Epaimahai berezia

Epeak. Eskariak egiteko.

 • Ikasleek ebaluazio berezia eskatu ahal izango dute ikasturte bakoitzeko irailean eta martxoan. Eskaria egiteko azken eguna hilaren 15a izango da kasu bietan.
 • Eskariak UPV/EHUko Erregistro Orokorreko Bulegoan (Larrako Etxea) aurkeztu beharko dira eskari orokorren bidez.
 • Ikastegietako epaimahai bereziek irailaren 30a edo martxoaren 31 baino lehen hartu beharko dute erabakia, hurrenez hurren.

Betebeharrak eta baldintzak

Irakasgaiak ebaluazio bereziaren bidez gainditzeko eskariak egin ahal izateko, honako baldintza guzti hauek bete beharko dira:

 • Ebaluazio bereziaren bidez gainditu nahi den irakasgaian matrikulatuta egotea eskaria egiten den ikasturtean.
 • Titulazioan ebaluazio bereziaren bidez gainditu daitezkeen kredituen % 90 gaindituta edukitzea. Ezin izango da inola ere ebaluazio berezirik eskatu Gradu Amaierako Lanerako eta Practicumerako.
 • Gehienez ere, titulazioko kreditu guztien % 6ri dagozkion irakasgaien ebaluazio berezia eskatu ahal izango da. Salbuespena izango da irakasgai bakarrak titulazioko ECTS kredituen % 6 baino gehiago izatea: horrelakoetan irakasgaia ebaluazio bereziaren bidez gainditzeko eskaria egin ahal izango da.
 • Ikasleak ebaluazio bereziaren bidez gainditu nahi duen irakasgaiko hiru deialdi, behintzat, erabilita izatea.
 • Deialdietakoren batean, gutxienez, hiru puntuko kalifikazioa lortuta izatea.
Baldintza hauek betetzeak ez du esan nahi automatikoki irakasgaiak ebaluazio bereziaren bidez gaindituko direnik.
 

Epaimahai bereziek onartu egingo dituzte ondoko baldintzak betetzen dituzten eskari guztiak:

 • Ikasleak irakasgaiko lau deialdi, behintzat, erabilita izatea.
 • Deialdietakoren batean, gutxienez, lau puntuko kalifikazioa lortuta izatea.
 • Gradu Amaierako Lana kenduta, titulazioa amaitzeko geratzen zaion azken irakasgaia izatea.

 

Betetzen ez direnean, ikastegiko Epaimahai Bereziak honako hauek izango ditu kontuan eskaria ebazteko:

 • Ikastegiko Batzorde Akademikoak onartutako irizpideak, unean uneko ikasturterako matrikula aldia baino lehen argitaratuko direnak.
 • Irakasgaiaren ardura duen sailaren txosten arrazoitua.
 • Ikaslearen espediente osoa.
 • Ikaslearen alegazioak, bere ustez irakasgaia ebaluazio bereziaren bidez gainditzeko kontuan hartu behar diren alderdiak nabarmenduz eta arrazoituz aurkeztu ahal izango dituenak.

 

Fakultateko Epaimahai bereziak onartutako irizpidearen laburpena:

 • Irakasgai bat ebaluazio bereziaren bidez gainditzeko, ikaslearen espedientearen batezbesteko notak, gutxien dela, fakultateko graduetako batezbestekoa behar du izan.
 • Irakasgai bi ebaluazio bereziaren bidez gainditzeko, ikaslearen espedientearen batezbesteko notak, gutxien dela, graduetako batezbestekoa +0.25 behar du izan.
 • 2017/18 ikasturterako  hauxe da graduetako batezbesteko nota: 6,5.
 • Ezin izango da sail bereko irakasgai bat baino gehiago ebaluazio bereziaren bidez gainditu.
 • Ikasle batek irakasgai bakarrerako eskaria egin eta sailak aldeko txostena egin arren, ikaslea seigarren deialdian ez badago, ez zaio eskaria onetsiko. Seigarren deialdian badago, epaimahaiak erabaki beharko du irakasgaia gainditzen dion ala ez.

Arautegiak

Erreklamazioak

Ikastegietako epaimahai berezien erabakien kontrako erreklamazioak.

Tramiteak eta eskaerak

Imprimakia