNewTab imgClass=imageClass /> 
228		<#else> 
229			 
230			<#if imageUrl != ""> 
231				<a href="${ imageUrl }" target="_blank"> 
232			</#if> 
233			<div class="new-detail__body__main-image ${ imageAlign }"> 
234			<img src="${ imageSrc }" alt="${ imageAltText }" class="${ imageClass }"/>  
235			 
236				<#if imageFootText != "" || imageAuthorText != "" > 
237					<div class="main-image__footer"> 
238						<#if imageFootText == "" > 
239							<#assign txtPhoto = "" > 
240						<#else> 
241							<#assign txtPhoto = imageFootText > 
242						</#if> 
243						<#if imageAuthorText != "" > 
244							<#if imageFootText == "" > 
245								<#assign aux = "" > 
246							<#else> 
247								<#assign aux = " | " > 
248							</#if> 
249							<#assign txtPhoto = txtPhoto + aux + cTxtPhoto + ": " + imageAuthorText > 
250						</#if> 
251						<#if imageAlign == "" > 
252								<#assign classImageFootText = "center" > 
253						<#else> 
254								<#assign classImageFootText = imageAlign > 
255						</#if> 
256						<p class="${ classImageFootText }">${ txtPhoto }</p>					 
257				  </div> 
258				</#if>				 
259		 	 </div> 
260		  <#if imageUrl != ""> 
261				</a> 
262			</#if> 
263		</#if> 
264	<#else> 
265		<#-- Si la imagen no tiene imagen metemos como imagen para redes sociales el logo de la universidad 
266			 proporcionado por la oficina de comunicación (Trello 565 - Trello 637) -->	 
267		<@liferay_util["html-top"]> 
268				<meta property="og:image" content="https://www.ehu.eus/documents/522485/1339603/avatar.jpg"> 
269		</@> 
270	</#if> 
271 
272	<#-- ENTRADILLA --> 
273	<#-- Desde la Oficina de Comunicacion piden para Campusa que la entradilla vaya despues de la imagen 
274		 Se hace el cambio para todos --> 
275	<#assign entradilla = ""> 
276	<#if entGeneralData.ehunewentradilla?? && entGeneralData.ehunewentradilla.getData()?? && entGeneralData.ehunewentradilla.getData()?has_content> 
277		<#assign entradilla = entGeneralData.ehunewentradilla.getData()?html > 
278	</#if> 
279	<#if entradilla != "" > 
280		<div class="${ entryClass }"> 
281			<p>${entradilla}</p> 
282		</div> 
283	</#if> 
284 
285	<#-- DESCRIPTION --> 
286	<#if entGeneralData.ehunewtext?? && entGeneralData.ehunewtext.getData()?? && entGeneralData.ehunewtext.getData()?has_content > 
287		<#assign description = entGeneralData.ehunewtext.getData()> 
288	</#if> 
289	<#if description != "" > 
290		<div class="${ descriptionClass }"> 
291				${ description } 
292		</div> 
293	</#if> 
294 
295	<#if isGlobal > 
296		<#-- IMAGE GALLERY --> 
297		<div class="new-detail__body__image-gallery"> 
298			<#if ehuimagegalleryFieldSet?? > 
299				<#if ehuimagegalleryFieldSet.ehuslideFieldSet??> 
300					<@upvlibs.imageGallerySection ehuimagegalleryFieldSet.ehuslideFieldSet articleId 4 /> 
301				</#if> 
302			</#if>				 
303		</div> 
304	</#if> 
305	<#if isGlobal > 
306		</div> <#-- class="new-detail__body" --> 
307	</#if> 
308	 
309	<#assign entMoreInfo = ehumoreinfoFieldSet > 
310	<#if entMoreInfo?? > 
311		<#-- DOCUMENTS -->		 
312		<#if entMoreInfo.ehunewdocumentFieldSet?? > 
313			<@upvlibs.writeHtmlForDocumentsNew documents=entMoreInfo.ehunewdocumentFieldSet nivel=2 encabezado="document" campo="ehunewdocument" titulo="ehunewdocumenttitle" tipo=2 adicional=0 /> 
314		</#if> 
315		 
316		<#-- LINKS -->	 
317		<#if entMoreInfo.ehunewurlFieldSet??> 
318			<#assign encabezado="ehu.web-address"> 
319			<#if !isGlobal > 
320				<#assign encabezado="link"> 
321			</#if> 
322				<@upvlibs.writeHtmlForLinksNew links=entMoreInfo.ehunewurlFieldSet nivel=2 encabezado=encabezado campo="ehunewurl" titulo="ehunewurltitle" newTab="" tipo=2 adicional=0 />	 
323		</#if> 
324	</#if> 
325	 
326	<#-- REFERENCE INFO --> 
327	<#-- Bibliografía --> 
328	<#assign entBibliography = ehunewbibliographicreferenceFieldSet > 
329	<#assign hayBiblioArticles = getterUtil.getBoolean("false")> 
330	<#if entBibliography?? && entBibliography.getSiblings()??>				 
331		<@upvlibs.validarLista lista=entBibliography campo="ehubibliographicreferencearticle" /> 
332		<#assign hayBiblioArticles = upvlibs.valida />				   
333		 
334	</#if>	 
335	<#if hayBiblioArticles > 
336		<div class="${ bibliographyClass }"> 
337			<#if !isGlobal > 
338				<#assign htmlIconBibliography = '<i class="icon-book"></i>' > 
339			<#else> 
340				<#assign htmlIconBibliography = "" > 
341			</#if> 
342			 
343			<h2>${ htmlIconBibliography }<@liferay.language key="ehu.bibliographic-reference" /></h2> 
344			<#if !isGlobal > 
345				<ul> 
346			<#else> 
347				<ul class="list-unstyled new-detail__bibliographic-reference__item"> 
348			</#if> 
349			<#if !isGlobal > 
350				<#assign htmlTxtArticle = "" > 
351				<#assign htmlTxtPublication = "" > 
352				<#assign htmlTxtAutoria = "" > 
353				<#assign htmlTagBiblio = "span" > 
354			<#else> 
355				<#assign htmlTxtArticle = "<strong>" + cTxtArticle + ":" + "</strong>" > 
356				<#assign htmlTxtPublication = "<strong>" + cTxtPublishing + ":" + "</strong>" > 
357				<#assign htmlTxtAutoria = "<strong>" + cTxtAutoria + ":" + "</strong>" > 
358				<#assign htmlTagBiblio = "p" > 
359			</#if> 
360			<#if !isGlobal > 
361				<#assign htmlTxtDoi = '<abbr title="' + cTxtDoiTitle + '">' + cTxtDoi + '</abbr>: ' > 
362			<#else> 
363				<#assign htmlTxtDoi = '<abbr title="' + cTxtDoiTitle + '">' + "<strong>" + cTxtDoi + "</strong>" + '</abbr>: ' > 
364			</#if> 
365			<#list entBibliography.getSiblings() as elemEntBibliography > 
366				<#if elemEntBibliography.ehubibliographicreferencearticle?is_hash > 
367					<#assign aux = elemEntBibliography.ehubibliographicreferencearticle.getData()?html > 
368				<#else> 
369					<#assign aux = getterUtil.getString( elemEntBibliography.ehubibliographicreferencearticle ) > 
370				</#if> 
371				<#if aux?has_content && aux != ""> 
372					<#assign biblioArticle = aux> 
373				<#else> 
374					<#assign biblioArticle = ""> 
375				</#if> 
376				<#if elemEntBibliography.ehubibliographicreferencepublication?is_hash > 
377					<#assign aux = elemEntBibliography.ehubibliographicreferencepublication.getData()?html > 
378				<#else> 
379					<#assign aux = getterUtil.getString( elemEntBibliography.ehubibliographicreferencepublication ) > 
380				</#if> 
381				<#if aux?has_content && aux != ""> 
382					<#assign biblioPublication = aux> 
383				<#else> 
384					<#assign biblioPublication = ""> 
385				</#if> 
386				<#if biblioArticle == "" || biblioPublication == "" >	<#continue> </#if> 
387				 
388				<#if elemEntBibliography.ehubibliographicreferenceauthors?is_hash > 
389					<#assign aux = elemEntBibliography.ehubibliographicreferenceauthors.getData()?html > 
390				<#else> 
391					<#assign aux = getterUtil.getString( elemEntBibliography.ehubibliographicreferenceauthors ) > 
392				</#if> 
393				<#if aux?has_content && aux != ""> 
394					<#assign biblioAuthors = aux> 
395				<#else> 
396					<#assign biblioAuthors = ""> 
397				</#if> 
398				<#if elemEntBibliography.ehubibliographicreferencedoi?is_hash > 
399					<#assign aux = elemEntBibliography.ehubibliographicreferencedoi.getData()?html > 
400				<#else> 
401					<#assign aux = getterUtil.getString( elemEntBibliography.ehubibliographicreferencedoi ) > 
402				</#if> 
403				<#if aux?has_content && aux != ""> 
404					<#assign biblioDoi = aux> 
405				<#else>	 
406					<#assign biblioDoi = ""> 
407				</#if> 
408				<#if biblioAuthors != "" > 
409					<li> 
410						<${ htmlTagBiblio } class="authors">${ htmlTxtAutoria } ${ biblioAuthors }</${ htmlTagBiblio }> 
411					</li> 
412				</#if> 
413				<#if biblioArticle != "" > 
414					<#if biblioDoi == "" > 
415						<#assign htmlBiblioArticle = biblioArticle > 
416					<#else> 
417						<#assign htmlBiblioArticle = '<a target="_blank" href="' + cUrlDoiOrg + biblioDoi + '">' + biblioArticle + '</a>' > 
418					</#if> 
419					<li> 
420						<${ htmlTagBiblio } class="article">${ htmlTxtArticle } ${ htmlBiblioArticle }</${ htmlTagBiblio }> 
421					</li> 
422				</#if> 
423				<#if biblioPublication != "" > 
424					<li> 
425						<${ htmlTagBiblio } class="publication">${ htmlTxtPublication } ${ biblioPublication }</${ htmlTagBiblio }> 
426					</li> 
427				</#if> 
428				<#if biblioDoi != "" > 
429					<li> 
430						<${ htmlTagBiblio } class="doi">${ htmlTxtDoi } ${ biblioDoi }</${ htmlTagBiblio }> 
431					</li> 
432				</#if> 
433 
434			</#list> 
435			 
436			</ul> 
437			 
438		</div> <#-- class="${ bibliographyClass }" --> 
439	</#if> 
440 
441	<#if !isGlobal > 
442		<#-- IMAGE GALLERY --> 
443		<#if ehuimagegalleryFieldSet?? > 
444			<#if ehuimagegalleryFieldSet.ehuslideFieldSet??> 
445				<@upvlibs.imageGallerySection ehuimagegalleryFieldSet.ehuslideFieldSet articleId 4 /> 
446			</#if> 
447		</#if> 
448		</div> <#-- class="content-content" --> 
449 
450		<#-- LAST MODIFICATION DATE --> 
451		<#assign showLastModifDate = getterUtil.getBoolean( "false")> 
452		<#if entGeneralData.ehulastmodificationdate?? && entGeneralData.ehulastmodificationdate.getData()?? && entGeneralData.ehulastmodificationdate.getData()?has_content> 
453			<#assign showLastModifDate = getterUtil.getBoolean(entGeneralData.ehulastmodificationdate.getData()?html) > 
454		</#if> 
455		<#if showLastModifDate > 
456			<div class="content-footer"> 
457				<#assign articleModifiedDate = .vars['reserved-article-modified-date'].data!"" > 
458				<#if locale == "eu_ES"> 
459					<#assign dateFormat = "yyyy/MM/dd"> 
460				<#else> 
461				  <#assign dateFormat = "dd/MM/yyyy"> 
462				</#if> 
463				<#setting date_format=dateFormat > 
464				<#assign currentLocale = locale> 
465				<#setting locale = localeUtil.getDefault() > 
466				<#if articleModifiedDate?? && articleModifiedDate != "" > 
467					<#assign modifiedDate = ( articleModifiedDate?datetime( "EEE, dd MMM yyyy hh:mm:ss" ) )?date > 
468					<#assign modifiedDateStr = modifiedDate?string > 
469				<#else> 
470						<#assign modifiedDateStr = "" > 
471				</#if> 
472				<#setting locale = currentLocale> 
473				 
474				<#if modifiedDateStr != "" > 
475					<p class="modification_date"> 
476						<strong class="text"> <@liferay.language key="ehu.last-modification-date" />:</strong> 
477						<span class="date">${ modifiedDateStr }</span> 
478					</p> 
479				</#if> 
480			</div> 
481		</#if> 
482 
483		<#-- CAMPUSA--> 
484		<#if isCampusa > 
485			<h2 class="social"><@liferay.language key="sharing" /></h2> 
486		</#if> 
487	</#if> 
488 
489</article>