Albisteak eta Ekitaldiak

null

Doktorego-Tesia: MARÍA ARRIZABALAGA LÓPEZ

Doktorego-Tesia / Tesis Doctoral:
PROFRUVE: ESKOLA-HAURREN FRUTAREN ETA BARAZKIEN KONTSUMOA SUSTATZEKO INTERBENTZIO-PROGRAMA

Doktoregaia / Doctoranda:
María Arrizabalaga López

Zuzendariak / Directores:
Dr. Víctor Manuel Rodríguez Rivera Dk.
Dra. María Puy Portillo Baquedano Dk.
Nutrizio eta Bromatologia Arloa / Área: Nutrición y Bromatología
Farmazia eta Elikagaien Zientziak Saila / Dpto.: Farmacia y Ciencias de los Alimentos


Eguna / Día: 22 de junio de 2020ko ekainaren 22an
Ordua / Hora: 11:00etan - 11:00 h.
Plataforma Birtuala / Plataforma Virtual: Blackboard Collaborate