Kalitatea

Ikastegiaren atal honek bere tituluaren irakaskuntza-kalitatea sustatu nahi du; eta horretarako, etengabeko hobekuntza bultzatzen ari da bere jarduera guztietan.

Kalitatearen kultura egonkortzeko dagoen premiaz jabetuta, atala etengabeko hobekuntzarako jardueretan parte hartzen ari da 2001. urteaz gero, Kalitate Katedrarekin elkarlanean. Besteak beste, plangintzarako eta ebaluaziorako hainbat tresna eskuratu ditu; esate baterako, Plan Estrategikoa, Kudeaketari buruzko Urteko Plana eta Kudeaketa Txostenak. 2003. urtetik aurrera, gainera, Berrikuntza Kudeatzeko Ikastegien Sarean (BKIS), Kalitate Ebaluazioaren eta Egiaztapenaren Agentzia Nazionalak (ANECA) sustatutako Ebaluazio Instituzionalerako Planean (EIP) eta Kalitate eta Irakaskuntza Berrikuntzarako Errektoreordetzak sustatutako Irakaskuntzaren Berrikuntzarako Programan (IBP) parte hartzen du. Era berean, azken urteotan, hainbat Hobekuntza Talde aritu dira lanean, Atalak eskainitako zerbitzuak hobetzeko asmoz. Eta zenbait irakaslek UPV/EHUk antolatutako Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektuen (HBP) urteroko deialdietan parte hartu dute.

Bide beretik, Atalak Kalitatearen Barne-bermerako Sistema bat diseinatu du. Horretarako, bere prozesu guztiak antolatu ditu, bere interes-talde guztien premiak asetzen ote diren zaindu du eta eskura zituen baliabide guztiak modu eragingarrian erabili ditu. KBSren diseinu horri, bestalde, aldeko ebaluazio-txostena egin dio Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak (UNIQUAL). Horrekin lotuta, ANECAk eta UNIQUALek egiaztatu dute Eskolako KBS dagoeneko aztertuta dagoela eta bat datorrela AUDIT programak ezarritako arau eta gidalerroekin.

Azkenik, Atalak EHUNDU programaren baitan duen parte hartzea azpimarratu nahi genuke. Eskolako zuzendaritzak Ehundu konpromiso dokumentua sinatu du azkeneko urteetan Irakaskuntza Kalitate eta Berrikuntzarako Errektoreordetzarekin. Dokumentu honetan elementuak eta jarraipen adierazleak jasotzen dira, curriculumaren, lanbidearen, lurraldearen, gizartearen, instituzioaren eta hezkuntza eraginkorraren garapen arloetarako. Eskolak esperotako emaitzak ezartzen ditu, aurreko urteetan lortutako errealitate objektiboetatik oinarrituta. Ikasturtea amaituta, balioespen bat egingo da ezarritako helburuak noraino bete diren zenbatetsi eta neurtzeko. Ehundu konpromisoen dokumentuaren emaitzak  betegarriak izan dira oso.

Plangintza eta ebaluazioa egiteko tresnak

Tituluaren kalitatea hobetzeko egin diren parte-hartzeak

Kalitatearen Barne-bermerako Sistema

Beste jarduera batzuk