Gobernu-organoak

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea Gasteizen, EHUko gainerako zentroak bezalaxe, hainbat organoren bitartez dago gobernaturik: batzuk kide anitzekoak eta beste batzuk pertsona bakarrekoak.

Ondokoak dira organo horiek: Ataleko Batzarra, Zentroko Zuzendaritza, hainbat Batzorde, Sailak eta Administrazioa.

Ataleko batzarra

Zentroko gobernu eta administraziorako goi-organoa da, eta bertan hartzen diren erabakiak lotesleak dira bai gainerako organoentzat eta baita bertako kideentzat ere.

Fakultatea osatzen duten taldeak dira bertako kideak: irakasleak, ikasleak eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonala. Guztiak ere, Unibertsitateko Estatutuetan zehaztutako kopuruetan.

Ataleko Batzarraren funtzioak honako hauek dira, besteak beste: zuzendaritza-taldea aukeratzea eta Zentroko politika orokorraren funtsezko lerroak diseinatzea eta onartzea.

En la actualidad la Junta está compuesta por 19 miembros, distribuidos de la siguiente forma:

 • Koordinazioko dekanordea
  MIGUEL ÁNGEL PEÑA CEREZO
 • Ataleko Batzarraren Idazkaria
  IVÁN ITURRICASTILLO PLAZAOLA
 • Zentruko Administratzailea
  ANA AGUINACO
 • Antolakuntza Akademikoko dekanordea
  FRANCISCO JAVIER FORCADA
 • Irakasle eta Ikertzaileak
  ARANTZA BEITIA RUIZ DE MENDAROZQUETA
  JOSEBA MIKEL GARMENDIA ALBARRACÍN
  MARIA PILAR FERNÁNDEZ FERRÍN
  OIHANA GARCIA ALONSO
  OLGA FOTINOPULOS BASURCO
  JORGE TEJEDOR NÚÑEZ
  AMAIA LAFUENTE RUIZ DE SABANDO
  JUAN CARLOS PÉREZ DE MENDIGUREN CASTRESANA
 • Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonala 
  BEGOÑA BASANTE FRECHILLA
 • Ikasleak
 • GORKA ESTIBALEZ
  NEREA NURIA TORRENTE
  ALBERTO LÓPEZ

Azken Ataleko batzarrak

Ataleko Dekanontza Taldea

Hauek dira Arabako Ataleko dekanotza taldea osatzen dutenak: Miguel Ángel Peña Atalaren Koordinazioko dekanordea, atalaren ordezkari da kanpoan eta Ekonomia eta Enpresa Fakultatearen koordinazio organoetan, eta arduradun eguneroko kudeaketan eta praktiken gestioan zein enpresarekiko harremanetan; Javier Forcada Antolakuntza Akademikoko dekanordea eta Iván Iturricastillo Mugikortasuneko dekanordea eta Ataleko Batzarreko idazkaria. Zuzendaritza taldea osatzera dator Ana Aguinaco AZPko langileen eta ataleko zerbitzu eta instalazioetako arduradun nagusia. 

Batzordeak

Ataleko Batzarrak eta zuzendaritza-taldeak hainbat Batzorderen laguntza izaten dute beren eskumeneko lanak egiteko. Nork bere maila ofiziala dauka, eta fakultateko hainbat alorretan dihardute lanean. Ataleko Batzarrak berretsiko ditu Batzordeetako kideak. Berandu baino lehen, beste Batzorde batzuk eratzea aurreikusten da, eta baita aurrekoak egonkortzea ere.

Ondoren, Batzordeen zerrenda bat eta beren osaera ageri da:

Arabako ataleko batzordeak:

Akademia antolakuntzako azpibatzordea

 • Burua (koordinatzaileak eskumena eskuordetuta): JAVIER FORCADA
 • Idazkaria (irakaslea): IVÁN ITURRICASTILLO
 • Ikaslea: GORKA ESTIBALEZ

Komunikazio batzordea

 • Arduraduna eta UPV/EHUko Komunikazio Bulegoarekiko lotura lanak egingo dituen pertsona: AMAIA LAFUENTE
 • Irakasleak: JORGE TEJEDOR, JUAN CARLOS PÉREZ DE MENDIGUREN, IVÁN ITURRICASTILLO
 • AZPko langilea: MARIAN ETXEBARRIA
 • Ikasleak: KEVIN CARRASQUILLA y MOUNAIM EL ASRI

Irakasleen batzordea

 • Batzordeburua: MIGUEL ANGEL PEÑA
 • Idazkaria: IVÁN ITURRICASTILLO

Hauteskunde batzordea
Batzorde honek lan egiten du UPV/EHUko Hauteskunde Arautegi Orokorra (2011ko apirilaren 19ko Erabakia, 2011ko maiatzaren 18ko EHAA, 93. zk.)  aplikatuz eta eskolara egokituz.

 • Batzordeburua: MIGUEL ANGEL PEÑA
 • Idazkaria: IVÁN ITURRICASTILLO
 • IRI iraunkorren ordezkaria: OIHANA GARCIA
 • Gainerako IRIen ordezkaria: JORGE TEJEDOR
 • Ikaslea: OIHANE FERNÁNDEZ

Bibliotekako batzordea

 • Irakaslea: JOSEBA GARMENDIA
 • Ikaslea: ANDY DÁVALOS

Euskara batzordea

 • Irakaslea: ITZIAR BARINAGA-REMENTERIA
 • Euskararen arloan eskumenak dituen dekanordea: IVÁN ITURRICASTILLO
 • Ikaslea: OIHANE FERNÁNDEZ
 • AZPko langilea: ALBERTO MENDIGUREN

Gradu amaierako lanen batzordea

 • Batzordeburua:IVÁN ITURRICASTILLO
 • Irakasleak: XABIER LAMIKIZ, PILAR FERNÁNDEZ, ENEKO GARMENDIA
 • AZPko langilea: MARIAN ETXEBARRIA

Ataleko erreklamazio batzordeko eta epaimahai bereziko kideak

 • Burua (koordinatzailea): MIGUEL ÁNGEL PEÑA
 • Epaimahaiko idazkaria (hitza izango du baina botorik ez): IVÁN ITURRICASTILLO
 • Irakasleak: UNAI VILLALBA, EUGENIO ZUBELZU, ARANTZA BEITIA, NATASHA VERGARA, CRISTINA LÓPEZ, XABIER LAMIKIZ
 • Ikaslea (hitza izango du baina botorik ez): GORKA ESTIBALEZ

Berdintasun batzordea

 • Burua: IVÁN ITURRICASTILLO
 • Ikaslea: GORKA ESTIBALEZ

Kalitate azpibatzordea

 • Irakasleak: MIGUEL ÁNGEL PEÑA (Koordinatzailea), OLGA FOTINOPULOS (Idazkaria), JORGE TEJEDOR, CRISTINA MARIA LOPEZ, PILAR FERNÁNDEZ, IVÁN ITURRICASTILLO
 • Ikaslea: ALBERTO LÓPEZ
 • AZPKo langilea: MARIAN ETXEBARRIA

Arduradunak eta koordinatzaileak

Hainbat arduradun edo koordinatzaile ere badaude, atalak ondo funtziona dezan:

Nazioarteko harremanen arduraduna

 • Irakaslea: IVÁN ITURRICASTILLO

Irakaskuntzari buruzko iritzi inkestaren arduraduna (S.E.D./I.E.Z.)

 • Irakaslea: JOSEBA GARMENDIA

Enpresekiko harremanen arduraduna

 • Irakaslea: MIGUEL ÁNGEL PEÑA

Campuseko batzarreko ordezkariak

 • Irakaslea: JORGE TEJEDOR
 • Ikaslea: GORKA ESTIBALEZ
 • Berezko kidea: MIGUEL ÁNGEL PEÑA

Segurtasun arduraduna

 • Irakasleak: MIGUEL ÁNGEL PEÑA, JAVIER FORCADA
 • AZPko langilea (aurrekoek eskumenak eskuordetuta): ANA AGUINACO

Ongietorri protokoloaren arduraduna

 • Irakaslea: (AKADEMIA ANTOLAKUNTZAKO DEKANORDEA) JAVIER FORCADA

Ataleko berdintasun arduraduna eta fakultateko berdintasun batzordeko kidea

 • Dekanordea (koordinatzaileak eskumenak eskuordetuta): IVÁN ITURRICASTILLO

Graduko/moduluetako koordinatzaileak

 • EAZko graduko koordinatzailea: PILAR FERNÁNDEZ
 • EAZko+ IIGSko gradu bikoitzako koordinatzailea: JAVIER GAVILANES
 • Lehenengo mailako koordinatzailea: MARÍA GARCÍA
 • Bigarren mailako koordinatzailea: JORGE TEJEDOR
 • Hirugarren eta laugarren mailako nahitaezko irakasgaietako koordinatzailea: CRISTINA GONZÁLEZ
 • "Gizarte arloko kudeaketa enpresan" minorreko koordinatzailea: JUAN CARLOS PEREZ DE MENDIGUREN
 • Finantzetako minorreko koordinatzailea: VICENTE RUIZ
 • Marketineko minorreko koordinatzailea: AMAIA LAFUENTE
 • GRALen (gradu amaierako lanen) koordinatzailea: IVÁN ITURRICASTILLO

 

Sailak

Esleituta dituzten ezagutza-arloei buruzko irakaskuntzaz eta ikerkuntzaz arduratzen diren organoak dira. Ezagutza-arlo horiek ez dute zertan Zentro jakin batera mugaturik egon; hainbatera hedaturik egon daitezke.

Administrazioa

Organo honek ikastegiko akademia antolakuntzarekin lotutako izapide guztiak egiten ditu, hala nola, matrikularekin, taldeei atxikitzearekin, tituluak eskatzearekin, egutegiarekin, baliozkotzeekin, azterketen deialdiekin eta abarrekin lotutakoak.