2016ko abenduan defendatutako tesiak

Zientzia Esperimentalak 20
Ingeniaritza eta Teknologia 9
Osasun Zientziak 7
Gizarte eta Zuzenbide Zientziak 3
Giza Zientziak 3
GUZTIRA 42

Zientzia Esperimentalak