Gradu Amaierako Lana (GRAL)

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

2019 - 2020 ikastaroa

Eranskinak

I Ikaslearen GRAL proposamena

II Esleipenaren onarpena

III Esleipenaren ez onartzea

IV Hizkuntza edo Gaia Aldaketa

V Zuzendari aldaketa

VI Kalifikazio Akta