Ebaluazio berezia

Irakasgaien EBALUAZIO BEREZIA ESKATU AHAL IZATEKO baldintzak UPV/EHUk ezartzen ditu eta datorren ikasturtereako Graduko Ikasketen Gestiorako 2018/19 Ikasturteko Arautegian argitaratuko dira.

Baldintza hauek betetzeak ez du esan nahi automatikoki irakasgaiak ebaluazio bereziaren bidez gaindituko direnik. Izan ere, Fakultateko Akademia Antolakuntzako Batzordeak ere bere baldintzak ezar ditzakeela eta hauek Zentroko epaimahai bereziak kontuan hartuko ditu.

Ondoren zehazten dira, ikasleak jakitun izan daitezen, Negozioen Kudeaketako Graduko tituluan ebaluazio berezirako eskariak ebazteko, Fakultateko Akademia Antolakuntzako Batzordeak onartutako baldintzak:

  • Irakasgai bat ebaluazio bereziaren bidez gainditzeko, ikaslearen espedientearen batezbesteko notak, gutxien dela, fakultateko graduetako batezbestekoa behar du izan.
  • Irakasgai bi ebaluazio bereziaren bidez gainditzeko, ikaslearen espedientearen batezbesteko notak, gutxien dela, graduetako batezbestekoa +0.25 behar du izan.
  • 2018/17 ikasturterako  hauxe da graduetako batezbesteko nota: 6,5.
  • Ezin izango da sail bereko irakasgai bat baino gehiago ebaluazio bereziaren bidez gainditu.
  • Ikasle batek irakasgai bakarrerako eskaria egin eta sailak aldeko txostena egin arren, ikaslea seigarren deialdian ez badago, ez zaio eskaria onetsiko. Seigarren deialdian badago, epaimahaiak erabaki beharko du irakasgaia gainditzen dion ala ez.


    Irailaren 1etik 5era arte (lehen epea).
    Martxoaren 1etik 5era arte (bigarren epea).