Prezioa

KREDITUAK, MATRIKULAREN PREZIOA: 30 kr. ECTS, 300 ordu aurrez-aurrekoak.

Modulu bakoitzak 100 ordu izango ditu eta matrikula berezitua izan dezake, prezioa 300 eurotakoa da eta agiria izango du. Hiru moduluetan matrikulatuz gero Unibertsitate Hedakuntzako Diploma lortzen da eta  ikasturte berean egin daitezke, guztira 900 € ordainduko da. Eskaintza honen aurretik, UPV/EHUn 2016/2017an  “Ikasketa Osagarri “modura egin diren dantzen ikasketek errekonozimendua izango dute.

Modulu bakoitza (100 ordu) 300 €
Unibertsitate Hedakuntzako Diploma (300 ordu) 900 €