Kredituen aitorpena - baliozkotzeak

 

  • OHIZKO epea: 2020ko irailaren 07tik urriaren 07ra.
  • EZOHIKO epea: urte osoan irekita (baldintzak: gradua bukatzeko gehienez ere 36 ECTS izatea gainditzeke, edo gehienez ere 42 ECTS, 4. mailako ikaslea izanik eskariari dagokion ikasturtean Erasmus egon bada).

 

KREDITUAK AITORTZEKO ETA BALIOZKOTZEAK ESKATZEKO IZAPIDEAK

 

 

Eskariaren oinarri kultura jarduerak, ikasleen ordezkari lanak, boluntario edo lankidetza lanak, kirol jarduerak, enpresetako praktikak edo laneko esperientzia bada:

 

 

Goi mailako prestakuntza zikloengatik bada:

Goi mailako prestakuntza zikloengatik kredituak aitortzeko eskaria egiteko, eskari orria aurkeztu behar da Vitoria-Gasteizko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko idazkaritzan, horretarako zehaztutako epearen barruan. Aurkeztu beharreko dokumentuak:

  • Eskari orria
  • Ziurtagiri akademikoa edo bukatutako ikasketen titulua

 

 

Lehendik unibertsitatean egindako ikasketetako irakasgaiengatik bada:

 

UPV/EHUn edo beste unibertsitateren batean egindako ikasketetako irakasgaiengatik, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduko irakasgaiak aitortzeko eskari egiteko, bi eskari mota badaude:

 

-Aitorpen automatikorako taulan Sailaren ALDEKO txostena badaukaten irakasgaiak 

 

Eskaria Aitorpen automatikorako taulan aldeko txostena daukan irakasgaietarako bada, eskari bakarra egin behar da irakasgai guztietarako, eta Vitoria-Gasteizko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Idazkaritzan aurkeztu beharko da horretarako zehaztutako epearen barruan.

 

  • Eskaria. Eskari bakarra Aitorpen automatikorako taulan aldeko txostena daukaten irakasgai guztietarako.
  • Egiaztagiri akademikoa (jatorrizkoa eta kopia), UPV/EHUko ikasleentzat izan ezik

 

 

-Aitorpen automatikorako taulan EZ dauden irakasgaietarako

 

  • ON-LINE bete eta imprimatu beharko da (ez da onartzen eskuz betetako eskaririk) SAILAREN TXOSTENERAKO IRAKASGAIAK BALIOZKOTZEKO FITXA, bat irakasgai bakoitzerako
  • Egiaztagiri akademikoa (jatorrizkoa eta kopia) UPV/EHUko ikasleentzat izan ezik
  • Ikasketa plana (EBO…)
  • Gainditutako irakasgaien programak, sinatuta eta zigiluarekin

 


 

Ebazpen data: (ikusi datak)

 

 

 

 

 

 

 

Araubidea