Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko jarduerara itzultzeko plana

Plan honek Covid-19ak ezarritako konfinamenduaren ondoren Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko aurrez aurreko jarduerara itzultzeko baldintzak jasotzen ditu. Plan honek UPV/EHUko jarduera presentzialera itzultzeko 2020ko apirilaren 27ko Planean ezarritako jarraibide orokorrak garatzen ditu, horiek izango baitira jarduera garatzeko erreferentzia nagusia.Plan horren edukiak aurrez aurre sartzeko jarraibideak jasotzen ditu, eta agintari eskudunek hartzen dituzten erabakien arabera egokitzen eta aldatzen joango da. Neurriak eraginkorrak izan daitezen, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko komunitatea osatzen duten pertsona guztiei eskatzen zaie ohiko komunikaziokanalen bidez (posta elektronikoa, ikastetxearen webgunea, etab.) egiten diren jarraibideei jarraitzeko eta gune bakoitzeko berariazko seinaleak errespetatzeko.
Xedea
- Fakultatea irekita egongo da soil-soilik presentzialtasuna eskatzen duten mantentze-, kudeaketa- eta prestakuntza-arloko funtsezko jarduerak egiteko.
- Irakaskuntza-jarduera guztia modu ez-presentzialean egiten jarraituko da (eskolak, tutoretzak, etab.).
- Kasu guztietan, telelana lehenesten jarraituko da.
Zentroaren ordutegia
- Zentroa 8: 00etatik 15: 00etara egongo da irekita, astelehenetik ostiralera.
Sarbidea eta zirkulazioa
- Zentroko langileen kasuan, eraikinera txartel elektroniko bidez sartuko da, 0 solairuko igogailuaren ondoko atetik.
- Zentrotik kanpoko langileentzat, Mikel Laboa plazako sarrera nagusitik sartuko da.
- Igoera eskailera gorri eta horitik egingo da, eta jaitsiera eskailera berde eta borobiletik. Bi dorreetako eskailerak (eraikin berritua eta idazkaritza) berdin erabili ahal izango dira igotzeko eta jaisteko.
- Igogailuetan pertsona bakarra egon daiteke bidaia bakoitzean, eta lehentasuna izango dute mugikortasun-arazoak dituzten pertsonek.
- Zabalera nahikoa duten korridoreetan, eskuineko aldetik zirkulatu behar da, 2 metroko tartea errespetatuz une oro.
- Korridore estuenetan (3. eta 4. solairuetan) norabide bakarreko ibilbide bat ezarriko da erloju-orratzen norabidean.
- Espazio txikiagoak (komunak, etab.) banaka erabiliko dira, eta sarrera eta irteera txandaka egingo dira, betiere 2 metroko tartea errespetatuz.
Instalazioak eta zerbitzuak
- Instalazio eta zerbitzu hauek aldi baterako itxita egongo dira:

  • Auditorioa.
  • Irakaskuntza-gelak eta -mintegiak.
  • Multimedia-gelak eta laborategiak.
  • Ikasteko gelak.
  • 1. solairuko atezaintza.
  • Jantokiak.
  • Mailegua.

Egonaldia ikastetxean
- Telelana une oro lehenetsiko da.
- AZPkoen kasuan, lan-egutegi presentziala erantsi da.
- Irakasle eta ikertzaileen kasuan, zentrora sartzeko, 24 ordu lehenago eskatu beharko da decano.csc@ehu.eus helbide elektronikoan.
- Irakaskuntza-jarduera guztiak (eskolak, tutoretzak, etab.) modalitate ezpresentzialean mantentzen direnez, ikasleak ezin izango dira inola ere ikastetxera sartu, honako kasu hauetan izan ezik:
- Presentzialitatea eskatzen duten administrazio-izapideak (1. mailako matrikula, titulua jasotzea...).
- Unibertsitatera sartzeko probak (EBAU, 25 eta 45etik gorakoentzako sarbide-probak, etab.).
- Presentzialitatea eskatzen duten azken beste ebaluazio frogak.
Jendeari arreta emateko guneak
- Honako hauek dira jendeari arreta emateko guneak:

  • 0 solairuko atezaintza.
  • Idazkaritza.

- Idazkaritzan jendaurreko arreta aldez aurretik hitzordua eskatuta egingo da, gkz.idazkaria@ehu.eus posta elektronikoaren bidez edo 94-6012353/2347 telefono-zenbakien bidez. Jendaurreko arreta-zerbitzua astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 12:00etara, eskainiko da.
- Mezularitzaren harrera-lekua beheko solairuko Atezaintza izango da, Fakultatearen ordutegiaren barruan.
- Gune horiek manpara babesle bat izango dute, eta banan-banan zainduko dituzte pertsonak. Kanpotik datozen pertsonek maskara erabili behar dute. Gutxienez 2 metroko distantzia errespetatuko da une oro.
Prebentzio-neurriak
- Ikastetxeko lana "esposizio-probabilitate txikiko" mailan dagoela jotzen da.
- Norbera babesteko ekipamenduko langile bakoitzari emango zaizkio, ikastetxean egin beharreko lanak egin ditzan.
- Langileek material hori jasoko dute 0 solairuko atezaindegian (Mikel Laboa) zentrora sartzen diren lehen aldian.
- Talde kalteberetakoren bateko kideek Unibertsitateko mediku-zerbitzuarekin (medikua@ehu.eus) harremanetan jarri behar dute aldez aurretik, beren kasua baloratu eta neurri egokiak ezar ditzaten.
Espazio partekatuak erabiltzea
- Espazio partekatuetan lan egiten duten pertsonek honako neurri hauek errespetatu beharko dituzte:
- Lan-material bereizia erabiltzea (telefonoa, bulegoko materiala, etab.).
- Une oro bi metroko distantzia errespetatu. Horretarako, ekipamendu mugikorrak berrantolatu edo ordutegiak antolatu ahal izango dira, espazioa partekatu behar ez izateko.
- Beste espazio partekatu batzuk erabili behar badira, eta ez badago aurrez aurrekoa ez den beste aukerarik, gutxienez 2 metroko distantziako arau orokorra errespetatuko da, eta edukieraren 1/3 baimenduko da gehienez, 10 pertsonaraino.


Leioa, 2020ko maiatzaren 12a