Argitalpen Zerbitzua

Helburu eta funtzioak

UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua, Euskararen arloko errektoreordetzaren menpe, material inprimatu, digital eta ikusentzutekoaren nahiz beste euskarriren bateko materialaren argitalpena eta baterako argitalpena programatzeaz eta gauzatzeaz arduratzen da, interesgarritzat jotzen diren lan zientifikoak, teknikoak, artistikoak edo bestelakoak zabaltzeko.

UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak onartutako arautegian esaten denez, "Argitalpen Zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitatearen argitalpen zigilu bakarra da. Ondorio horietarako, UPV/EHUko sail, ikastegi, institutu, zerbitzu edo bestelako egituraren batek berak ere ezin izango du, ez noizean behin ez sail gisa, liburuak, aldizkari zientifikoak edo argitalpen produktuak UPV/EHUren izendapen, marka, sinbolo edo bestelako nortasun zeinuren baten pean editatu, errektoreorde eskudunak berariaz hala baimendu ezean".

Argitalpen Zerbitzuak Euskal Herriko Unibertsitatearen baitan hezkuntza, irakaskuntza, ikerketa eta kultura sustatzen lagundu nahi du argitalpen produkzioaren bidez. Arreta berezia jartzen du euskaraz aurkezten diren materialetan.

Aipatutako helburuok erdiesteko, Argitalpen Zerbitzuak giza baliabideak ditu, bi arloan antolatuta daudenak:

  • Argitalpenetarako arloa, berezkoa: funtsean, argitaratzeko prozesua sustatzea du ardura nagusi, jasotzen diren argitalpen proposamenak oinarri hartuta (originalak jasotzetik eta lanak banatzeraino).
  • Kopiagintza arloa: argitalpen prozesuan laguntzeaz gain, Leioako eta, oro har, UPV/EHUko unibertsitate kideei inprimatze eta kopiagintza zerbitzua eskaintzen die.

Zerbitzukideak

Teresa Agirreazaldegi
Argitalpen Zerbitzuko zuzendaria
94 601 7943 teresa.agirreazaldegi@ehu.eus
Jesús Moro
Argitalpen Zerbitzuko burua 
94 601 2228 jesus.moro@ehu.eus
Arlo teknikoa
Leire Lekuona
Argitalpen Zerbitzuko zuzendari teknikoa
94 601 2225 leire.lekuona@ehu.eus
David Fogarty
Argitalpen Idazkaritzako teknikaria
94 601 2874 publications@ehu.eus
Juan José Rodriguez
Zabalkunde eta banaketako teknikaria
94 601 5126 publicaciones@ehu.eus
Administrazioa
Inmaculada Basterra
Administrari laguntzailea
94 601 2229 inmaculada.basterra@ehu.eus
Santiago de la Hoz
Administrari laguntzailea
94 601 2226 santiago.delahoz@ehu.eus
Boni Fuertes
Administrari laguntzailea
94 601 2227  editorial@ehu.eus
Biltegia
Miguel Santos
Biltegiaren arduraduna
94 601 2224 almacen.editorial@ehu.eus
Javier Fernández
Biltegiaren arduraduna
94 601 2224 almacen.editorial@ehu.eus
Erreprografia arloa
Olatz Martínez
Argitalpen Zerbitzuko kopiagintzaren arduraduna
94 601 5127 olatz.argitalpenak@ehu.eus
Laura Álvarez
Edizioko teknikaria
94 601 5095 laura.alvarez@ehu.eus
Javier Sánchez
Edizioko teknikaria
94 601 5095 javi.sanchez@ehu.eus
Luke Zárraga
Edizioko teknikaria
94 601 5095 luke.zarraga@ehu.eus
José Mª Rodríguez
Inprimatzailea
94 601 5127 josemari.rodriguez@ehu.eus
Maitena Muguruza
Menpekoa
94 601 5127 maitena.muguruza@ehu.eus
Víctor  Llorente
Menpekoa
94 601 5127 victor.llorente@ehu.eus