Ikasleen elkarteak

Ikasleen Kontseilua

Ikasleen Kontseilua - Ekonomia eta Enpresa Fakultatea  Gipuzkoako atala

Ikasleen Kontseilua da ikasle guztien ordezkaritza organoa UPV/EHUko organigraman, eta, beraz, parte hartzen du Ikastegiko Batzarrean eta Gipuzkoako Campuseko Batzarrean, bai eta Unibertsitateko Klaustroan ere, kontseiluaren helburua izanik ikasle guztien interesak defendatzea.

2019ko otsailaren 20an egindako azkeneko hauteskundeetara ez zen ikasleen zerrendarik aurkeztu Ataleko Batzarrera. Horregatik, ez da osatu Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Ikasleen Kontseilurik Gipuzkoako Atalean.

 

Ikasle Taldeen Ordezkariak

UPV/EHUko Hauteskundeei buruzko Arautegi Orokorra eta UPV/EHUko Ikasleen Arautegia oinarri hartuta, ikasturte bakoitzaren lehenengo lauhilekoan ikasleen ordezkariak aukeratu behar dira graduko maila eta talde guztietan; datuak zuzendaritzan daude eskuragarri. Prozesu hori errazte aldera, atalean agiri bat osatu dugu: "Ikasle taldeen ordezkariak aukeratzeko protokoloa"