Net Children Go Mobile

 

Net Children Go Mobile (2012-2014) ikerketa proiektu multinazionala da

europako haur eta nerabeen sarbideak, erabilerak, arriskuak eta aukerak

Internet mugikorrean aztertzen dituena.

Helburuak

  • Internet mugikorraren erabilerari buruzko aurkikuntza berriak, garrantzitsuak, sendoak eta konparagarriak egin 9-16 urte bitarteko haurren artean, eta horiek sailkatu erabilera, trebetasun eta parte-hartzearen arabera.

  • Datu fidagarriak eta konparagarriak eman Internet mugikorrari lotutako arriskuen izaerari buruz, online arrisku orokorragoekin konparatuz.

  • Haurren artean zeintzuk dauden bereziki arriskuan eta zergatik aditzera eman, ahulezi faktoreak aztertuz (bai gizabanako mailan, bai herrialde mailan).

  • Arriskuari aurre egiteko haurrek erabiltzen dituzten estrategiak ebaluatu, alfabetatze mediatikoa barne.

  • Guraso, irakasle eta gizarte-langilen bitartekaritzaren eta sentsibilizazio estrategien motibazioak eta eraginkortasuna aztertu.

  • Europan segurtasun-kontzientzazio ekimenak garatu ahal izateko giltza diren gomendioak identifikatu eta zabaldu.

Herrialde parte-hartzaileak

Ondorengo herrialdeek parte hartu dute Net Children Go Mobile sarean:

Metodologia

Proiektuak bi fase ditu. Lehenengo fasea kualitatiboa izan da, non herrialde bakoitzeko 3500 inkesta egin dira. Bigarren fasea ikerketa kuantitatiboari dagokio, eta bertan 12 elkarrizketa eta 15 eztabaida taldeak egin dira herrialde bakoitzeko, honela banatuz:

  • 6 eztabaida taldeak eta 12 elkarrizketa haurrekin herrialde bakoitzeko.
  • 9 eztabaida taldeak herrialde helduekin bakoitzeko.

Txostenak

 

Net Children Go Mobile Final Report (with country fact sheets) – November 2014

Mascheroni, G., & Cuman, A., (2014). Net Children Go Mobile: Final Report (with country fact sheets). Deliverables D6.4 and D5.2. Milano: Educatt.

Deskargatu

 

 

Net Children Go Mobile & EU Kids Online joint report

Livingstone, S., Mascheroni, G., Olafsson, K., Haddon, L. (2014). Children's online risks and opportunities: comparative findings of EU Kids Online and Net Children Go mobile. November 2014.

Deskargatu

 

Policy recommendations

Barbovschi, M., O'Neill, B., Velicu, A. & Mascheroni, G., (2014). Policy Recommendations. Report D5.1. Milano: Net Children Go Mobile.

Deskargatu

 

 

The Italian report

Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2015). Net Children Go Mobile: Il report italiano. Milano- OssCom, Università Cattolica

Deskargatu

 

 

The Irish report

O'Neill, B. & Dinh, T. (2015). Net Children Go Mobile: Full findings from Ireland. Dublin: Dublin Institute of Technology.

Deskargatu

 

 

The Romanian report

Velicu, A., Mascheroni, G. și Ólafsson, K. (2014). Riscuri și oportunități în folosirea internetului mobil de
către copiii din România. Raportul proiectului Net Children Go Mobile
. București: Ars Docendi.

Deskargatu

 

The Portuguese Report

Simões, J., Ponte, C., Ferreira, E., Doretto, J., & Azevedo, C. (2014). Crianças e Meios Digitais Móveis em Portugal: Resultados Nacionais do Projeto Net Children Go Mobile. Lisbon: CESNOVA

Deskargatu

 

 

The Belgian Report

Vandoninck, S., D'Haenens, L. and Ichau, E.. (2014). Net Children go Mobile. Rapport België

Deskargatu

 

 

 

The UK Report: A comparative report

Livingstone, S., Haddon, L., Vincent, J., Mascheroni, G. and Ólafsson, K. (2014). Net Children Go Mobile: The UK Report. London: London School of Economics and Political Science.

Deskargatu