Fakultateko batzarraren erabakiak

2014ko urriaren 31n

2014ko urriaren 31n egin den bileran Fakultateko Batzarrak honako erabaki hauek hartu ditu:

 1. Batzordeak eta epaimahaiak berritzea: aurkeztu diren proposamenak onartu dituzte. Gradu Amaierako Lanaren Batzordean emandako boto gehienez, besteen kasuan adostasunez.
 2. ATICen izen ematea adostasunez onartu dute.
 3. 3. Irakasleen plazen eskaerak adostasunez onartu dute.

 

2015eko martxoaren 18an

2015eko martxoaren 18an egin den bileran Fakultateko Batzarrak honako erabaki hauek onartu ditu:

 1. Egindakoen Memoria, 2014.
 2. 2015-2016 irakaskuntza eskaintza.
 3. Irakaskuntzarako azpiegituren deialdia.
 4. Graduko titulazioen autoebaluazio txostenak.
 5. Irakas azpiegiturak erabiltzeko baimen eskaerak.
 6. Irakaslego plazak.

2016ko martxoaren 18an

 1. 2015eko urriaren 19ko Fakultateko Batzarraren  akta  onartzen  da bertaratutako kide guztienbaiezkoarekin (gai-zerrendaren 1. puntua).
 2. 2016/2017 ikasturterako irakaskuntza eskaintza  onartzen  da bertaratutako kide  guztien baiezkoarekin (gai-zerrendaren 3. puntua).
 3. 2015eko jardueren memoria eta  bertan  dagoen  urte  horretako ekonomiaren memoria onartzen da bertaratutako kide  guztienbaiezkoarekin (gai-zerrendaren 4. puntua).
 4. lrakaskunttarako azpiegituren eskaerak  onartzen  dira bertaratutako kide  guztien baiezkoarekin (gai-zerrendaren 5. puntua).
 5. "Nazioarteko  Lankidetza   Ez  Zentralizatua:  Bakea  eta   Garapena"   eta   "Komunikazio Korporatiboa" Masterrei Fakultateko azpiegiturak erabiltzeko ahalmena eman zaie (gai-zerrendaren 6. puntua).
 6. Aldeko  31 botorekin, eta  kontrakorik eta  abstentziorik gabe, Sonia Livingstone doktore andrea  irakasleari  UPV/EHUko  Honoris  Causa doktoregoa emateko hautagaitzaren proposamena onartzen da (gai-zerrendaren 7. puntua).
 7. Bere  kideen   artean,   Batzorde   lraunkorreko  ikasleen   bi  ordezkoak  aukeratzen ditu. Hautatuak izan dira Errupin Jáuregui eta Adrián Grivillers (titularrak} eta Aitor Casal eta Patricio Ortiz (ordezkoak) (gai-zerrendaren 8. puntua).
 8. Historia Garaikidea sailaren S. eta 6. deialdietako batzordea onartzen da. Bere kideak dira:
  • Titularrak: Mikel Urkijo, Fernando  Molina  eta Javier Díaz;
  • Ordezkoak: José L. De la Granja, Ludger Mees eta Xabier Zabaltza (gai-zerrendaren 9. puntua).
 9. Ondoren agertzen diren irakaslego  plazetarako aldeko txostenak ematea  onartzen  da (gai­ zerrendaren 1O. puntua}:
  • lkus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate  saila: lrakasle emeritu izendatzeko  proposamen bat; PLZko aldaketarako 4 proposamen; sorkuntza  berriko plazaren proposamen bat eta plazaren behin-behineko estalduraren 8 proposamen (ordezkatzeak}.
  • Historia Garaikidea Saila: lrakasle em  rituaren kontratuaren berritzeko eskaera bat.
  • Politika   Zientzia   eta  Administrazio  Saila:  lrakasle   emerituaren  kontratuaren  berritzeko eskaera bat.
  • Euskal Hizkuntza eta Komunikazio saila: Sorkuntza berriko katedra plaza bat.
  • Kazetaritza  11   saila: PLZko aldaketarako 3 proposamen eta plazaren  behin-behineko estalduraren proposamen bat (ordezkatzea).
  • Kazetaritza Saila: PLZko aldaketarako proposamen bat eta plazaren behin-behineko estalduraren proposamen bat (ordezkatzea).
  •  Administrazio  Zuzenbidea.   Konstituzio  Zuzenbidea   eta   Zuzenbidearen  Filosofia   saila: Sorkuntza berriko katedra plaza bat.

2016ko irailaren 16an

 1. AZPk eta irakasleek batzarrean izango dituzten ordezkariak hautatzeko egutegia onartu. Hauteskundeak 2016ko urriaren 24an izango dira.
 2. Fakultateko  egituren  erabilera  baimendu  master  hauei: "Multimedia Komunikazioa UPV/EHU-EITB" eta "Gobernantza eta Politika Ikasketak".
 3. Zerrendako hamasei plazen alde erabaki da:
  1. Lanpostuen zerrendako bi postu aldatzea (11. eranskina): 1 Soziologia eta Gizarte Langintza sailekoa eta 1 Kazetaritza sailekoa.
  2. 14 plaza aldi baterako betetzea (9. eranskina): Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia sailekoa; 5 Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatea sailekoak; 1 Historia Garaikidea sailekoa; 1 Konstituzio Zuzenbidea eta Pentsamenduaren eta Mugimendu Sozial eta Politikoen Historia sailekoa,  3 Kazetaritza sailekoak; 1 Soziologia eta Gizarte Langintza sailekoa; 2 Kazetaritza II sailekoak.

 

2017ko otsailaren 8an

1.- 2016ko irailaren 16ko akta onartzea.

2.- Fakultateko batzorde eta epaimahaien proposamena onartzea, Uxue Gutiérrez Lorenzo ikaslea Kalitate Batzordean sarturik, ikasleen ordezkari gisa.

3.- IRIek (irakasle-ikertzaileek) eta AZPkoek (administrazio eta zerbitzuetako langileek) beren ordezkariak hautatzea Batzorde Iraunkorrerako. Hona hemen kide guztiak:

 • A) IRI iraunkorrak:
  - Begoña Zalbidea
  - Andrés Dávila
  - Cristina Lavía
  - Ainhoa Novo
  - Irene García.
 • B) Gainerako IRIak:
  - Miguel Ángel Casado.
 • C) AZPkoak:
  - Igone Arandia.

4.- 2016ko jardueren memoria onartzea.

5.- Bost titulazioen kudeaketa eta jarraipen txostenak onartzea.

6.- 2017/2018 ikasturteko egutegia onartzea. Horrekin batera onartu da fakultatearen jaia 2017ko abenduaren 7an izatea.

7.- Titulazioen plazen mugen proposamena onartzea: Kazetaritza: 210; Soziologia eta Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa: 80; Publizitatea eta Harreman Publikoak: 125; eta Ikus-entzunezko Komunikazioa: 75.

8.- Hautazko ikasgaien hizkuntza aldatzeko eskaria aldatzea Soziologiako Graduan eta Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Graduan, bi hizkuntza ofizialetan eman ahal izan daitezen.

9.- Onartzea UPV/EHUko Gobernu Kontseiluari proposatzea graduondoko berezko titulu hau sortzea: «Pilotaje de drones y grabación audiovisual aérea».

10.- Fakultatearen azpiegiturak erabiltzeko baimena ematea 2017/18 ikasturtean «Especialista en ilustración científica» graduondokoa emateko eta «Comunicación corporativa» eta «Cooperación internacional descentralizada: paz y desarrollo» masterrak emateko.

11.- Onartzea irakasleen plaza eskari hauek:

ALDI BATERAKOAK (9. ERANSKINA): 20
Ikus-entzunezko Komunikazioa:  11
Politika eta Administrazio Zientzia: 3
Kazetaritza: 2
Kazetaritza II:   1
Soziologia eta Gizarte Langintza: 1
Soziologia 2: 1
Nazioarteko Zuzenbidea, Nazioarteko Harremanak eta Zuzenbidearen Historia:  1

LANPOSTUEN ZERRENDAKO ALDAKETAK (11. ERANSKINA) 10
Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia:  1
Kazetaritza: 3
Konstituzio Zuzenbidea: 1
Ikus-entzunezko Komunikazioa:  3
Kazetaritza II: 1
Nazioarteko Zuzenbidea, Nazioarteko Harremanak eta Zuzenbidearen Historia: 1

ALDI BATERAKO IRAKASLE KONTRATATUEN ORDEZKAPENAK (8. ERANSKINA) 6
Ikus-entzunezko Komunikazioa: 4
Historia Garaikidea: 1
Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia: 1

KATEDRA BERRIA (5. ERANSKINA):  3
Kazetaritza: 1
Konstituzio Zuzenbidea: 1
Konstituzio Zuzenbidea, Administrazio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia: 1

PLAZA BERRIAK ETA ALDI BEREKO PLAZEN FINKAPENA (10. ERANSKINA): 1
Kazetaritza: 1
 

2017ko apirilaren 5an

1.- 2017ko otsailaren 8ko batzarreko akta onartu da.

2.- Onartu da 2017/2018 ikasturteko irakats eskaintza.

3.- Baimena eman da irakaskuntzarako azpiegitura, bilerako aztergaien zerrendako laugarren puntuan adierazia.

4.- Baimena eman da ikastegiko azpiegiturak erabiltzeko 2017/18 ikasturtean "Ikasketa Feministak eta Generoak" masterreko eskolak emateko. Era berean, 2017ko apirilaren 6an "El concierto económico en los medios de comunicación" izenburudun 6. jardunaldiak egiteko Bizkaia Aretoko Baroja Gela erabiltzeko eskariaren alde agertu da batzarra, eta, 2017ko apirilaren 18tik 28ra bitartean egingo den "Las ambigüedades de la comunicación" tailerra egiteko areto bereko Chillida Gela erabiltzeko eskariaren alde ere agertu da.

5.- Bizkaiko Campuseko Batzarrerako IRI taldeko ordezkaria aukeratu da: Esteban Arlucea Ruiz jauna.

6.- Irakasle plaza hauek eskatzearen alde agertu da batzarra:
Santos Zunzunegui irakasle emeritu izendatzeko eskariaren alde agertu da, 2011ko maiatzaren 2an UPV/EHUko Irakasle-ikertzaileen arloko errektoreordeak emandako Erabakiko 12.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako.
Gainerako plazei dagokienez, alde agertu da honakoetarako: lanpostuen zerrenda aldatzea Soziologia eta Gizarte Langintza Sailean (2), eta Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Sailean (2), eta plaza bat aldi baterako betetzea Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatea Sailean (1).

2017ko maiatzaren 25ean

 1. 2017ko apirilaren 5eko batzarraren akta onetsi.
 2. Dekanoa aukeratzeko hauteskundeetarako egutegia onetsi.
 3. 17/18 ikasturteko etsaminen egutegia onartu.
 4. 17/18 ikasturteko gestio akademikoaren egutegi ofiziala onartu.
 5. Gradu bakoitzeko ikastaroen koordinatzaileak onartu.
 6. Ikasleei eskainita, ikastegiko azpiegiturak erabili behar dituzten ikastaro osagarrien eskaintza onartu:
  1. Koordinazio, Kalitate eta Plangintza Estrategikorako dekanordetzak eskatuta, baimena eman zaie ikastaro hauei: "Edizio eta errebelatu digitala fotokazetaritzan", Argiztapen ikastaroa", "Marketin digitaleko ikastaroa" eta " Txostenak eta testu akademikoak idazteko ikastaroa".
  2. Era berean, baimena eman zaie honako hauek ikastegiko azpiegiturak erabiltzeko:
   1. "Politika eta Administrazio Zientziarako prestakuntza mintegi osagarria".
   2. "Teoria politikorako prestakuntza mintegi osagarria".
   3. "Politika eta Administrazio Zientziarako parte hartze mintegia".
   4. EB birpentsatzea: gobernantza, segurtasuna, barne merkatua eta hiritartasuna" XXVII. jardunaldiek egiteko.
 7. Batzarrak aldeko txostena eman dio aldi baterako irakasle kontratatuen plaza hutsak betetzeko proposamenari (8. eranskina), Soziologia eta Gizarte Langintza sailak egindakoari, 4 ordutako arduraldi partzialaz eta profil ez elebidunaz.

2017ko ekainaren 23an

ERABAKI BAKARRA.- Dekanoa izateko hautagaia botazio bidez hautatzea eta izendatzea Simón Pablo Peña Fernández jauna aldeko 28 botorekin eta boto zuri batekin.

2017ko urriaren 20an

FAKULTATEKO BATZARRAK 2017ko URRIAREN 20ko BILKURAN HARTUTAKO ERABAKIAK


1.- Onestea 2017ko maiatzaren 25eko eta 2017ko ekainaren 23ko batzar bileretako aktak, hura Ana Irene del Valle batzarkide andrea bertan egona zela gehitu ondoren.

2.- Fakultateko batzorde eta epaimahaiak onestea.

3.- Onartzea Fakultateko Batzarrerako ikasleen ordezkariak aukeratzeko hauteskunde egutegia

4.- Ondoko plazak eskatzearen aldeko txostena ematea:
- Bi plaza behin-behinekoz betetzeko (9. eranskina), Kazetaritza sailak eskatuta.
- Lanpostu huts bat betetzeko, aldi baterako irakasle kontratatu gisa (8. eranskina), Kazetaritza sailak eskatuta.

2018ko urtarrillaren 31

1.- 2017ko urriaren 20ko Batzarraren akta adostasunez onartzea.

2.- Fakultateko plan estrategikoa onartzea.

3.- 2017ko jardueren memoria onartzea.

4.- Kudeaketa txostenak eta titulazioen jarraipen txostenak onartzea.

5.- Titulazioetako plaza muga hauek onartzea: Kazetaritza, 210; Soziologia, 80; Zientzia politikoa eta kudeaketa publikoa, 80; Ikus-entzunezko komunikazioa, 75; eta Publizitatea eta harreman publikoak, 125.

6.- Onartu dira espetxean dauden Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Saileko ikasleak ebaluatzeko 5. eta 6. epaimahaiak, honako hauek osatuak:

Eduardo Apodaka (epaimahaiburua)

Itziar Ugarteburu

Javier Cerrato

Ordezkoak:

Eduardo Rubio

Alberto Amutio

Ángel Beldarrain

Zozketaz aukeratu dira berezkoak ez diren Hauteskunde Batzordeko kideak:

Ainara Miguel Sáez de Urabain

Irati Agirreazkuenaga Onaindia

Teresa Martínez de los Ríos

Nerea Muñoz García

Era berean, gainerako batzordeetako kide diren ikasleak onartu dira:

Kalitatea: Adrien Grivillers

Euskara: Adrien Grivillers eta Nerea Muñoz

Erreklamazioak: Asier Fernández

Akademi antolakuntza eta baliozkotzeak: Asier Fernández

Berdintasuna: Lydia Fernández eta Beñat Uribe-Etxebarria

Ebaluazio Berezia: Asier Fernández

Gradu Amaierako Lana: Óscar Gutiérrez

Iraunkorra: Lydia Fernández eta Nerea Muñoz.

7.- 18-19 ikasturtean Fakultateko azpiegiturak erabiltzeko baimena eman zaie hauei:

“Ilustrazio zientifikoan espezialista” berezko titulua,

“Nazioarteko Lankidetza Ez Zentralizatua: Bakea eta Garapena” masterra,

“Osasunaren Sustapena eta Osasun Komunitarioa” masterra.

Era berean, aldeko irizpena eman zaio Joseba Agirreazkuenaga irakasleak eta Eduardo Alonso ikertzaileak “Ekonomi Itunaren 140. urteurrena eta etorkizuneko aukerak” VII. Jardunaldia egiteko helburuz Bizkaia Aretoko Mitxelena aretoa erabiltzeko aurkeztu duten eskaerari.

8.- Aldeko irizpena eman zaie 22 irakasle plaza hauei:

2, Historia Garaikidea Sailak proposatuta: 11. eranskin 1, 8. eranskin 1.

5, Kazetaritza Sailak proposatuta: 11. 3 eranskin, 8. eranskin 1 eta 5. eranskin 1.

1, Ekonomia Aplikatua I Sailak proposatuta: 11. eranskin 1.

1, Konstituzio Zuzenbidea eta Pentsamenduaren eta Mugimendu Sozial eta Politikoen Historia Sailak proposatuta: 5. eranskin 1.

1, Soziologia eta Gizarte Langintza Sailak proposatuta: 11. eranskin 1.

2, Soziologia II Sailak proposatuta: 10. eranskin 1, 6. eranskin 1.

2, Nazioarteko Zuzenbidea, Nazioarteko Harremanak eta Zuzenbidearen Historia Sailak proposatuta: 11. 2 eranskin.

2, Kazetaritza II Sailak proposatuta: 11. 2 eranskin.

2, Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Sailak proposatuta:  8. eranskin 1, 11. eranskin 1.

3, Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate Sailak proposatuta: 8. 2 eranskin, 11. eranskin 1.

1, Administrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia Sailak proposatuta: 5. eranskin 1.

2018ko maiatzaren 23an

1.- 2018ko urtarrilaren 31ko batzarraren akta onartu da.
2.- 2018/19 ikasturteko irakats eskaintza onartu da.
3.- 2018-2019 ikasturteko egutegia onartu da. Era berean, fakultatearen jaieguna 2018ko abenduaren 7an (ostirala) izango dela onartu da.
4.- 2018/2019 ikasturteko gestio akademikoaren egutegia onartu da.
5.- Datorren ikasturteko azterketen egutegia onartu da.
6.- Kultur Jardueren Batzordea aldatzea onartu da. Hala, ikasleen ordezkari bat sartuko da.
Aipatzen diren batzordeetan hainbat kide sartzea ere onartu da:
A) Ana Irene del Valle sartu da Berdintasun Batzordean dekanotzaren taldetik. Kide baten plaza hutsik gelditu da irakasle-ikertzaileen (IRI) aldetik.
B) Iñaki Zabaleta sartu da Euskara Batzordean.
C) Manuel Montero sartu da Epaimahai Berezian.
D) Ainara de Miguel eta Patricio Ortiz sartu dira Kultur Jardueren Batzordean.
7.- Bizkaiko Campuseko Errektoreordetzari irakats azpiegitura eskatzeko egindako eskaera onartu da.
8.- Master hauei fakultateko azpiegiturak erabiltzeko baimena ematea onartu da: “Europako Herrialdeen Subiranotasuna”, “Ikasketa Feministak eta Generokoak” eta “Gobernantza eta Politika Ikasketak”. Bizkaia Aretoko Arriaga aretoa erabiltzeko (2019ko azaroaren 13-15) eskaeraren alde agertu da, “Asociación Española de Semiótica AES Elkartearen XVIII. Nazioarteko Biltzarra” eta “Euskal Herriko Unibertsitateko Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate Saileko IX. Nazioarteko Biltzarra” egiteko.
9.- Soziologia 2 Sailaren eskaeraren alde (irakasleentzako bi plaza) agertu da:
- 1- 8. Eranskina: aldi baterako irakasle gisa plaza hutsa betetzeko proposamena.
-1- 11. Eranskina: lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena.

2019ko otsailaren 1ean

1.- Fakultateko Batzarrak 2018ko maiatzaren 23an eginiko bileraren akta onartzea.
2.- Bost graduen plaza muga onartzea 2019/2020 ikasturterako:
- Kazetaritza: 210
- Ikus-entzunezko Komunikazioa: 75
- Publizitatea eta Harreman Publikoak: 125
- Soziologia: 80
- Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa: 80
3.- 2019/2020 ikasturterako eleaniztasun plana onartzea.
4.- Ikastegiko batzordeak eta epaimahaiak onartzea.
5.- Datorren ikasturtean “Ilustrazio Zientifikoko Espezialista” berezko tituluari baimena ematea azpiegiturak erabiltzeko.
Era berean, Bizkaia Aretoan lokalak erabiltzeko eskaera onartu da, honako ekitaldi hauek egiteko:
- Kongresua: “Gobernanza fiscal multinivel de la UE: el caso de las haciendas locales”.
- Nazioarteko kongresua: “Sharing society: the impact of collaborative collective actions in the transformation of contemporary societies”.
- Nazioarteko kongresua: “Young people, well-being, resilience and enterprise: critical perspectives for the antropocene”.
- Second Seminar on active ageing index.
- Kongresua: “Comunicación diaria en las relaciones interpersonales”.
- Irudi dokumentalen jaialdia: basque dok.
6.- Irakasleen plazak
Batzarra honako 22 plaza hauen alde agertu da:
1.- Carmelo Garitaonaindia jaunari emeritu kategoria emateko eskaera.
2.- Kazetaritza Saila: 4 eranskin eta 1 eranskin 5.
3.- Kazetaritza II Saila: 3 eranskin 11 eta 1 eranskin 6.
4.- Soziologia II Saila: 1 eranskin 3, 1 eranskin 5, 1 eranskin 11 eta 1 eranskin 8.
5.- Historia Garaikidea Saila: 1 eranskin 11 eta 1 eranskin 10.
6.- Ikus-entzunezko Komunikazio Saila: 2 eranskin 11.
7.- Politika eta Administrazio Zientzia Saila: 1 eranskin 11 eta 1 eranskin 10.
8.- Konstituzio Zuzenbidea eta Gizarte eta Politika Pentsamenduaren eta Mugimenduen Historia Saila: 1 eranskin 5.
9.- Gizarte Psikologia Saila: 1 eranskin 11.

20019ko apirilaren 12an

Ikastegietako Oinarrizko arautegiaren 23.2 artikuluarekin bat etorrita, batzarrak hartutako erabakien berri ematen da:

 1. Onartu 2019ko otsailaren 1ean Fakultateko Batzarrak izandako aurreko bileraren akta.
 2. 2018ko jardueren memoria onartu.
 3. Onartu 2019/2020 ikasturteko graduetako irakats eskaintza.
 4. Ikastegiko eleaniztasunerako estrategia onartu.
 5. Onartu graduetako ikasketa planak aldatzeko proposamena.
 6. Onartu Gizarte Komunikazioa masterraren aldaketa.
 7. Ikastegiko azpiegituren erabilera baimendu 2019/2020 ikasturteko “Dronen Pilotatzea eta Airetiko Ikus-entzunezko Grabazioa” eta “Gobernantza eta Politika Ikasketak” masterretarako.
 8. Bi irakasle plaza eskatzearen alde agertzea:
  • Soziologia 2 Sailak eskatuta, 3. eranskina.
  • Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatea Sailak eskatuta, 11. Eranskina.

2019ko urriaren 11n

Ikastegien Oinarrizko Arautegiko 23.2 artikuluak ezarritakoarekin bat etorrita, aipatutako batzordean hartutako erabaki hauek argitaratzen dira:
1.- Onartzea Fakultateko Batzarrak 2019ko apirilaren 12an egindako bileraren akta.
2.- Erabakitzea ikasleen estamenturako Fakultateko Batzarraren hauteskundeetarako deialdia 2019ko abenduaren 4rako egitea, bai eta hauteskundeak arautuko dituen egutegia ere.
3.- Onartzea fakultateko batzorde eta epaimahaiak.
4.- Onartzea fakultatean emango diren gradu bikoitzen araudi erregulatzailea.
5.- Carolina Fundazioaren, UPV/EHUren eta Vocento Fundazioaren arteko hitzarmenaren alde agertzea, fakultateari atxikitako Multimedia Kazetaritzaren Masterreko ikasleei bekak emateko.
6.- Lau irakasle plaza hauen alde agertzea:
- Soziologia II Sailak eskatuta, 8. eranskina, irakasle elkartuaren plaza elebidun eta partziala.
- Historia Garaikidea Sailak eskatuta, hiru eranskin 11, lanpostu kode hauei dagozkienak: TUC8/12128, PAC8L2211 eta AGC8L1-D00021-2.

2020ko otsailaren 27an

1.- Onartzea Fakultateko Batzarrak 2019ko urriaren 11n egindako bileraren akta.
2.- Onartzea 2019ko txostena eta kudeaketa plana.
3.- Onartzea fakultateko masterren plazen muga proposamena.
4.- Onartzea ikastegiaren irakaskuntza azpiegituraren eskaera.
5.- Bizkaia Aretoa erabiltzeko eskaera abalatzea, 2020ko martxoaren 30ean biltzar hau egiteko: "Kupoa aztergai: negoziatzaile eta protagonisten argitan (1841-2020)" .
6.- Onartzea Estefanía Jiménez Iglesias andrea Gizarte Komunikazioa masterreko Batzorde Akademikoko presidente gisa izendatzea Josu Amézaga Albizu jaunaren ordez. Era berean, onartzea fakultateko bost graduetako gradu batzordeak.
7.- Hauen alde agertzea:
- CUC8/1 162 4 postu kodearen lanpostu zerrenda aldatzeko proposamena, kidegoa aldatzeari buruzkoa, hau da, unibertsitateko katedradunetik atxikira, plazaren gainerako ezaugarri guztiak mantenduta (11. eranskina), eta
- Miguel Ángel García Herrera jauna unibertsitateko katedraduna emeritu gisa kontratatzeko proposamena.
Biak Konstituzio Zuzenbidea Sailak eta Pentsamenduaren eta Mugimendu Sozial eta Politikoen Historia Sailak proposatuta

2020ko maiatzaren 7an

1.- Fakultateko Batzarraren 2020ko otsailaren 27ko akta onartzea.

2.- 20/21 ikasturteko irakaskuntza eskaintza onartzea.

3.- Gradu bikoitzen araudiaren 9.3 artikulua aldatzea onestea; hain zuzen, honela geratuko da: "Ikasleek, lehenengoa urtea amaitutakoan, gaindituta izan beharko dituzte lehenengo mailako eskola orduetako 42 kreditu gutxienez, ohiko eta ezohiko deialdien artean. Matrikula egiten den bigarren urtearen amaieran, lehenengo mailako 54 kreditu eta bigarreneko 30 kreditu gaindituta izan beharko dituzte gutxienez. Matrikula egiten den hirugarren urtearen amaieran, lehenengo maila osorik gaindituta izan beharko dute (60 kreditu), eta bigarren mailako 54 kreditu, eta hirugarreneko 12 gutxienez. Nolanahi ere, ikasleek gehienera ere zazpi ikasturtetan amaitu beharko dute programa".

4.- Ikastegiko mugikortasun araudiaren xedapen iragankor bakarra onestea; hain zuzen, honela dago idatzita: "Harrera unibertsitateak lehenengo lauhilekoko mugikortasunak bertan behera uzten dituen kasuetan soilik eskaini ahal izango zaie egoera horrek kaltetutako ikasleei egonaldiak egiteko aukera graduko laugarren mailako bigarren lauhilekoan, baldin eta beren ikasketa hitzarmenean sartu baditzakete mugikortasuneko araudi orokorrak ezartzen dituen 24 kredituak, gutxienez.
Xedapen horrek ez dio eragiten Gradu Amaierako Lana egiteari, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean egiten jarraituko baita. Ikasleak bere gain hartuko du dagozkion lanak egiteko erantzukizuna eta mugikortasunaren garapenarekin bateragarri egingo du.
Xedapen hau 2020/2021 ikasturteak iraun bitartean izango da indarrean soil-soilik".

5.- Bizkaia Aretoko lokalen eskaera bermatu da, "MEU Basque Country 2020" egiteko.

6.- Irakasleen plaza hauen aldeko txostena egin da:
- Historia Garaikidea Sailak proposatuta, irakasle emerituaren plazaren proposamena Francisco Llera Ramo jaunarentzat.
- Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatea Sailak proposatuta, lanpostu bat aldatzeko proposamena (11. eranskina), irakasleen kidegoa aldatzeko (albokotik agregatura), hizkuntza profila (elebiduna) eta arduraldia (osoa) aldatu gabe utziz.