Ikasleak

Baldintza eta iraupena

Graduko ikasketak egiten ari diren ikasleek aukera dute borondatezko praktikak enpresetan egin ahal izateko, beti ere titulazioaren kredituen % 50a gaindituta badute (120 kreditu).

Ikasleak praktika hauetan egin ahal duen ordu kopururik handiena 900 ordutakoa da titulazioko. Ikasleak irakaskuntza daukan epena praktiketan gehienez 4 orduko jardunaldia izan dezake eta udan (ekaina, uztaila eta abuztua), aldiz, gehienez 8 orduko jardunaldia.

Ikasleak praktika hauetan egin ahal duen ordu kopururik handiena 900 ordutakoa da titulazioko. Irakaskuntza duen ikaslean praktikak egingo ahal ditu egunean 4 ordutan akademi ikasturtean zehar eta egunean 8 ordutan udan, eskolalditik kanpo. Ikasleak 210 kreditu gaindituta baditu, egunean 8 ordutan egin ditzake praktikak.

Bada aukera borondatezko praktikak egiteagatik ikasleari hautazko kredituak aitor dakizkion. Kreditu bakoitzaren balioa 25 ordutako praktikarena da. 150 ordutako gutxieneko kopurua 6 kredituren balioa du eta amortiza daitekeen gehieneko 18 kreditu dira, 450 orduren baliokide. Kredituak amortizatu ahal izateko, praktikako begirale irakasleak aldeko txostena egin behar du.

Halaber, ikasleak praktiken hitzarmenean sinatuko ordu kopurua bete baino lehen bukatzen badu praktika, ez zaio hautazko krediturik onartuko.

Praktiken arloko dekanordetzak zenbait praktikaren hasierako iraupena 150 ordutara murriztuko ahal ditu eta luzatu baldin eta begirale irakasleak praktikaren prestakuntza interesari egoki baleritzo.

Praktikak behin amaituta, hautazko kredituak eskatzeko epea urriaren 1ean hasi eta ekainaren 30era artekoa da.

 

Enpresa Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

Gradu bikoitzeko ikasleen kasuan, Enpresa Administrazioko praktikak 190 kreditu gainditzen dituztenean egin ditzakete.

EAZ+ZUZENBIDEA gradu bikoitzeko ikasleen kasuan, ez dago hautazko kredituak aitortzeko aukerarik EAZko praktikak egiteagatik, halakorik ez baitago haien ikasketa planean.

Bestalde Zuzenbideko Practicuma gradu bikoitzeko azken mailako nahitaezko irakasgaia da. Zuzenbideko Practicumari buruzko informazioa honako web gune honetan aurki dezakezu.

 

Izena eman praktiketarako sisteman

Baldintza akademikoak betetzen badira, ikaslea BORONDATEZKO PRAKTIKEN profilera sartuko ahal da GAUR aplikazioan eta, curriculuma bete eta gero, enpresek egindako eskaintzak ikusi ahal izango ditu.

Praktika batera apuntatzen zarenean, enpresak zure Curriculuma eta beste hautagaiena ikusiko du, beraz garrantzitsua da Curriculuma egueratuta mantentzea, zure meritu guztiak jarriz.

G.A.U.R. aplikazioaren barruan delarik, ikasleak, praktiken inguruko gestio guztiak burutzeko erabili behar duen helbide elektronikoa da UPV/EHUko ikasle gisa esleitu zaion helbide elektronikoa (@ikasle.ehu.es). Inportantea da oso aldian-aldian posta elektroniko hau kontsultatzea, bereziki hautapen prozesuan badago edo praktika bat esleituta badu. Begirale irakasleak praktikaren jarraipena egiteko darabilen ohiko bitartekoa da (@ikasle.ehu.es) posta elektronikoa.

Begirale ikasleak jarraipenerako telefonoz edo posta elektronikoaz eginiko eskaerei ez erantzuteak praktikaren ezabatzea edo kredituen ez baliozkotzea lekarke.


Eskaintza libreko praktikak eta praktika adostuak

Praktiken sisteman erregistratutako enpresek aukera dute praktika libreak eskaintzeko, ikasle guztiei irekita. Kasu honetan, ikasle guztiek ikusi eta izena emango ahal dute berorietan.

Aukera ere bada ikasleak enpresa batekin harremana egin eta adosteko praktika bat bertan egin dezan.

 

Prozedura

Praktikaren eskaintza

Lehenengo eta behin, enpresa batek praktiken eskaintza bat argitaratzen duenean, ikasleak GAUR-en ikusi ahal izango du eta izena eman zazpi egunen epean (asteroko astelehenetik igandera bitartean).

Hautaketa prozesua

Ondoren, praktika hautapen prozesuaren egoerara pasatzen da eta eskaintza jada ezin ikus daiteken GAUR-en.

Enpresak hamabost egunen epea du hautapen prozesua egiteko, izena eman duten ikasleen curriculum vitae-a besterik ez du ikusiko, batez besteko notaren arabera ordenatuta, enpresak berak jarritako kopurura iritsita.

Enpresak hautatu bazaitu, mezu elektroniko bat jasoko duzu izangai guztien artean zeu hautatu zaituela hautapen prozesuan parte hartuko duzula jakinarazteko. Honek esan gura du beste zenbait ikasleren artean hautatu zaituela, ez besterik, baina oraindik ez zaizu praktika esleitu.

Aurre hautapen honetan ikasle bat baino gehiago dagoenean, enpresak jo ahal du zuregana egin beharreko probak egiteko (normalean, elkarrizketa bat, CV-a baduelako jada).

Praktiken esleipena

Enpresak egokien iritzitako ikasleari praktika esleitu eta gero, aplikazio informatikoak mezu elektroniko bat bidaliko die hautapen prozesuan egondako ikasleei, praktika jakinarazi zion ala ez jakinaraziz.

Hezkuntzarako lankidetza hitzarmena

Behin praktika esleitu zaizula jakinarazteko mezu elektronikoa jasota, 24/48 orduren epean joan behar da fakultateko dekanotzara hezkuntzarako lankidetza hitzarmena jasotzera. Hitzarmena derrigor jaso behar da praktika hasi baino lehenago.

Hitzarmenaren hiru kopia emango dira. Beroriek sinatu eta enpresara eraman, sinatu eta zigila ditzaten. Kopia hauetariko bat ikaslearentzat da, beste bat enpresarako eta hirugarrena fakultaterako.

Fakultateari dagokion kopia dekanotzan aurkeztu behar da 15 egunen epean, bertan erregistra dadin.

Hitzarmenaren kopiarik ez aurkeztea praktika bertan behera uzteko arrazoi izan daiteke.

Praktikari hasiera eman baino lehen ego, gehien dela, praktikak hasi eta ondoko bi asteren barruan, harremanetan jarri beharko duzu praktikaren tutorea den irakaslearekin (GAUR-en eta hitzarmenean agertzen da bere izena) mezu elektronikoa bidalita, zeure burua aurkeztu eta lehendabiziko bilera bat hitzartzeko. Bileran praktikari jarraipena egiteko plana prestatuko duzue eta tutoretzaren arduradunarekiko harremana mantentzeko bide egokiak adostuko:  telefonoa, posta elektronikoa, elkarrizketa pertsonalak…

Praktiken amaiera

Praktika amaitzerakoan, harremanetan jarri beharko duzu irakasle tutorearekin praktikaren balioespena egiteko, eta honek praktikaren txostena egin beharko du GAUR-en. Honez gain, enpresako begiraleak ere, praktikari buruzko balioespen txostena bete beharko du.

Irakasle tutorearen ontzat emana izan ondoren, ikasleak inkesta txostena bete beharko du GAUR-en.

Hiru txostena hauek bete eta gero (irakasle tutorearena, enpresako begiralearena eta ikaslearena) ikasleak praktikaren azken ziurtagiria eskatuko ahal du GAUR-en.

Nola eskatzen da praktiken azken ziurtagiria?

GAUR-en menuan, praktika egin izanaren ziurtagiria eskatzeko aukeran egin behar da klik. Amaitu duzun praktika ageriko zaizu eta, honekin batera, eskatzeko aukera. Behin hau egin eta gero, Praktiken dekanordeak jasoko du zure eskaria eta ziurtagiria jaso ahal izango duzu fakultateko dekanotzan, 48 ordutara.

 

Eskola asegurua, Cum Laude asegurua eta gizarte segurantzan izena eman

Eskola asegurua

UPV/EHUk erantzukizun zibileko poliza bat hitzartua dauka, praktika hauetan zehar ikasleek sor ditzaketen kalteak babesteko eta akademi ikasturtearen hasieratik abuztuaren 31ra arte estaltzen du.

Cum Laude asegurua

Honez gain, UPV/EHUk hitzartuta du aseguru osagarri bat (CUM LAUDE istripuen aurkako poliza kolektiboa), ikasleak, batez beste 10,50€ ordainduta, kontratatuko ahal duena, egoki baleritzo.

Praktikaren iraupena irailaren lehenengo hamabostaldira iristen denean, ikasleak nahitaez kontratatu behar du aseguru hau.

Halaber, ikaslea 28 urtetatik gorakoa denean, ezinbestekoa izango da aseguru osagarri honen kontratazioa.

Poliza hori sinatu nahi duten ikasleek autolikidaziorako orria bete beharko dute. Cum Laude aseguruaren inprimakian sinatzen dutenean espresuki adierazi behar dute borondatezko praktiketarako kontratatzen dela. Autolikidaziorako inprimakian, ikaslearen izen-deituren eremuan, "praktikak" idatzi behar du izen-deituren ostean.

Gizarte segurantzan izena eman

Indarreko legeriarekin bat etorrita, praktika batek ekonomi ordainik lekarkeenean, enpresak ikaslea alta eman beharko dugizarte segurantzan.

Praktikak Europan (Erasmus+ IkaslePraktikak)