Ikasketa Plana. Negozioen Kudeaketako eta Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradu Bikoitza

Lehenengo ikastaroa: 69 kreditu (oinarrizko 63 kreditu + nahitaezko 6 kreditu)

1. lauhilekoa 2. lauhilekoa

Gizartearen eta Lan Harremanen Historia

Gizartearen eta Lan Harremanen Historia

Zuzenbide Zibila

Administrazio Zuzenbidea

Konstituzio Zuzenbidea

Sozietateen Zuzenbidea

Lan Arloko Soziologia

Ekonomia II: Politika Ekonomikoak

Ekonomia I: Sarrera

Estatistika I

Matematika I

Matematika II

 

 

Bigarren ikastaroa: 75 kreditu (oinarrizko 39 kreditu + nahitaezko 36 kreditu)

1. lauhilekoa

2. lauhilekoa

Lan Zuzenbidea

Lan Zuzenbidea

Sindikatu Zuzenbidea

Sindikatu Zuzenbidea

Langileen Zuzendaritza eta Kudeaketa

Langileen Zuzendaritza eta Kudeaketa

Lan Arloko Psikologia

Erakundeen Soziologia

Kontabilitaterako Sarrera

Zerga Zuzenbidea eta Lan Arloko Zuzenbidea

Merkataritza Zuzenbidea

Marketinaren Oinarriak

Kudeaketarako Informatika

Finantza Kudeaketa

Hirugarren ikastaroa: 72 kreditu (nahitaezko irakasgaiak)

1. lauhilekoa 2. lauhilekoa

Gizarte Segurantzaren Zuzenbidea I

Lan eta Gizarte Politikak

Gizarte Ikerketarako Teknika Kualitatiboak

Laneko Harremanen Teoria eta Egitura

Ekonomia III: Kontsumitzaileak, Enpresak eta Merkatuak

Negoziaziorako Teknikak

Estatistika II

Enpresen Kudeaketa I: Enpresa Ekonomia

Finantza Matematika

Sozietateen Kontabilitatea

Finantza Kontabilitatea

Nazioarteko Negozioak

Laugarren ikastaroa: 72 kreditu (nahitaezko irakasgaiak)

1. lauhilekoa 2. lauhilekoa

Laneko Osasuna eta Prebentzioa

Laneko Osasuna eta Prebentzioa

Gizarte Segurantzaren Zuzenbidea II

Ikasgelako Praktikak I

Enpresen Kudeaketa II: Lanaren Antolakuntza eta Lan Metodoak

Inbertsioen Analisia eta Hautapena

Ekonomia eta Ogasun Sistema

Kostuen eta Kudeaketaren Kontabilitatea

Marketineko Erabakiak

Enpresarako Frantsesa

Enpresarako Ingelesa I

Enpresarako Ingelesa II

Bostgarren ikastaroa: 72 kreditu (nahitaezko irakasgaietan 36, hautazkoetan 18 eta GRALean 18)

1. lauhilekoa 2. lauhilekoa

Lan Arloko Zuzenbide Prozesala

Gradu Amaierako Lana (LH eta GB)

Lan Ekonomia

Gradu Amaierako Lana (NK)

Auditoria Soziolaborala

Enpresetako praktikak

Munduko Ekonomia

 

Enpresen Administrazioa

 

Zerga Sistema

 

 

Gradu Amaierako Lana (Lan Harremanak eta Giza Baliabideak):  6 kreditu

Gradu Amaierako Lana (Negozioen Kudeaketa): 12 kreditu

Enpresetako Praktikak (Negozioen Kudeaketa): 18 kreditu