• 3 hilabeteko praktikak Europar enpresetan
 • Titulu akademiko guztientzako aukera
 • Austria, Irlanda, Italia, Portugal, Txekiar Errepublika, Polonia eta Malta
 • praktikak egiteko enpresa/erakundea, diru laguntza,tutorizazioa eta aseguruak

EPEZ XV bekak (Erasmus+ Internships for Graduates)

SARRERA

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU), Erasmus+ programan, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntzaz, tituludun berriek atzerriko enpresetan praktikak egiteko EPEZ programa izeneko ekimen berria antolatu du.

UPV/EHUk tituludunen laneratzeko aukerak hobetzen laguntzeko gogoa du eta hortik, hain zuzen, sortu da programa hau, tituludunek  lan munduari berme handiagoz aurre egin ahal izateko gaitasunak izan ditzaten. Halaber, belaunaldi libre eta beste kultura edo gizarte batzuen aurrean begirunetsuak sortzeko nazioarteko mugikortasunak duen garrantziaz ohartzeko balio du. Beste alde batetik, programak mugikortasunari bultzada sendoa ematea eta gizonezkoen eta emakumezkoen arteko aukera desberdintasuna murriztea ere badu helburu.

BALDINTZAK

1.– Hautagaiek, eskaera egiterakoan, baldintza hauek bete behar dituzte:

• Baldintza orokorrei dagokienez, Europar Batasuneko estatu kide bateko herritarrak izatea, edo EBn sartzeko hautagai den herrialde batekoak izatea (Kroazia, Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika Ohia, Islandia eta Turkia), edota Europako Ekonomia Guneko herrialde batekoa izatea (Liechtenstein eta Norvegia). Horrez gainera, deialdi honetan parte hartu ahal izango dute ere Espainiak ofizialki errefuxiatutzat, apatridatzat edo egoiliar iraunkortzat dituen pertsonek. Azkenik, Programan parte hartzen duten herrialdeetako nazionalak ez diren pertsonek ere deialdian parte hartu ahal izango dute, baldin eta hirugarren herrialde bateko herritarrak badira eta praktikaldiak iraun bitartean Espainian bizitzeko bizileku baimena badute.
• Ikasketen azken mailan edo master ofizialen batean matrikulatuta egotea.
• Erasmus+ Programan guztira 9 hilabete baino gehiago parte hartu ez izana, matrikulatua dagoen zikloaren baitan (erreferentzia gisa, kontuan edukiko dira Graduondoko Ikasketen eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordetzak dituen datuak).
• EAEn erroldatuta daudenak: izena emanda izatea LANBIDE / Euskal Enplegu Zerbitzuan (LANBIDEn alta UPV/EHUko Enplegu Guneetan egin daiteke).
• Harrera herrialdeko hizkuntzan edo, aukeran, ingelesez ahoz komunikatzeko gai izatea, eta gaitasun hori frogatzeko moduan izatea.
• Diru laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik jaso ez izana, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenean arabera sexu arrazoiengatiko diskriminazioagatik jasotakoak barne.

2.– Praktikak egiten hasi aurretik, hautatuek UPV/EHUko unibertsitate titulu ofizial baten jabe izan beharko dute, edo bestela, 2019/2020 ikasturtean lortutako ondoko ikasketa hauetako baten titulu eskubideak ordainduta izan beharko dituzte (lizentzia, diplomatura, gradua, ingeniaritza, arkitektura edo master ofiziala), praktika egiten hasi baino lehen.

DOKUMENTUAK

Eskaera orriarekin edo WEB orriko formularioarekin batera ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar da:

a) NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
b) Argazki bat, nortasun agirirako erabiltzen direnen tamainakoa. Izena jarri behar da atzealdean.
c) Curriculum Vitae europarra (Europass-a ingelesez) http://bit.ly/1xLVT7G.
d) Ikasketen azken mailako edo master ofizialeko matrikularen gordekinaren fotokopia.
e) Hizkuntza tituluen fotokopia.
f) EAEn erroldatuta daudenak: LANBIDEn alta egoera egiaztatzen duen agiria (EABA/DARDE). LANBIDEn alta UPV/EHUko Enplegu Guneetan egin daiteke (lehenago hitzordua eskatuta).

ESKARIAK AURKEZTEKO ERA

Eskaerak UPV/EHUko Erregistro Orokorren bidez egingo dira edo bide telematikoa erabiliz. Eskaerak, ahal dela, bide telematikoz egitea lehenetsiko da.

 • BIDE TELEMATIKOA: eskaerak modu telematikoan egiteko, egin klik hemen. (Internet Explorer erabili)
 • UPV/EHUko ERREGISTRO OROKORREN bidez: eskaera orria, behar bezala beteta, sinatuta eta data jarrita, Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako campusetako Erregistro Orokorretan aurkeztu ahal izango dira, Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordeari zuzenduta. UPV/EHUren 2012ko maiatzaren 16ko erabakian aipatzen diren bulegoetako batean ere aurkeztu ahal izango dira (2012ko ekainaren 18ko EHAA), edota urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 16 artikuluan zehaztutako eran.

EPEA

Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko uztailaren 14ra arte.

BALORAZIORAKO IRIZPIDEAK

Hautaketa batzordeak honako balorazio irizpide hauek hartuko ditu kontuan:

 •  Espediente akademikoaren batazbesteko nota: % 30 (masterren kasuan sarrera nota kontuan hartuko da).
 • Kasuan kasuko herrialdeko hizkuntzaren ezagutza maila, edo/eta ingelesarena: Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C2 maila edo titulu baliokideak: % 30eraino (C1: % 25, B2: % 20, B1: %15).
 • EPEZ proiektuari lotutako merezimendu espezifikoak (elkarrizketa pertsonala eta CVaren ebaluazioa): %40.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Programari buruzko informazioa UPV/EHUn eskura daiteke ondorengo telefono zenbakietan:

 • Araba: 945 01 4436
 • Bizkaia: 946 01 7973, 946 01 3679
 • Gipuzkoa: 943 01 5946, 943 01 8069

Ondorengo emailetan:

ONARTUEN ETA BAZTERTUEN HAUTAGAIEN BEHIN BEHINEKO ZERRENDAK

2020/07/24. Argitaratua izan da onartuen eta baztertuen hautagaien behin-behineko zerrenda.

ONARTUEN ETA BAZTERTUEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDAK

2020/08/12. Argitaratua izan da onartuen eta baztertuen hautagaien behin betiko zerrenda.

ELKARRIZKETA FASEA

 • Elkarrizketa pertsonalen fasea irekiko da urriaren 26ko astean (lehenago argitaratuko da egutegi zehatza, hautagai bakoitzari dagokion datarekin eta lekuarekin).
 • Prozesuan aurrera egin ahal izateko elkarrizketa egitea derrigorrezkoa izango da.
 • OHARRA: programaren oinarrietan zehazten den bezala, prozesuan aurrera egiteko dagoeneko 2019/2020 ikasturteko tituluduna izan beharra dago.

ELKARRIZKETA FASEA (LUZAPENA)

Elkarrizketa pertsonalen egutegia berria: 

HAUTATUKOEN BEHIN BEHINEKO ZERRENDA

2020/12/04. Hautatuen behin behineko  pertsonen zerrenda.

HAUTATUEN BEHIN BETIKO PERTSONEN ZERRENDA

23/12/2020. Hautatuen behin betiko pertsonen zerrenda argitaratu da.

Epea!
Informazioa bidaltzeko azken eguna: 2020/10/07 etatik 2020/10/18