Atzerriko Tituluak homologatzeko proba egingo duen Epaimahaia

IIP

(Gizarte Zientziak)
• Carmelo Moreno Del Río
• Marian Ispizua Uribarri
• Pedro Novo López
• Carmen Arocena Badillos
• Rafael Lasaga Sanz

(Komunikazio Zientziak)
• Begoña Zalbidea Bengoa
• Rafael Lasaga Sanz
• Ainara Larrondo Ureta
• Gabriel Villota Toyos
• Enrique Antolín Iría