Ikasleen kontseilua

Ikasleen Kontseilua da Fakultateko ikasleen ordezkaritza-organo gorena. Haren helburu orokorretan parte hartzen du, bai eta ikasleei arreta eta informazioa emateko zerbitzuen berezko kudeaketan ere.

Ikasle Kontseiluaren lana, funtsean, ikasleek unibertsitateko bizitzan parte hartzeko duten interesean oinarritzen da.

Ikasle Kontseiluaren eginkizunak:

  • Ikasleak Fakultateko gainerako organoetan ordezkatzea.
  • UPV/EHUko ikasleen eskubideak betetzen direla zaintzea eta eskatzea.
  • Urteko jarduera-plan bat lankidetzan aritzea eta programatzea.
  • Bere aurrekontua administratzea eta kudeatzea, bere eginkizunak betetzeko eta unibertsitate-elkarteen sorrera sustatzeko.


Arabako Ataleko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Ikasleen Kontseiluaren egoitza 16. bulegoa da, ikasle guztien eskura dago.

Ikasleen Kontseiluaren zereginak, ikasleek unibertsitate-bizitzan parte hartzeko duten interesa du oinarririk funtsezkoena.

  • Kontseiluburua:  Nerea Nuria Torrente
  • Idazkaria: Yully Tatiana Puentes

Edozein kontsulta behar izanez gero, helbide honetara jo dezakezu: ga-eiue.zik@ehu.eus

Tlf: 945 014 473