Baldintzak, eskaera eta esleipenerako prozedura

Baldintzak

Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordetzak jarritako baldintzez gain, Ekonomia eta Enpresa Fakultateko arautegiak ezarritako baldintza hauek ere bete behar dira:

 • Graduko ikasleek 42 kreditu gaindituta eduki beharko dituzte mugikortasunerako eskaera egiteko unean.
 • Ikasleek oinarrizko edo nahitaezko 90 kreditu eduki beharko dituzte gaindituta atzerriko unibertsitatean hasi baino lehen, eta kreditu horietatik 54 lehenengo mailako oinarrizko kredituak izan beharko dira.
 • Eskaera egiteko unean 132 ECTS gainditu dituen ikasleak ezingo du urte osoko destino bat aukeratu.

GARRANTZITSUA: Baldintza hori betetzen ez dutenek EZIN izango dute mugikortasunik egin, plaza bat esleituta izan arren.

 • Hizkuntzak
  • Eskaera egiterakoan ikasleek, gutxienez, B1 maila eduki beharko dute (ofizialki egiaztatuta) ikasketetarako behar duten hizkuntzan edo, bestela, fakultatean bi irakasgai ingelesez eginda eduki beharko dituzte.
  • Hau ez da aplikatuko irakasgaiak italieraz edo portugesez egingo badira.
  • Atzerriko unibertsitatearen hizkuntza eskakizuna B2 mailakoa edo goragokoa bada, maila hori ziurtagiri ofizial baten bidez egiaztatu beharko da eskaerak aurkezteko epearen barruan.
 • Gradu bikoitzak

Gradu bikoitzetako ikasketa planak direla eta, gradu bikoitzetako ikasleek oinarrizko edo nahitaezko 75 kreditu gaindituta eduki beharko dituzte mugikortasunerako eskaera egiteko unean.

 

Mugikortasuneko deialdi honetan (ERASMUS, LATINOAMERIKA eta BESTE NORAKOAK) plazaren bat lortzen duten ikasleek EZIN izango dute SICUE plazarik eskatu ikasturte berean, ezta esleitutako plazari uko egiten badiote ere.

Estekak:

Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordetza

Nazioarteko mugikortasun programei buruzko arautegia

Eskaera

Azaroaren bukaeran edo abenduaren hasieran, Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordetzak (Leioa) GAUR aplikazioa prest jartzen du UPV/EHUko ikasleek nazioarteko mugikortasun programen barruan unibertsitate trukea eska dezaten.

Mugikortasun programetan parte hartzeko eskaera egiterakoan kontuan hartu behar dituzu zenbait kontu garrantzitsu:

 • ESKAERA BAKARRA egingo da GAUR aplikazioan atzerriko mugikortasun programetarako (Erasmus, Latinoamerika eta Beste Norakoak), eta, gehienez, atzerriko zortzi unibertsitate aukeratu ahal izango dira, ikaslearen lehentasunen arabera ordenatuta.
 • OSO GARRANTZITSUA. Lehenetsitako zortzi unibertsitate horietatik aparte, beste unibertsitate batzuetan interesik izanez gero, «BESTE BATZUK ERE INTERESATZEN ZAIZKIT» aukera markatu beharko da. Horrek esan nahi du aukera hori markatu duen ikasleak interesa daukala, esleipenaren lehenengo fasean plaza hutsik geratuz gero, bere ikastegiko koordinatzaileak eskain diezazkiokeen plazetan.

Lehenetsitako zortzi unibertsitateetatik aparte aukera hau markatu ez duten ikasleei ez zaie beste unibertsitaterik eskainiko, plaza hutsak egon arren.

 • Lehenetsitako unibertsitateen hurrenkera. Hurrenkera hau garrantzitsua eta loteslea da, plaza bat hurrenkera horren arabera esleitu ondoren, ezin egingo baitzaio uko egin hurrenkera horretan beherago dagoen beste batekin ordezkatzeko.
 • Hizkuntzak. GAURen eskaera egin eta gero, ziurtagiri ofizialen kopiak aurkeztu beharko ditu unibertsitate bakoitzean eskatzen den hizkuntza maila egiaztatzeko. Fakultateko webgunean argitaratuta daude unibertsitate bakoitzean zein maila eskatzen den jakiteko taulak. Hizkuntza mailaren baldintza eskaerak aurkezteko epearen barruan BETE BEHAR DA.
Hizkuntza maila egiaztatzeko ziurtagiriak aurkezteko epea. Hamar egun baliodun, ikastegi bakoitzeko Nazioarteko Harremanetako Bulegoan eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Eskaerak egiteko prozesuan zehar zure posta elektronikoan (@ikasle.ehu.eus) jasoko dituzu errektoreordetzak bidalitako jakinarazpenak. Begiratu ondo zure posta elektronikoa, ez dezazun epe edo izapiderik pasatzen utzi.

 

Unibertsitateen taulan adierazten da zein hizkuntza eskatzen den eta gutxieneko zein maila eduki behar den esleipenari begira. Plazak kasuan kasuko hizkuntza maila egiaztatzen duten ikasleei esleituko zaizkie, ez beste inori.

EAZko+Zuzenbideko Gradu Bikoitza (2020-2021ko mugikortasuna esleitzeko)

Kontuan hartuta EAZko+Zko gradu bikoitzeko ikasketetarako plazak kopuru mugatua dela, prozedura hau proposatu da:

 • Esleipena egiteko, ikasle kupo bat ezarri da mailako, 12tik 14ra. 36 ikasle, gehienez, fakultateak atzerriko mugikortasunerako eskainitako plazetarako. [Irakasgaiak maila batean baino gehiagotan dituzten ikasleen kasuan, kontuan hartuko da irakasgai matrikulatu gehiago dituen maila]
 • Dauden plazak, lehenik, ikasketa planeko kredituen %50 gaindituta (195 kreditu) dituen 4. mailako ikasleei esleituko zaizkie. Baina aurreko puntuan mailako ezarritako plaza kopuru mugatua errespetatuta.

Ikasleari atzerriko unibertsitatean plaza bat esleitzen zaionean, ikasleak plaza hori GAURen onartu beharko du horretarako ezarritako epearen barruan; ezer egin ezean, plazari uko egiten diola ulertuko da eta plaza galduko du.

 

Esleipenerako prozedura eta irizpideak

 • Plazak espediente akademikoaren batez besteko notaren arabera esleitzen dira.
 • Horrez gain, atzerriko hizkuntza maila egiaztatzeko ziurtagiri ofiziala edukitzea derrigorrezkoa izango da halakorik eskatzen duten atzerriko unibertsitateetan.
 • Esleipen prozesu orokorra amaitutakoan, dagoeneko nazioarteko mugikortasun programaren batean parte hartu duten ikasleentzako esleipenak egingo dira.
 • Latinoamerika eta Beste Norakoak programako kupo orokorreko unibertsitateak Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordetzak (Leioa) esleituko ditu.
Unibertsitateen taulan adierazten da zein hizkuntza eskatzen den eta gutxieneko zein maila eduki behar den esleipenari begira. Plazak kasuan kasuko hizkuntza maila egiaztatzen duten ikasleei esleituko zaizkie, ez beste inori.

 

Ikasleari atzerriko unibertsitatean plaza bat esleitzen zaionean ikasleak plaza hori GAURen onartu beharko du horretarako ezarritako epearen barruan; ezer egin ezean, plazari uko egiten diola ulertuko da eta plaza galduko du.

Kontuan hartu behar da epe barruan aurkeztutako eskaeretarako bi fase daudela mugikortasun programen esleipenean. Bigarren fasea, oinarrian, lehenengo fasean hutsik geratu diren plazak esleitzeko izango da, betiere, «Beste batzuk ere interesatzen zaizkit» aukera markatu duten ikasleen artean.

Esleipen prozesua amaitutakoan mugikortasun programen koordinatzaileak bilera bat egingo du (otsaileko bigarren hamabostaldian edo martxoko lehenengoan) atzerriko unibertsitatera joan orduko ikasleek eman behar dituzten pausoei buruzko informazioa emateko.

Estekak:

Aukeratutako ikasleentzako informazioa eta mugikortasunerako dokumentazioa

Nazioarteko mugikortasun programen egutegia 2020-2021