Taldez aldatu

Txandaz, taldez eta hizkuntzaz aldatu

Informazioa

(Garrantzitsua. Eskaera egin baino lehen irakurri. Kasu guztietan BEHARREZKOA da web-formularioa betetzea.)

ESKAERAK AURKEZTEKO EPE BAKARRA DAGO, lehen zein bigarren lauhilekorako: 2017/07/29tik 2017/09/08ra

 • Eskaerak ezarritako epeetan bakarrik tramitatuko dira, webguneko formularioa betez (ikus orrialde amaieran).
 • Ukatutako eskaerei erantzungo zaie @ikasle.ehu.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz, eta onartutako aldaketak GAUR aplikazioan sartuko dira.
 • Garrantzitsua. Matrikula ezarritako epea baino beranduago egiten denean, eska daiteke, "eskari orokorra"bidez, taldez aldatzeko matrikula formalizatu ondoren.

Txandaz aldatu (goizera edo arratsaldera)

 • Taula honetan adierazten dira matrikulan egokitutako txandaz edota taldez aldatzeko eskatu eta lortzeko kasuak, eta eskaera egiteko formularioan ere badaude.

Justifikazio agiriak aurkeztu beharko dira, nahitaez, txandaz aldatzeko eskaerekin batera.

 • Lan-kontratua izatearen ondorioz (Segurtasun Sozialeko langile-bizitzako historiala eta indarrean dagoen lan-kontratua, lan-ordutegiarekin)
 • Genero indarkeriaren biktimak (erakunde eskudunaren dokumentu ofiziala)
 • Haurgintza, adopzioa, harrera edo hiru urte baino gazteagoko umeen kargu izatea, mendeko senideko ardura (erakunde eskudunaren dokumentu ofiziala)
 • %33a edo gehiagoko ezgaitasuna duen ikaslea izatea (erakunde eskudunagandik ziurtagiri eguneratua)
 • Goi-mailako kirolaria izatea (Espainako Aldizkari Ofizialaren kopia bat edo erakunde eskudunagandik dokumentu ofiziala)
 • Bidaia asko edo ardura handiak behar dituen kultur/artistiko jarduerak egitea (oraingo ikasturtea)
 • Beste goi-mailako ikasketa egitea aldi berean (beste titulazioaren matrikula)
 • Kargu politikoetan, sindikaleta, ikasleen ordezkaritzan, elkarteetan, GKEs-etan edo besteetan kargua izatea (erakunde eskudunagandik ziurtagiria)

Taldez aldatu ordutegiak bateraezinak direlako

 • Taldez aldatzeko eska daiteke irakasgai batzuen ordutegiak bateraezinak direnean.
 • Aldaketak egiteko, eskaerak aurkeztutako dataren eta orduaren arabera ordenatuko dira.
 • Kontuan hartzen badugu talde bakoitzari esleitu beharreko plaza kopuru mugatua, baliteke eskaera guztiei baiezkoarekin ez erantzutea.
 • Irakasgaien ordutegiak bateraezinak direnean, taldez aldatzeko ez ezik, bada azken ebaluazioa eskatzeko aukera ere.

Taldez aldatzeko eskaerei nahitaez erantsi beharko zaie irakasgaien inprimakia, word formatuan, adierazita zer taldetan zauden matrikulatuta eta zer taldetan matrikulatu nahi duzun.

 

Hizkuntzaz aldatu

 • Ikasleak hizkuntzaz aldatzeko eska dezake matrikulatuta dagoen irakasgai batean, batzuetan edo denetan.
 • Aldaketak egiteko, eskaerak aurkeztutako dataren eta orduaren arabera ordenatuko dira.
 • Kontuan hartzen badugu talde bakoitzari esleitu beharreko plaza kopuru mugatua, baliteke eskaera guztiei baiezkoarekin ez erantzutea.

Taldez aldatzeko eskaerei nahitaez erantsi beharko zaie irakasgaien inprimakia, word formatuan, adierazita zer taldetan zauden matrikulatuta eta zer taldetan matrikulatu nahi duzun.

 

Webguneko formularioa eta irakasgaien inprimakia

 • Webguneko formularioa. Nahitaez bete behar da kasu guztietan, hau da, bai txandaz eskatzeko eskaeretan bai taldez aldatzeko eskabideetan ordutegiak eta hizkuntzak bateraezinak direnean.
 • Taldez aldatu ordutegiak bateraezinak direlako eta hizkuntzaz aldatu. Gainera, irakasgaien inprimakia erantsi Word formatuan (.docx)
 • Txandaz aldatu (goizera edo arratsaldera). Erantsi, behar izanez gero, justifikazio agiriak. Aldaketa ikasturte osorako eskatuko da, beraz, ez da irakasgaien inprimakia erantsi behar.

Epez kanpo!

Informazioa bidaltzeko epea: 2017/07/29-tik 2017/09/08-ra arte