Graduko Ikasketen Gestiorako 2020-21 Ikasturteko Arautegia

IX. Kapitulua. Indarraldia eta eskumenak eskuordetzea

51. artikulua. INDARRALDIA ETA ESKUMENAK ESKUORDETZEA

  1. Graduko Batzordeari ahalmena ematen zaio arautegi hau garatzeko arau osagarriak eman ditzan eta ikasturtero datak, egutegiak eta eranskinak egunera ditzan, Graduko eta Graduondoko Ikasketen arloko errektoreordearen proposamenari jarraituz.
  2. Arautegi hau 2020/2021 ikasturtean jarriko da indarrean.
  3. Arautegi hau nahitaez bete beharko dute UPV/EHUri atxikitako ikastegi guztiek.
  4. Graduko eta Graduondoko Ikasketen arloko errektoreordeari ematen zaio arautegi hau ezartzean sor daitezkeen gorabeherak interpretatu eta ebazteko ahalmena.

Xedapen indargabetzailea

Indargabetuta geratzen dira arautegi honekin bat ez datozen xedapen guztiak.

 

Graduko Ikasketen Gestiorako Arautegiaren laburpena, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak 2020ko apirilaren 8an onartua eta 2020ko ekainaren4an EHAAn argitaratua