Info_InvestigaciónVisiónGeneral

Ikerketa

Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Saileko irakasleen ikerketa-lerroak

Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Sailaren funtsezko ikerkuntza Hizkuntzalaritza Aplikatuan kokatzen da. Lau ildo nagusi bereiz daitezke ikerketa-alor honen barruan:

 1. Diskurtso akademiko-profesionala eta terminologia
 2. Komunikazio akademiko-profesionalaren didaktika
 3. Euskararen normalizazioa eta garapen lexiko-diskurtsiboa
 4. Hizkuntzaren azterketa eta prozesamendu automatikoa


Edonola ere, filologiarekin eta hizkuntzalaritzarekin zerikusia duten beste arlo eta gai batzuk ere jorratzen dituzte sail honetako kideek. Hona hemen, zerrenda alfabetikoan jasoak:

 • Corpusaren hizkuntzalaritza
 • Diskurtso estrategiak
 • Diskurtsoaren eta testuaren analisia
 • Elebitasuna eta eleaniztasuna
 • Espezialitate hizkeren karakterizazioa eta didaktika
 • Estiloa
 • Euskara estandarraren ezarpena eta garapena
 • Euskararen dialektologia
 • Euskararen morfologia, morfologia lexikoa, sintaxia eta pragmática
 • Hizkera juridikoa
 • Hizkera tekniko eta zientifikoa
 • Hizkuntza teknologiak
 • Hizkuntzalaritza konputazionala
 • Hizkuntzaren jabekuntza, prozesamendua eta erabilera
 • Hizkuntzen didaktika
 • Hiztegigintza
 • Komunikabideetako hizkera
 • Komunikazio zientifiko, akademiko eta profesionala
 • Lengoaia naturalaren prozesamendua
 • Literatur ikasketak eta literatur tradizioa
 • Osasun arloko hizkera
 • Terminologia eta neologia

Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Sailak enpresekin eta beste erakundeekin egindako hitzarmenak

 • Euskal Irrati Telebistarekin (EiTB) inguruko erdaren interferentziak eta kalkoak hedabideetako Unibertsitate-Enpresa modalitateko hitzarmena, UE08/05 proiektuaren barruan, 2009 eta 2010 urteetarako.
 • Lankidetza-hitzarmen markoa Elhuyar Fundazioarekin 2010-2015 urte-tarterako, terminologiarene ta neologiaren azterketarako tresnak eta baliabideak partekatzea, integratzea eta inplementatzea helburu duena.
 • Lankidetza-hitzarmen markoa Euskaltzaindiarekin Lexikoaren Behatokiaren baliabideak partekatzeko neologiaren azterketari begira.
 • Ametzagaina Taldearekin 2008-2013 unbertsitate & enpresa lankidetza-hitzarmena
  Ametzagaiña Taldea: http://www.ametza.com/
 • Pompeu Fabra Unibertsitatearekin, RICOTERM-2 eta RICOTERM-3 proiektuetarako hitzarmena
  IULA: http://www.iula.upf.edu/
 • Euskal Irrati Telebistarekin (EiTB) eta Elhuyar Fundazioarekin sinatutako hitzarmena: "Euskarazko diskurtso-markatzaileen hiztegia (I)" Unibertsitatea-Gizartea modalitateko ikerketa-proiektua garatzeko sinatutako hitzarmena (US10/10, 2011 eta 2012).