Berrien Idazkera Telebistan - 27100

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Gelako p.1421
Laborategiko p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Berrien Idazkera Telebistan ikasgaiaren helburua XXI mendeko ikusentzunezko hedabideetan jarduteko behar diren profesionalak prestatzea da, bereziki Telebistako erredakzio lanean behar diren elementu eta teknikei erreparatuz. Ikasgai honen bitartez formakuntza teoriko eta praktiko sendoa eskainiko da, Kazetaritza Graduko Ikasgai Egitarauan zehazten diren trebeziei erantzunez.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUNAK

1. Telebistako lengoaiaren(telebistako informazioaren adierazteko sistema) osagaiak identifikatu, aztertu eta erabili.

2. Telebistako infomazio genero eta iturriak identifikatu eta aztertu.

3. Telebistako informazio saileen egitura ezagutu.

4. Informazio programazioa ezagutu eta sailkatu, bereziki gaur egungo informazioa.

5. Hizkera eta gorputz-lengoaia modu egokian erabili, kontuan hartuta biak ikusentzunezko informazioa egiteko ezinbesteko lanabesak direla.

a) Inprobisaketa.

b) Albisteak edota iritziak auzketu.

6. Albisteak eta iritziak egin.

Ikasgai honen bitartez ikasleak honako gaitasunak lortuko ditu:

a) Trebezia izango du ahozko eta idatzizko komunikaziorako, hedabide moduan Telebistari dagozkion hizkuntz eta estilismo errekurtsoaz baliatuz, eta baita ere Telebista digital online delakoari dagozkionak.

b) Hainbat iturritatik informazioa bilatu, aukeratu, sailkatu eta aztertzeko ahalmena lortu, eduki horiek telebistan igortzeko moduari egokituz.

c) Telebistarako informazio edota komunikazio proiektuak pentsatu, planifikatu, burutu eta lantzeko ahalmena lortu.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. TELEBISTAKO NARRAZIOEN ARAUAK

1.1. Telebistako informazioaren osagaiak

1.1.1. Irudiaren adierazkortasun-eginkizuna

1.1.2. Soinuaren adierazkortasun-eginkizuna

1.1.3. Idazmenaren adierazkortasun-eginkizuna

1.1.4. Edizioaren adierazkortasun-eginkizuna: jarraipena

2. INFORMAZIOA BURUTZEKO PROZESUA

2.1. Erredakzioen antolaketa eta jarduera

2.2. Gaurkotasunaren hautaketa

2.3. Informazio iturriak

3. TELEBISTAKO INFORMAZIOAREN AURKEZPENA ETA AHOZKO ADIERAZTEA

3.1. Lokuzioa

3.2. Berrien lanketa eta aurkezpena. Sarrera

3.3. Iritziaren lanketa eta aurkezpena. Iruzkina

4. TELEBISTAKO INFORMAZIO GENEROAK

4.1. Notizia, albistea edo berria

4.2. Erreportajea

4.3. Kronika

4.4. Elkarrizketa

4.5. Testuaren antolaketa eta barne koherentzia: gidoia

5. TELEBISTAKO INFORMAZIO SAIOAK

5.1. Informazio saioen tipologia

5.2. Eguneroko albistegiak

5.3. Informazio saioen egitura

5.4. Analisia: edukia, aurkezpena, estetika, teknika eta erritmoa

6. KAZETARITZA DIGITALA ETA TRANSMEDIA KOMUNIKAZIOA

6.1. Kazetariaren lanerako ondorioak

Metodologiatoggle-navigation

GO orduak (ordenagailua): 10

Plato orduak: 4

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 40
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 30
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 10

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Bukaerako probak (proiektua edo lana edo azterketa, ikasleen gidan zehazten den bezala) %40 balorea du.

Ebaluazioa:

- Telebistarako minutu eta erdiko berri baten idazketa (banaka, %10).

- Platoan egindako sormenezko sarreratxo baten burutzea eta aurkezpena telebistarako (banaka, %10)

- Elkarrizketa baten aurre-lana eta burutzea (banaka edo taldeka, %15)

- Telebistako erreportajea eskaleta eginez 10 minutuko saio baterako. Ikasgelan defendituko da (taldeka, %15)

- Jendaurrean egindako lanen aurkezpenak, parte-hartzea eta jarrera, teorian zein praktikan (%10)

- Eskola magistraletan jasotako ezagutzaren inguruko azterketa (banaka, %40)

Jarraituzko ebaluazioa aukeratzen dutenek irakasgaiaren alde bakoitzean ehuneko 80ko asistentzia edukiko dute (klase magistralak GA eta GL), justifikatutako ezetortzeak barne. Bertaratze arau hau bete ez eta dagokion irakasle arduradunari idatziz komunikatzen ez diona,lauhilabetekoaren bederatzigarren astea baino lehen, EZ AURKEZTU bezala agertuko da aktetan. Garaiz eta ondo eginda komunikatzen duena bukaerako probara presentatu ahalko da.

Bukaerako ebaluazioa hautatzen dutenei irakasgaia modu honetara ebaluatuko zaie:

- Inguruko albiste baten idazketa eta berau ematea lauhilabeteko 5. astean. Ehuneko 10eko balorea edukiko du.

- Elkarrizketa baten planifikazioa eta garapena, zeina lauhilabetearen 11. astean emango baita. Ehuneko 10eko balorea edukiko du.

Praktika bakoitzari zero edo hutseko balorea emango zaio baldin eta epemugatik kanpo ematen bada.

- Bukaerako proba praktikoa: %40 eta bukaerako proba teorikoa: %40. Probaren iraupen osoa: (teoria eta praktika): 2 ordu.

JARRAITUZKO EBALUAZIOARI UKO EGITEA:

- Ikasleak uko egin diezaioke jarraituzko sistemari. Horretarako, idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiko irakasle arduradunari martxoaren 23a baino lehen. Hori egin ezik, irakasgaia suspenditurik edukiko du eta ezohiko deialdira joango da.

BUKAERAKO PROBARI UKO EGITEA:

Ikasleak uko egin diezaioke bukaerako probari. Horretarako, idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiko irakasle arduradunari apirilaren 19a baino lehen.

PLAGIOARI BURUZKO ABISU EDO OHARRA:

Plagioa edo kopia egonez gero, ikaslanetan zein azterketan, irakasgai osoaren suspentsoa izango da kalifikazioa dagokion deialdian.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdia bukaerako ebaluaziokoa izango da, baina posiblea da gordetzea kalifikazio positiboak, jarraituzko ebaluazioa egin duten ikasleenak. Bukaerako probara aurkezten ez dena EZ AURKEZTU bezala agertuko da aktetan.

Bukaerako proba praktikoak %40 ekarriko du eta teorikoak beste horrenbeste: %40. Proba osoaren iraunpena: 2 ordukoa.

PLAGIOARI BURUZKO OHARRA:

Plagioa edo kopia egonez gero, ikaslanetan zein azterketan, irakasgai osoaren suspentsoa izango da kalifikazioa dagokion deialdian.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Irakasleak emango ditu irakurtzeko diren hainbat testuren erreferentziak, Interneteko helbideak eta ikasgelan erakusten diren bideoen zerrenda.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

- MARIN, Carles (2017). Reporterismo en TV. Guía de buenas prácticas del reportero audiovisual. Madril: Fragua argit.

- LARRINAGA LARRAZABAL, A. (2007): Euskarazko albistegietarako eskuliburua II. Bilbao: Euskal Irrati Telebista, L.G.

- MAYORAL, J. (coord.) et al (2008): Redacción periodística en televisión. Madrid: Ed. Síntesis, S.A.

- KAPUSCINSKI, R. (2005): Los cínicos no sirven para este oficio. 8ª edición. Madrid: Anagrama.

- OLIVA, L. Y SITJÁ, X (2007): Las noticias en radio y televisión. Barcelona: Ediciones Omega.

- PALAZIO, Gorka (2008): Tendencias en televisión y vídeo por Internet y en movilidad, in “Medios de

comunicación, tecnología y entretenimiento. Un futuro conectado”, Bartzelona, Laertes.

- SERRANO, P. (2009): Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo. Madrid: Península.

- SOENAGAS, X (2008): El enfoque informativo. Los puntos de vista de una noticia en televisión. Madrid: Laberinto.

- GOULD, Terry (2010). Matar a un periodista. El peligroso oficio de informar. Bartzelona: libros del lince argit.

- ZABALETA, Iñaki (2005). Teoría y técnica, lenguaje de la información en televisión y radio. Bartzelona: Bosch.

- CUBELS, M. (2005). Mentiras en directo. La historia secreta de los telediarios. Madril: Península.

- Telebisten Estilo Liburuak

Gehiago sakontzeko bibliografia

- CUBELS, M. (2005): Mentiras en directo. La historia secreta de los telediarios. Madrid: Península.- Ryszard Kapuscinski: Los cinco sentidos del periodista [dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2106418] pdf.

- GOULD, Terry (2010): Matar a un periodista. El peligroso oficio de informar. Barcelona: Los libros del lince.

- LARRINAGA LARRAZABAL, A. (2007): Euskarazko albistegietarako eskuliburua II. Bilbao: Euskal Irrati Telebista, L.G.

- MARÍN, C. (2006): Periodismo audiovisual. Información, entretenimiento y tecnologías multimedia. Barcelona: Ed. Gedisa.

- ZABALETA URKIOLA, IÑAKI, eta JESUS MARI ZALAKAIN GARAIKOETXEA. (2004): Irrati eta telebistako

informazioaren teoria eta teknika. Bilbao: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).

Aldizkariak

Aldizkariak

- Revista Academia Televisión (la revista de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión)

- Revista Panorama Audiovisual

- Revista TELOS (Fundación Telefónica, Revista de Comunicación)

- Zer aldizkaria

- Revista Latina de Comunicación Social

Web helbideak

-https://archive.org/details/tv

-http://www.getmiro.com

-http://www.hamaika.tv

-http://www.kanaldude.tv

-http://www.vimeo.com

-http://www.youtube.com

-http://www.eitb.tv/eu

-http://www.eitb.com

-http://bambuser.com

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ABRIL VARGAS, MARIA NATIVIDAD
 • AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, MARIA TERESA
 • RAMIREZ DE LA PISCINA MARTINEZ, JESUS MARIA

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:00-12:00

11:00-12:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

18:00-20:00

15:00-17:00

17-30

16:00-18:00

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-16:00

Irakasleak

16 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

18:00-20:00

Irakasleak

16 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

18:00-20:00

Irakasleak

17 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

18:00-20:00

15:00-17:00

17-30

16:00-18:00

Irakasleak

17 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-16:00

Irakasleak

17 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

18:00-20:00

Irakasleak

17 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

18:00-20:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-12:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-12:00

Irakasleak

32 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak