XSLaren edukia

Filosofiarako Sarrera II25168

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Filosofiako Gradua
Ikasturtea
2023/24
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
25168

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4872
Gelako p.1218

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Asignatura de carácter introductorio, y continuación de Introducción a la filosofía I. Se tratan problemas relacionados con conceptos de orden mental (yo, alma, conciencia,...), para continuar con cuestiones de filosofía política y filosofía del arte. Finalmente se estudian las relaciones existentes entre la filosofía, la religión y la ciencia.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

Filosofiarako Sarrera I ikasgaiaren jarraipena da ikasgai hau. Hura bezala, hau ere sarrerako ikasgaia da. Lehenik, gogamen kontzeptuari liotzen zaizkion auzi filosofikoak jorratzen dira. Bigarrenik, filosofia politikoko oinarrizko arazoak lantzen dira. Azkenik, filosofia, erlijioa eta zientziaren arteko hartu-emanak aztertzen dira.Ikasgai hau FILOSOFIA izeneko moduluan dago, eta berori lantzea beharrezkoa da modulu horretako gaitasunak eskuratzeko:

- Filosofiaren izaerari buruz hausnartzea, bai teorikoki bai praktikoki, jakintza-modu gisa gainerakoetatik bereizita (artea, zientzia, erlijioa), eta Giza eta Gizarte Zientzien arloan duen eraginari buruz hausnartzea.

- Giza eta Gizarte Zientzien testuinguruan, filosofia teorikoaren eta praktikoaren oinarrizko gaiei buruzko jarrera dibergenteak, eta argumentuak eta kontra-argumentuak ezagutzea, horiei buruz taldean eztabaidatzeko gai izatea, eta horretarako behar den filosofiako terminologia erabiltzea.

- Filosofiako egile esanguratsuenen, eta espezifikoki, filosofia moralen oinarrizko testuak modu aktiboan ulertzea, eta modu kritikoan interpretatzea, batez ere, gaien ikuspegitik.

- Oro har, filosofiaren, eta espezifikoki, arazo eta dilema etikoen topikoei, egileei eta testuei lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz azaltzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, horiek Giza eta Gizarte Zientzietan duten eragina kalkulatzeko.

- Filosofia praktikoaren arloetan irakurketa erraztea, gaur egun hartutako konpromiso sozialei eta etikoei dagokienez, eta filosofia teorikoaren arloetako irakurketa erraztea, gaur egungo jakintzen arabera.

- Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak eskuratzeko.

Antropologiako eta Filosofiako lehen mailako koordinatzaileak koordinazio horizontalaz arduratuko dira. Koordinazio bertikala gradu-koordinatzaileen esku dago.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. Gogamena munduan. Aukeramenaren auzia. Gizakia/Animalia/Makina. Hilezkortasunaren auzia

2. Filosofia praktikoa: egitateak eta balioak

3. Filosofia politikoa: oinarrizko arazoak eta kontzeptuak

4. Estetika: artearen definizioaren auzia. Fikzioa.

5. Filosofia, zientzia eta erlijioa

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ohiko deialdirako bi ebaluaketa-bide eskainiko dira: edo ebaluaketa jarraia edo ohiko azterketaEBALUAKETA JARRAIA

Bi ataletan banatu daiteke ebaluaketa jarraia:1. Azkeneko prueba. Azkeneko pruebaren balioa %60 izango da (hau da 6 puntu).2. Bestelakoak. Falta den %40a (4 puntu) finkatuko da kontuan hartuz: banakako beste idatzizko lan batzuk, taldekako lanak eta ahozko aurkezpenak, baita klasean parte hartzea ereAZTERKETAOhiko azterketa izango da non ikasturtean jorratutako edukiei buruzko galderak egingo diren.Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ez-ohiko deialdietarako ebaluaketa-bide bakarra izango da: azterketaEbaluaketa jarraian ikasleak ez badu banakako proba egiten, deialdiari uko egingo diola ulertuko da, eta “Aurkezteke” jarriko zaio

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Textos específicos relativos a cada tema/Gai bakoitzari lotzen zaizkion testuak banatuko dira.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

Arrieta, A. (2015), Filosofiarako Sarrera Bat. EHUko argitalpen zerbitzua

Papineau, D. (bil.) (2009), Filosofía. Blume

Warburton, N. (2000), Filosofía básica. Cátedra.

Russell, B. (1935), Religión y ciencia. Fondo cultura.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Blackburn, S (1999. Pensar. Paidós.
Bruce, M. & Barbone, S. (bil.) (2011), Just the Arguments. 100 of the Most Important Arguments in Western Philosophy. Wiley-Blackwell.

Web helbideak

Enciclopedia de filosofía: http://plato.stanford.edu

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • ARRIETA URTIZBEREA, AGUSTIN
 • IBARRA UNZUETA, JOSEBA ANDONI
 • MIGURA ZANGUITU, VICENTE FERNANDO

TaldeakToggle Navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-24

11:00-13:00 (1)

09:00-11:00 (2)

25-30

11:00-13:00 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.7 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (1)
 • 1.7 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (2)
 • 1.7 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (3)

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
25-30

09:00-11:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.7 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (1)

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-24

11:00-13:00 (1)

09:00-11:00 (2)

25-30

11:00-13:00 (3)

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
25-30

09:00-11:00 (1)

Irakasleak

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-24

11:00-13:00 (1)

09:00-11:00 (2)

25-30

11:00-13:00 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 0.4 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (1)
 • 0.4 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (2)
 • 0.4 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (3)

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
25-30

09:00-11:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 0.4 - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN I (1)