ELEBILAB - Elebitasunaren Laborategia

Irudia

ELEBILABen hizkuntza eta eskolako zein familiako eleaniztasuna aztertzen ditugu ikuspegi ezberdinetatik (soziala eta psikologikoa, umeak eta helduak, diskurtsoa eta gramatika).

Testuinguru ezberdinetan eta subjektu eleanitzen hizkuntzen jabekuntzaren eta garapenaren une ezberdinetan bildutako ahozko zein idatzizko ekoizpenak aztertzen ditugu.

Gure ikerketa-taldeak arreta berezia eskaintzen dio euskarari eta harekin ukipenean dauden hizkuntzei, halaber elebitasun eta eleaniztasun mota ezberdinetan jartzen du arreta.

GARAPEN ATIPIKOKO HAURREN IKASKETAK HEZKUNTZA-INGURU ELEBIDUN (EDO ELEANIZTUN) BATEAN (Ikastaroa)

Noiz eta non

Noiztik: 2021/09/17 Noiz arte: 2021/09/18

Irudia

Deskribapena

Garapen atipikoko haurren ikasketak hezkuntza-inguru elebidun (edo eleaniztun) batean / El aprendizaje de niños y niñas con desarrollo atípico en un entorno escolar bilingüe o plurilingüe

IZEN EMATEA