Atzerriko Tituluak homologatzeko proba egingo duen Epaimahaia

IIP

(Gizarte Zientziak)
• Carmelo Moreno Del Río
• Marian Ispizua Uribarri
• Pedro Novo López
• Arantza Gutiérrez Paz.
• Rafael Lasaga Sanz

(Komunikazio Zientziak)
• Begoña Zalbidea Bengoa
• Rafael Lasaga Sanz
• Ainara Larrondo Ureta
• Rosa Martín Sabaris
• Enrique Antolín Iría