Prestakuntza-ekintza bakoitzari dagokion aitortza

EHP-2020: Koordinazioagatik edo bestelako ardurengatik aurreikusitako aitortza
PROGRAMA ECTS baliokideak
EIGA/ZUZEN+/ADITU programa (urteko deialdia, 9 talde) 3 ECTS
Hobekuntza ikastaroak (urteko deialdia) 2 ECTS
AITZINATU (urteko deialdia, 3-5 talde) 3 ECTS
TSE koordinatzailea 12 ECTS
TSE: arduradun teknikoa 6 ECTS
TSE sustatzailea 1 ECTS
EHP-2020: Irakasle/mentore izateagatik aurreikusitako aitortza
PROGRAMA Iraupena Parte-hartzaileen kop* MDAD maila ECTS baliokideak
Hobekuntza ikastaroak 20 ordu ---- 4 2 ECTS
AITZINATU 60 ordu 6 4 6 ECTS
TSE-1 10 ordu 6 4 1 ECTS
TSE-2 60 ordu 6 4 6 ECTS
TSE-3 60 ordu 6 4 6 ECTS
TSE-Mintegi iraunkorrak 40 ordu 6 4 4 ECTS

* Taldean parte-hartzaile gehiago edo gutxiago badaude, modu proportzionalean gehitu edo murriztuko da ECTS baliokideen
kopurua.

EHP-2020: prestakuntza-ekintzetan parte hartzeagatik aurreikusitako aitortza
PROGRAMA Iraupena EEM maila MDAD maila ECTS baliokideak
EIGA 120 ord. C1 1 12 ECTS
ZUZEN+ 120 ordu C1+ 1 12 ECTS
ADITU 165 ordu C2 2 15 ECTS
HOBEKUNTZA Ik. 20 ordu C2 2 2 ECTS
AITZINATU 60 ordu C2 3 6 ECTS
TSE-1 10 ordu C2 3 1 ECTS
TSE-2 60 ordu C2 3 6 ECTS
TSE-3 60 ordu C2 3 6 ECTS
TSE-Mintegi iraunkorrak 40 ordu C2 4 4 ECTS

Oharrak

  • Programa honetako egiaztagiriak UPV/EHUren deialdi guztietan baliatu ahal izango dira. Alabaina, ziurtagiri hauek ez dute krediturik murriztuko irakaskuntzako kredituetan.
  • Programa hauetan koordinazio-, tutore-, mentore- edo laguntzaile-ardurak dituzten UPV/EHUko kideek, ziurtagiriaz gain, bestelako aitortzarik edo ordainsaririk ere eskuratu ahal izango dute.