Erabakia, 2016ko uztailaren 5ekoa, UPV/EHUko Euskararen arloko errektoreordearena. Horren bidez Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 21. artikuluan ezarritakoari jarraituz araututako doktorego aurreko kontratuak 2016ko ekitaldirako berrituko dira. (2015eko deialdia)

2016-07-05