Negozioen Kudeaketako Gradua

Hautazko irakasgaiak egiteko irizpideak

Fakultatean ematen diren gradu guztietan hautazko irakasgaiak egiteko irizpidea, Batzordeak onartutakoa: “ikasleak gutxienez oinarrizko irakasgaietako 54 kreditu eduki beharko ditu gaindituta, eta gutxienez 90 kreditu oinarrizko eta nahitaezko irakasgaien artean".

Nabarmentzekoa da irizpide horiek 2018/2019 ikasturtean aplikatuko direla Fakultateko egoitzan eta 2019/2020 ikasturtean ataletan.

[Erabaki hau Fakultateko Batzordeak berretsi du 2018ko ekainaren 19an]