Paisaiaren Kudeaketa. Ondarea, Lurraldea eta Hiria

Ikerketa-ildoak

  • Iturri kimiko eta fisikoek paisaian eta ondarearen elementuetan duten ingurumen-inpaktua zehaztea. Zientzia kimiko eta fisikoen eta Lurraren zientzien oinarrizko alderdiak, ingurumen-inpaktuak ulertzeko, modelatzeko eta diagnostikatzeko.
  • Lurraldearen funtzionaltasun hidrologikoa: arroa sistema integratzaile gisa. Lurraldearen aldaketek uraren zikloan duten eragina. Lurraren erabileran eta landare-estalkian klima-aldaketak eragin dituen aldaketak.
  • Ondarea eraikitzeko prozesuak. Ondare bihurtzeko prozesuak (ondarearen azterlan antropologiko, soziologiko eta historikoak), ondarearen etnografia, ondare immateriala, nahi gabeko ondareak, nortasuna eta memoria historikoa.
  • Ondarea eta paisaia kudeatzeko protokolo integralak garatzea: beste ildo batzuetako ikerketa-jarduerak sartzen dira, garapen zientifikoan oinarrituta dauden eta hirugarrenentzako erabilgarriak izan daitezkeen protokolo berriak proposatzeko
  • Ondarean eta paisaian aplikatzeko metodologia eta prozedura ez-inbaditzaile berriak garatzea. Ondarearen bereizketa, analisi diakronikoa, zaintza, zaharberritzea, datazioa, katalogazioa eta esleipena ikertzea
  • Ondarearen eta paisaiaren arloko teoria,metodologia eta informazio-teknologiak garatzea, baliozkotzea eta aplikatzea. Ikerketa honek barne hartzen ditu modelaketa kontzeptuala,teknologia geoespazialak, simulazioa, teknika kuantitatiboak eta abar.
  • Ondarearen, paisaiaren eta sortzen eta erabiltzen dituzten prozesuen gizarte-balioa aztertzea. Ondareak erkidegoarentzat duen balioa eta ondarearen eragina eta garrantzi publikoa kuantifikatzeko ikerketa.
  • Paisaia kulturalen dimentsioak (hiri-paisaienak barne) aztertzea eta bereiztea, eta baita ondarearekin duten erlazioa ere. Paisaiaren arkeologia, arkitektura, paleoingurumena, lurraldearen antolamendua, hirigintza, artea eta performance-jarduerak