Aurretiko izen-ematea

Irakasten den titulua

  • Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua: 4 ikasturtez osatua.
  • Prestakuntza Eguneratzeko Ikastaro Osagarriak: bi ikastaro eskaintzen dira (I eta II).

Izena emateko baldintzak

I.- Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua

  1. Indarrean dagoen urteko urriaren 1aren aurretik 55 urte beteta izatea.
  2. Erretiraturik egotea (edo antzekoa) edo etxekoandrea izatea.

II.- Prestakuntza Eguneratzeko Ikastaro Osagarriak I eta II

  1. Prestakuntza Eguneratzeko Ikastaro Osagarriak I eta II egin ahal izateko, ezinbestekoa da Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua edukitzea.

Epeak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

I.- Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua

Lehenengo mailarako aurretiko izen-ematea

Honako liburuxka honen amaieran agertzen den aurretiaz izena emateko buletina bete beharko da, eta NANaren kopia batekin batera, Esperientzia Geletako Idazkaritzan aurkeztu beharko da.

2019-2020 ikasturtea

  • EPEA: 2019ko ekainaren 3tik 14ra. ORTUTEGIA: 9:00 -13:30.
  • NANaren fotokopia beharrekoa da.

II.- Prestakuntza Eguneratzeko Ikastaro Osagarriak I eta II

Bigarren lauhilekoaren hasieran, Unibertsitate Titulua eskuratzeko ikasten ari diren ikasleei galdetuko zaie Prestakuntza Eguneratzeko Ikastaro Osagarriak I eta II-n matrikulatu nahi ote duten. Idatzizko konpromisoa izango da, eta aurretiko izen-emate formalaren balioa izango du. Izen-emateko inkesta honetatik ateratako datuen arabera, aukeraketa irizpide batzuk finkatu behar ote diren erabakiko da, egiazko eskaria dagoen eskaintzara egokitzeko asmoz.