Prestakuntza duala

CURRICULUM IBILBIDEA: "PRESTAKUNTZA DUALA: UNIBERTSITATEA-ENPRESA"

Aurkezpena

Helburua

Txandakatzearen helburu nagusia da ikasleen gaitasunak garatzea, profil profesionalarekin bat etorrita eta inguruko enpresen premietara egokituta; hau da, profesionalizatzea eta ingurune sozioekonomiko batean sartzea.
Gure kasuan, enpresen eskaerei erantzunez, enpresan lortutako gaitasunak eta maila akademikoan (Unibertsitatea) lortutakoak uztartu nahi ditugu, prestakuntza sistema tradizionala berrituz. Hots, gai izatea ikaslearen irakaskuntza-ikaskuntza prozesua hobetzeko, enpresan banaka lagunduz eta tutore eskarmentudunekin jarraipenak eginez.
Eredu dualaren abantailen artean daude, besteak beste, enpresek parte hartuko dutela txandakatzean prestatuko diren ikasleen gaitasunen profilak diseinatzean, enpresen premiak asetzeko. Eta ezagutza eta egiten jakite hori gizartera helaraziko da, kasu honetan Gipuzkoara, garapen eta gizarte hazkunde iraunkorrarekin konprometitutako enpresa sarean sartuko baitira ikasleak, aitzindariak izanik honela prozesu berritzaile honetan.

Sarrerarako profila

EAZGko ikasleak (batik bat hirugarren mailakoak; dena dela, goragoko mailako ikasleen eskaerak ere onartuko dira):
• Eginez ikasi nahi dutenak eta gaitasun profesionalak lan ingurune batean garatu nahi dituztenak.
• Jarrera proaktibo nabarmena dutenak, baita lanerako gaitasun eta autonomia maila handiak ere.
• Erronka zorrotzak onartzeko prest daudenak, bai eta abian dagoen lantalde batean sartzeko eta emaitzak eskuratzera bideratuta dagoen lanean aritzeko ere.

Programa akademikoa (edo irakaskuntza plangintza)

"Prestakuntza duala: unibertsitatea-enpresa" Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Graduko ikasketa planean ibilbide berri gisa sartzen da, lehendik dauden lauekin batera: Kontabilitatea eta bestelako Informazio Sistemak, Finantzak, Merkataritza Zuzendaritza eta Pertsonak eta Berrikuntza. Espezialitate horietan bezala, ibilbide duala hirugarren mailako bigarren lauhilekoan egingo da, eta graduko laugarren mailako lehenengo eta bigarren lauhilekoetan.

Oro har, ibilbide duala honelakoa izango da ikaslearentzat:

a) Hautazko 43 ECTS, enpresari lotuta:
Enpresarako Orientazioa I (5 ECTS): 2. lauhilekoa.
Enpresarako Orientazioa II. (5 ECTS): urtekoa.
Egonaldia Enpresan I. (13 ECTS): 2. lauhilekoa, 16 h/aste, 19 astez, asteazken eta ostegunetan.
Egonaldia Enpresan II. (9 ECTS): 1. lauhilekoa, 16 h/aste, 14 astez, asteazken eta ostegunetan.
Egonaldia Enpresan III. (11 ECTS): 2. lauhilekoa, 40 h/aste, 7 astez, astelehenetik ostiralera.

b) 12 ECTS enpresako egonaldiari lotutako Gradu Amaierako Lana egiteko eta aurkezteko.

c) Hautazko 5 ECTS hautazko: kredituak aitortzea kultura eta kirol jarduerengatik, ikasleak ordezkatzeagatik, jarduera solidarioengatik eta lankidetzako jarduerengatik, edo ikasketa planeko hautazko bat.

Bi irakasgaien hizkuntza ofiziala euskara da, baina gaztelania eta ingelesa ere erabiliko dira, ahoz nahiz idatziz. Egonaldiak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez edo frantsesez egin daitezke.

Graduatu ahal izateko, atzerriko hizkuntza batean (lehentasunez, ingelesa, frantsesa edo alemana) komunikatzeko gaitasuna izatea egiaztatu beharko da, EAZGko gainerako ikasleen moduan.
Plazak: Ezarpeneko lehenengo urteetan 15-25 plaza eskainiko dira.

Ikasketa plana

Ikasleen kontratazioa eta hitzarmena

Ikasleak enpresarekin duen lotura konpromiso formal batez gauzatu behar da, lan kontratu baten bitartez edo, salbuespenez, praktiken hitzarmen edo antzekoren baten esparruan.
Ahal izanez gero, prestakuntza loturadun lanaldi partzialeko kontratua egingo da. Horretarako, ikasleak ezaugarri horiek dituen kontratu bat sinatzeko baldintzak bete beharko ditu: enplegu bulegoan izena emandako langabea izatea, 30 urtetik behera edukitzea, eta adierazitako betebeharretakoren bat betetzea.

Jaitsi kontratu ereduaren pdf-a

Nolanahi ere, ikastegiaren eta enpresaren arteko txandakatzea hitzarmen baten bitartez formalizatuko da enpresa kolaboratzailearekin.
Enpresan eginiko egonaldiak iraun bitartean, ikasleen hileko ordainketa edo laguntza ezingo da izan, inola ere, lanbide arteko gutxieneko soldatarako urte horretarako ezarritako hileko balioa baino txikiagoa, enpresan eginiko egonaldiko egiazko denboraren proportzioan.