Prezio publikoak

2020/20201 ikasturtean ikasketa zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezioak 2020.07.01eko EHAAn argitaratu dira (2020ko ekainaren 16ko Agindua).

 

GRADUKO irakaskuntzak (Europako Unibertsitate Eremura egokituak)

Irakasgaien zenbatekoa kalkulatzeko, kreditu bakoitzaren prezioa irakasgaiari dagokion kreditu kopuruarekin biderkatuko da. Kreditu bakoitzaren prezioa kalkulatzeko, irakaskuntzen esperimentazio maila eta lehenengo edo bigarren matrikula den hartuko dira kontuan (ikusi  taula).

2020-2021 ikasturteko prezioak
Ikasketen izena Esperimentazio maila Kredituaren prezioa 1. matrikulan Kredituaren prezioa 2. matrikulan Kredituaren prezioa 3. matrikulan Kredituaren prezioa 4. matrikulan
Biologia, Biokimika eta Biologia Molekularra, Bioteknologia, Elikagaien Zientzia eta Teknologia, Ingurumen Zientziak, Erizaintza, Farmazia, Fisioterapia, Geologia, Medikuntza, Giza Nutrizioa eta Dietetika, Odontologia, Kimika 1 19,84 € 28,60 € 44,01 € 60,86 €
Artea, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak, Kultura Ondareen Kontserbazioa eta Zaharberritzea, Sorkuntza eta Diseinua, Fisika, Arkitekturaren Oinarriak, Ingurumen Ingeniaritza, Ingeniaritza Zibila, Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritza, Ingeniaritza Elektrikoa, Ingeniaritza Elektronikoa, Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritza, Arkitektura Teknikoa, Energia Berriztagarrien Ingeniaritza, Prozesu eta Produktuen Berritze Ingeniaritza, Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritza, Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza, Industria Teknologiaren Ingeniaritza, Informatikaren Ingeniaritza, Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza, Itsasketa, Ingeniaritza Mekanikoa, Nautika eta Itsas Garraioa, Ingeniaritza Kimikoa, Industria Kimikaren Ingeniaritza, Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoa, Psikologia, Itzulpengintza eta Interpretazioa, Automobilgintzaren Ingeniaritza 2 19,19 € 27,63 € 42,53 € 58,87 €
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, Ikus-entzunezko Komunikazioa, Ekonomia, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Gizarte Hezkuntza, Finantza eta Aseguruak, Zerga Sistema eta Administrazio Publikoa, Geografia eta Lurralde Antolakuntza, Negozioen Kudeaketa, Marketina, Matematika, Pedagogia, Publizitatea eta Harreman Publikoak, Gizarte Langintza, Enpresa Kudeaketa eta Marketina 3 14,39 € 21,03 € 32,37 € 44,14 €
Gizarte Antropologia, Politika Zientziak eta Kudeaketa Publikoa, Kriminologia, Zuzenbidea, Ingeles Ikasketak, Euskal Ikasketak, Filosofia, Historia, Artearen Historia, Filologia, Kazetaritza, Lan Harreman eta Giza Baliabideak, Soziologia 4 14,08 € 20,48 € 31,51 € 43,19 €
  •  Ikasketa-espedientea irekitzea ikastetxeren batean ikasketak hasten direlako, edo
    irakaskuntza-zikloa aldatu delako (Gradua, Masterra, Doktoregoa), egiaztagiri akademikoak eta
    ikasketa-espedientea tokiz aldatzea
    :  27,96 €
  • Matrikula-gastu finkoak, oinarrizko istripu-asegurua barne :  30,68 €
  • Eskola asegurua:  1,12 €

28 urte baino gutziagoko ikasleentzat nahitaezkoa da eskola asegurua ordaintzea. Aseguru hau matrikula betetzean egiten da.

Kredituak amortizatzeko Unibertsitateak onartu bai baina Unibertsitateko ikasketa planekin bat ez datozen jarduerei ikasleak lortu behar duen titulazioaren arabera horri legokiokeen zenbatekoaren % 25 aplikatuko zaie.

Atzerriko unibertsitate-ikasketak partzialki aitortzeko espedienteen azterketa: 153,38 €

Salbuespen gisa, COVID-19ari dagokionez, 2020-2021 ikasturterako, 2019-2020ko bigarren lauhilekoan osorik emandako irakasgaien bigarren matrikuletarako kreditu-prezioak esperimentaltasun-maila bakoitzeko lehen matrikularen kostuarekin parekatuko dira, Gradu Amaierako Lanaren matrikularako izan ezik