Irakasleak

Espazioen erreserbak

Ataleko kidea bazara

  • Kontsultatu irakaskuntza okupazioa:
    • 2020/21 ikasturteko lehenengo lauhilekoa. Espazioak
    • 2020/21 ikasturteko bigarren lauhilekoa Espazioak
  • Espazioak libre badaude, erreserba egin eskaera posta elektronikoz inaki.andonegui@ehu.eus behar adinako aurrerapenaz (astebetekoaz, gutxienez) bidaliz , eta gaian jarri "Espazioen erreserba": data, gela, ordua, jarduera eta eskatzailearen izen-abizenak.

Ataleko kidea ez bazara

  •  Eman zuzendaritzaren idazkaritzari (aranzazu.vega@ehu.eus) datu hauek behar adinako aurrerapenaz (astebetekoaz, gutxienez) eta gaian jarri: datua, gela, ordua, jarduera eta eskatzailearen izen-abizenak
  • • Ikastegiak erreserba gauzatuko du, salbu eta ezezkoa eman edo arazo larririk izanez gero, 24 orduko epean, eskaera jasotzen denetik hasita. Begiratu ahal da ea erreserba onartu den hona joanda: https://www.ehu.eus/eu/web/enpresa-bilbo, "Espazioen erreserba", eta "Espazioak" excel-eko fitxategia: Zuk eskatutako espazioaren eskuinaldean erreserbak erregistratzen diren planilla ikusiko duzu. Bertan ikusiz gero, zuzendaritzak onartu duela esan nahiko du.