COVID-19: Errektoreordetzak hartutako neurriak

Aurretiazko hitzordu eskaerarik gabeko prozeduretarako Tlf. 946015822.

Posta elektronikoko helbideak

Irakaskuntza eta ebaluazioa egokitzeko jarraibideak

Doktoregoa

Doktorego-tesien gordailua eta defentsa

MALen defentsa

Master amaierako lana egin eta defendatzeari buruzko arautegiak hau dio 6.2 artikuluan: “Aparteko kasuetan, eta behar bezala arrazoituta, MALa bideokonferentziaz aurkeztu ahal izango da, baina ikastegiak berariazko baimena eman beharko du”.

Doktoregoko sari bereziak

Doktoregoko sari berezien eskaerak aurkezteko epea berriro hasten da: 2020ko ekainaren 1etik uztailaren 3ra.