Galdetegia

Zure lankidetza ezinbestekoa da. Utz iezaguzu jakiten zeintzuk diren kongresura hurbiltzen zaituzten garraiobideak, ekitaldiak eragindako ingurumen inpaktua kalkulatu ahal izateko. Bi itaun besterik ez duzu erantzun behar. Hiru minutu baino gutxiago beharko duzu.