EHULKUren aholku guztiak (ordena kronologikoan)

Irudia
AHOLKU GUZTIAK
komun/komunean
(2006-02-09)
pdf
komun/amankomun
(2006-02-16)
pdf
Zenbait aditzen erregimena: behar izan
(2006-02-23)
pdf
eman/gertatu
(2006-03-02)
pdf
Zer berri...
(2006-03-09)
pps / pdf
Suposatu (I)
(2006-03-16)
pps / pdf
EHULKU
(2006-03-23)
pps / pdf
Suposatu (II)
(2006-03-30)
pps / pdf
Hipotesia
(2006-04-05)
pps / pdf
Suposatu (III)
(2006-04-27)
pps / pdf
Zenbakiak (I)
(2006-05-03)
pdf
Suposatu (IV)
(2006-05-11)
pps / pdf
Zenbakiak (II)
(2006-05-18)
pps / pdf
Suposatu (V)
(2006-05-25)
pps / pdf
TZDB
(2006-06-01)
pps / pdf
-ez/-etaz
(2006-06-08)
pps / pdf
goialde/goikalde
(2006-06-15)
pps / pdf
litzateke/zen
(2006-06-22)
pps / pdf
-ko/-tzen
(2006-10-05) 
pps / pdf
Suposatu (VI)
(2006-10-11)
pps / pdf
"a" itsatsia eta hitz elkartuak
(2006-10-19)
pps / pdf
Desberdin (I)
(2006-10-26)
pps / pdf
Garapen iraunkorra
(2006-11-02)
pps / pdf
EHULKU
(galderak nola egin)
(2006-11-09)
pps / pdf
Desberdin (II)
(2006-11-16)
pps / pdf
Sinboloak
(2006-11-23)
pps / pdf
Unitateak
(2006-11-30)
pps / pdf
Desberdin (III)
(2006-12-14)
pps / pdf
-ekiko (I)
(2007-01-11)
pps / pdf
-ekiko (II)
(2007-01-18)
pps / pdf
giza, euskal...
(2007-01-25) 
pps / pdf
-(e)LARIK (I)
(2007-02-01)
pps / pdf
-(e)LARIK (II)
(2007-02-08)
pps / pdf
Hilen egunak
(2007-02-015)
pps / pdf
Leiar progresiboak
(2007-02-22)
pps / pdf
Progresiboa
(2007-03-01)
pps / pdf
Atzizkiak eliditzea
(2007-03-08)
pps / pdf
probak & frogak
(2007-03-15)
pps / pdf
probatu &frogatu
(2007-03-22) 
pps/ pdf
Zenbait aditzen erregimena (I): biratu, kostatu, iraun, deitu...
(2007-03-29)
pdf
neurtu eta pisatu
(2007-04-19)
pps / pdf
izan ezik & ezik
(2007-04-26)
pps / pdf
denbora-maiztasuna
(2007-05-04) 
pdf
Kalko okerrak: "bezala"
(2007-05-10)
pdf
behin-behineko / behin betiko
(2007-05-17)
pps / pdf
Kalko okerrak: "bitartean"
(2007-05-24)
pps / pdf
jarraitu
(2007-05-31) 
pps / pdf
ZEIN/ZER
(2007-06-07)
pps / pdf
-ko & -tako
(2007-10-04)
pps / pdf
ehunekoak (I)
(2007-10-11)
pdf
zehar
(2007-10-18)
pps / pdf
"...deitzen zaio trabuko"
(2007-10 -25)
pps / pdf
"...etorriko bada"
(2007-11-08)
pps / pdf
"Ez duzu zertan asaldatu"
(2007-11-15)
pps / pdf
"...etorriko dela"
(2007-11-22)
pps / pdf
Aposizioa 1
(2007-11-29)
pps / pdf
"-t(z)ekotan"
(2007-12-13)
pps / pdf
Aposizioa 2
(2008-01-17)
pps / pdf
-ka atzizkia eta zenbakiak
(2008-01-24)
pps / pdf
"...hain da jatorra"
(2008-01-30)
pps / pdf
Zenbaki banatzaileak
(2008-02-6)
pps / pdf
-gatiko
(2008-02-21)
pps / pdf
elkar
(2008-02-28)
pps / pdf
bera/berdin
(2008-03-06)
pps / pdf
Hiztegi-zipriztinak
"-ll- grafema"
(2008-03-13)
pdf
"alkate bera/alkatea bera"
(2008-04-10)
pps / pdf
" beste...bat/...berri bat"
(2008-04-17)
pps / pdf
" -go atzizkia"
(2008-04-25)
pps / pdf
ERE (I)
(2008-05-08)
pps / pdf
a itsatsia eta mugagabea
(2008-05-15)
pps / pdf
ERE (II)
(2008-05-23)
ppspdf
"Gatz bihurtu zen"
(2008-05-30)
ppspdf
ERE (III)
(2008-06-06)
ppspdf
"...ekaitza igaro eta gero"
(2008-06-12)
pps / pdf
ERE (IV)
halaber, orobat, berebat
(2008-06-20)
pps / pdf
balioetsi, balioztatu
(2008-10-24)
pps / pdf
Zer da Euskalbar?
(2008-10-29)
pps / pdf
antzeman / atzeman
(2008-11-07)
pps / pdf
1094. urtean
(2008-11-13)
pps / pdf
hauteman, detektatu
(2008-11-21)
pps / pdf
izan ere
(2008-11-27)
pps / pdf
askotariko (I)
(2008-12-05)
pps / pdf
askotariko (II)
(2008-12-11)
pps / pdf
Biderketa
(2009-01-12)
pps / pdf
Zilegi
(2009-01-23)
pps / pdf
"Con" preposizioa
Gaztelaniaren interferentziak

(2009-02-12)
pps / pdf
hura dela medio
(2009-02-19)
pps / pdf
Aditzoinen forma
(2009-02-26)
pps / pdf
Katafora-esapideak
(2009-03-12)
pps / pdf
Ospatu
(2009-03-26)
pps / pdf
dagokionez / dagokionean
(2009-04-23)
pps / pdf
-KO atzizki banatzailea (I)
(2009-05-07)
pps / pdf
-KO atzizki banatzailea (II)
(2009-05-22)
pps / pdf
dagoeneko, honezkero
(2009-06-04)
pps / pdf
Hainbat / zenbait
(2009-06-18)
pps / pdf
Partizipioa + -ta/-rik/-a/-ak
(2009-10-15)
pps / pdf
Zenbat eta...hainbat eta
(2009-11-03)
pps / pdf
Puntuazio-markak eta lokailuak
(2009-11-20)
pps / pdf
bailitzan, bailuen
(2009-12-04)
pps / pdf
Zenbait aditzen erabilera
(2010-01-21)
pps / pdf
EZEN...eLA
(2010-02-08)
pps / pdf
utzi dut /utzi diot
(2010-02-25)
pps / pdf
zeren...bait
(2010-03-18)
pps / pdf
Mendeko perpausen hasiera markatzen duten partikulak
(2010-05-06)
pps / pdf
sartzerakoan
sartzean
sartutakoan

(2010-05-26)
pps / pdf
Hiztegi-zipriztinak
c letra

(2011-02-18)
pps / pdf
"aitzitik"
(2011-03-03)
pps / pdf
XUXEN 1
(2011-03-17)
pps / pdf
XUXEN 2
(2011-03-31)
pps / pdf
bere/haren (beraren)
(2011-04-18)
pps / pdf
paralelo, perpendikular...
(2011-05-09)
pps / pdf
(-ra) arte /-raino
(2011-05-24)
pps / pdf
joko / jolasa
jokatu / jolastu

(2011-06-06)
pdf
animalia hiltzailea
animalia-hiltzailea

(2011-06-20)
pps / pdf
"burutu" aditza
(2011-10-14)
pps / pdf
Etenpuntuak eta "eta abar"
(2011-11-02)
pps / pdf
EHULKUko galde-erantzun batzuk
(2011-11-18)
pps / pdf
Zenbaki zatikiarrak
(2011-12-07)
pps / pdf
 Baldintza-perpaus desegokiak
(2012-01-23)
pps / pdf
Siglak eta marratxoa
(2012-02-17)
pps / pdf
-eNEAN perpausen
erabilera desegoki batzuk zuzentzen

(2012-03-01)
pps / pdf
Gure aitonen garaian...
(2012-03-16)
pps / pdf
Berak / eurak / beraiek
(2012-04-02)
pps / pdf
SIGLAK:
nola idatzi, nola irakurri eta nola jokatu

(2012-04-19)
pps / pdf
-KETA atzizkia
Hiztegi Batuan

(2012-05-09)
pdf
Euskal leku-izenak: gorabehera batzuk 
(2012-05-28)
pdf
Kuantifikazio zehaztugabeen adierazpenak  
(2012-06-21)
pdf
ZEINA (erlatiboa) 
(2012-10-30)
pps / pdf
-ts, -tx, -tz bukaerak eta
-tzat atzizkia

 (2012-11-12)
pdf
Forma fosildu eta forma aldakor batzuk (dagoeneko, orain dela...)
 (2012-11-26)
pdf
Depende
(2012-12-13)
pdf
Mailegutza
(2013-01-31)
pdf
eutsi, heldu, oratu
(2013-02-14)
p df
-(e)LA menderagailuaren erabilera oker batzuk
(2013-02-27)
pdf
Egitura progresiboak: -t(z)en ari/egon /ibili/jardun
(2013-03-21)
pdf
-T(Z)EARENA aditz-izenaren erabilera traketsa
(2013-04-18)
pdf
"Tatuaia" ala "tatuaje"?
-aje bukaera, maileguetan

(2013-05-03)
pdf
Juntaduraz elkarturiko esaldietan aditz laguntzailea isiltzea (elipsia)
(2013-05-17)
pdf
Nola komunztatu "besterik"
(2013-06-06)
pdf
Neurri-sintagmak
"plater bat zopa"

(2013-10-10)
pdf
Izenondoa hitz-elkarketen barruan:
"Arrosa gorri buket bat"

(2013-10-24)
pdf
NON mugatua/NON mugagabea
"bi egunean/bi egunetan"

(2013-11-14)
pdf
Sudurluze moduko elkarte arruntak
(2013-12-04)
pdf
bi gradu(*tan) igo
(2013-12-19)
pdf
Kontaerako aditza:
aspektua eta denbora

(2014-02-03)
pdf
Izen-osagarriak,
batzuetan arazo

(2014-02-20)
pdf
Hitz batzuen esanahia, hizkeraren eta erregistroaren araberakoa: agian, ardura, heldu, sarri, lotsatu, samurtu
(2014-03-19)
pdf
Gaztelaniaren interferentziak: kalko semantiko badaezpadakoak
(2014-05-20)
pdf
"Norbera" eta "nor bere"
(2014-06-10)
pdf
-ero, -oro, -ro (maiztasun-atzizkia)
(2015-01-22)
pdf
W eta Y grafemak hitz amaieran
(2015-02-05)
pdf
Marratxoa eta kanpo-izen bereziak
(2015-02-18)
pdf
-eLA menderagailuaren erabilera oker batzuk (II): *behin...-ela
(2015-03-05)
pdf
Puntuazioa: bi puntuak
(2015-03-18)
pdf
Zenbait glotonimo
(2015-04-24)
pdf
-TZA atzizkia
(2015-05-14)
pdf
Komaren erabilera badaezpadako batzuk (I)
(2015-05-29)
pdf
Komaren erabilera badaezpadako batzuk (II)
(2015-06-11)
pdf
Zenbait aditzen formak (I): bereizi, biluzi, miretsi, sinetsi
(2015-10-08)
pdf
Zenbait aditzen formak (II): ase, eho, eraso
(2015-10-22)
pdf
ehunekoak (II)
(2015-11-05)
pdf
Ikasitakoa gogoratuz
udal, udaletxe...
(2015-11-26)
pdf
Ikasitakoa gogoratuz
 Perpaus osagarri jokatugabeak (I): -TZEA, -TZEKO, -TZEN
(2015-12-17)
pdf
Ikasitakoa gogoratuz
bio-, psiko-, sozio-
(2016-01-28)
pdf
Perpaus osagarri jokatugabeak (II)
(2016-02-18)
pdf
Nahiko(a) buruhauste(a)
(2016-03-11)
pdf
Partitiboa
(2016-04-07)
pdf
Hobelex: zuzentzaile ortografiko-lexikoa
(2016-04-26)
pdf
Neurri-sintagmak (II): kilogramo, litro...
(2016-05-19)
pdf
Erakusleak: bestelako erabilerak
(2016-06-02)
pdf
Atzerriko herritar-izenak eta jatorri-adjektiboak
(2016-06-16)
pdf
Hiztegi-zipriztinak: "pauso" eta "pausu"
(2016-07-06)
pdf
"halako" + zenbatzailea: konparazio-egitura
(2016-09-23)
pdf
Urte ≠ Ikasturte
(2016-10-06)
pdf
kargura, postura, lanpostura aurkeztu
(2016-10-20)
pdf
AL eta AHAL partikulak
(2016-11-03)
pdf
Aditz arazleak: arazi
(2016-11-17)
pdf
Zenbait aditzen erregimena: borrokatu, dantzatu
(2016-12-01)
pdf
Honetan eta hartan erakusleak denborazko esapideetan
(2016-12-15)
pdf
 -TSU atzizkia (gutxi gorabehera)
(2017-02-02)
pdf
Arabera postposizioa: erabilera egokia eta zenbait kalko oker
(2017-02-21)
pdf
Hala nola
(2017-03-16)
pdf
Ahal izan eta ezin izan
(2017-04-06)
pdf
Atributu-sintagma, mugagabean
(2017-04-27)
pdf
Hobeki/hobeto esan
(2017-05-18)
pdf
POR preposizioa: interferentziak
(2017-10-05)
pdf
Bidaiatu, eboluzionatu, funtzionatu...
(2017-10-20)
pdf
Marraren erabilera:
-(e)LA ETA ala
-(e)LA-ETA?

(2017-11-02)
pdf
(aski, eder, gaitz, luze, on) iritzi dio
(2017-11-23)
pdf
X+ETSI: askietsi, gaitzetsi, onetsi...
(2018-03-01)
pdf
Zenbatzailerik gabeko mugagabea:
mugagabea [-(e)z]

(2018-03-26)
pdf
EZ partikula: ez+adjektiboa
(2018-04-26)
pdf
EZ partikula:
"ez ikusi(arena) egin" eta abar

(2018-05-31)
(Abre una nueva ventana)pdf 
Koloreak euskaraz (1)
(2018-07-12)
pdf
Eguzkia / eguzkia:
letra larria / letra xehea

(2018-09-27)
pdf
Batez beste / batez besteko / batezbesteko
(2018-10-10)
pdf
-GUNE / -UNE
(2018-11-07)
pdf
-EN eta -KO atzizkiak eta diru-balioak
(2018-11-30)
pdf
bakarretako bat / bakarretarik (bat)
(2019-01-31)
pdf
-T(Z)ERAKO atzizkiaren erabilera okerra
(2019-02-27)
pdf
Lehenengo aldia da...
-eNA/-eLA

(2019-03-21)
pdf
-(e)z gero / ezkero
(2019-04-11)
pdf
Koloreak euskaraz (2)
(2019-05-17)
pdf
Guzti zenbatzailea eta erakusleak
(2019-05-30)
pdf
Zenbatzaile orokorrak: oro
(2019-06-20)
pdf
ber-/bir- aurrizkia
(2019-10-24)
pdf
Aholkatu aditzaren erregimenak
(2019-11-07)
pdf
-(e)NETZ aditz-atzizkia
(2019-11-28)
pdf
-(T)SA atzizkia
(2020-01-16)
pdf
Egitura progresiboak:
-TU(A)Z joan

(2020-02-13)
pdf
Puntu kardinalak
(2020-02-27)
pdf
-TZEKO asmoz , -TU asmo izan/ukan
(2020-03-18)
pdf
Marratxoaren erabilera, berriz ere
(2020-04-02)
pdf
Eguraldi-aditzak (1)
(2020-09-24)
pdf
Adierazpen izendatzaileak: marka-izenak, enpresa-izenak...
(2020-10-08)
pdf
Eguraldi-aditzak (2)
(2020-10-22)
pdf
Zerrendak eta puntuazioa
(2020-11-13)
pdf
"Zenbait" zenbatzaile zehaztugabea: komunztadura
(2021-04-04)
pdf