Doktorego-tesien ahozko defentsan C2 euskara-maila bermatzen duten ebaluazio irizpideak

Komunikazio-gaitasuna

 • Azalpenak, argudioak, iritziak eta ideiak argi eta zehatz eman ditu, ondo antolatuta eta egoki lotuta.
 • Galde-erantzunetan, argudioak eta arrazoibideak aise eman ditu, horretan mugarik erakutsi gabe.
 • Ideiak berrantolatzeko malgutasun handia agertu du.

Jarioa

 • Aurkezpenean nahiz galde-erantzunetan, jario handiz hitz egin du, erraz eta trebe.
 • Ez du duda-mudarik agertu hizketan.
 • Etenak behar bezala egin ditu, esaldien barruan nahiz esaldien artean.
 • Natural hitz egin du.

Lexikoa

 • Arloko lexikoa zuzen, egoki eta zehatz erabili du, bai eta lexiko arrunta ere.
 • Ideiak zehatz-mehatz adierazi ditu, beharrezko ñabardurak erantsiz.
 • Zailtasunak erraz saihestu ditu.

Zuzentasuna

 • Jardun zuzena izan du, akatsik gabea.
 • Erdararen interferentziarik ez zaio nabari izan.
 • Ahoskera eta intonazio egokiak eta naturalak izan ditu.