Dokumentalen Errealizaziorako Tailerra27136

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27136

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Laborategiko p.2842

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

The aim of Documentary Film Workshop is to work in an original documentary project, going through all production stages:
research, idea and storyline; production plan; shooting and editing; distribution and exhibition.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Errealizazio dokumentalaren teknikak eta prozesuak ikus-entzunezko hedabide ezberdinetarako aplikatzea.

2. Ikus-entzunezko proiektu dokumentalen produkzioa, garapena eta errealizazioa planifikatzea.

3. Ikus-entzunezko dokumentalak errealizatzeko teknikak aplikatzea.

4. Ikus-enzunezko dokumentala formato eta ekoizpen eredu ezberdinetan ekoiztea, errealitatearen ikerketa eta ikuspuntuaren eraikuntzatik hasita difusio, banaketa eta komertzializazioaren faseetaraino.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

TEORIKOAK

1. Dokumentalaren aurreprodukzioa: errealitatearen ikerkuntza eta dokumentazioa.

2. Ikuspuntuaren eraikuntza: errealitatearen tratamendua eta dokumental ereduak.

3. Dokumentalen ekoizpen eta errealizazio teknikak.

4. Dokumentalen hedapena, baneketa eta komertzializazioa.

PRAKTIKOAK

5. Dokumental baten ideazioa eta diseinua.

6. Dokumental baten zuzendaritza, errealizazioa eta ekoizpena.

7. Dokumental baten hedatzea eta banaketa.

Metodologiatoggle-navigation

IRAKASKUNTZAREN METODOLOGIA
Oro har, jakintzagai honetan lantaldean ikastea eta jarduera kooperatiboak baloratuko dira, ikasle bakoitzak taldera ekartzen dituen lana eta iniziatibak ere kontuan hartuta.
Jakintzagaiak tailler-formatoa duela, saio presentzialetara etortzea eta lantaldeetan parte hartzea derrigorrezkoa da. Aktibitate presentzialak ohiko gelan eta laborategietan burutuko dira. Laborategiko baliabideak erabiltzeko proiektuen planifikazioa aldez aurretik zehaztu eta irakaslearekin adostuko da, materialen plangintza egokia burutu dadin.
Hortaz gain, aktibitate ez presentzialetan, iharduera profesionaletan burutzen diren bezala, programatutako ariketak bakarka zein taldeetan agingo dira.
Horretarako, dokumental-proiektuen aurreprodukzioa, produkzioa eta banaketa lanetarako ikastaldeak eratuko dira, 5 ikaskidek osatuta, jarraian deskribatzen diren funtzioen arabera:

-Dokumentalista eta komunikazioaren koordinatzailea
-Errealizadorea eta sormen prozesuen arduraduna
-Argazki-zuzendaria eta irudiaren arduraduna
-Soinuaren diseinagilea eta gidoia/eskaletaren koordinatzailea
-Produkzioa eta taldearen koordinatzailea

Taldekide bakoitzak bere arloko arduraz gain, taldeko beste ikaskideekin koordinatuko da eta bere arloko eta kanpoko erreferenteen informazioak ekarriko ditu lan-taldera, amankomuneko proiektua garatu ahal izateko.

Arduradun bakaoitzak, proiektuaren garapen koordinatua laguntzeaz gain, dagozkion porfolioak eta lan-koadernoak burutuko ditu burutzapen prozesua dokumentatzeko eta jarraitutako prozedurak ebaluatzeko

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 50
    • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 50

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazioak ikasketa prozesua talde-lanaren eta lan praktikoen bitartez garatzen dela hartuko du kontuan. Ebaluaketa jarraituak lortutako emaitzak zein emaitzak lortzeko prozesuak hartuko ditu aintzat.

1. ariketa: erreferentziazko dokumental baten eszena baten moldaketa (dokomenaldia) (%15).

2. ariketa: dokumental faltsua (%20)

3. ariketa: webdoka (%20)

3. ariketa: formatu libreko dokumentala (%45).

AMAIERAKO EBALUAZIOA

Dokumental baten ekoizpena eta errealizazioa (gomendatutako iraupena: 10´-20´). Bideoa eta grabaketa materiala entregatu beharko da, eta gidoi literario edo bestelako dokumentazioa, gidoi teknikoa, ekoipen-plana eta hedapen plana biltzen dituen txostena. Guztia azterketa egun ofizialean entregatu beharko da, eta egun horretan proiektuaren ahozko aurkezpena 45 minututan.

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).


Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.


Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Dokumental baten ekoizpena eta errealizazioa (gomendatutako iraupena: 10´-20´). Bideoa eta grabaketa materiala entregatu beharko da, eta gidoi literario edo bestelako dokumentazioa, gidoi teknikoa, ekoipen-plana eta hedapen plana biltzen dituen txostena. Guztia azterketa egun ofizialean entregatu beharko da, eta egun horretan proiektuaren ahozko aurkezpena 45 minututan.


Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

-Ikerketa eta dokumentazioa:Hemeroteka, biblioteka, mediateka eta internet baliabideak
-Proiektuaren diseinua eta planifikazioa (lantaldea eta porfolioak): proiektuen garapenarako excell-orri ofizialak (Ministeritza, diru-laguntza eskatzeko eredua), proiektuak kudeatzeko softwarra (pert, gant, microsoft proiect)
-Dokumentalaren ekoizpena eta errealizazioa (lantaldea eta porfolioak): laborategiak (platoak eta ordenagailu gelak) eta ikus-entzunezko baliabideak (kamerak, soinu eta argiztapen-baliabideak) eta edizio-programak


Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ADELMAN, Kim (2001). Cómo se hace un cortometraje. Barcelona: Ed. Robinbook.
BARROSO, Jaime (1998). Técnicas de realización de reportajes y documentales para televisión. Madrid: IORTV.
BARNOW, Eric (2002). El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa.
BURROWS, Thomas P.; GROSS, Lynne J. (2003). Producción en Televisión. Madrid: Ed. Mc Graw-Hill.
CASTILLO, José María (2004). Televisión y lenguaje audiovisual. Madrid: IORTV.
CHUVIECO SALINERO, José (2002). Realización multimedia. Madrid: Ed. Thompson/Paraninfo.
DANCYGER, Ken (1999). Técnicas de edición en cine y vídeo. Barcelona: Gedisa.
FERNANDEZ DIEZ, Federico; MARTINEZ ABADIA, José (1994). La dirección de producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós.
FELDMAN, Simon (1997 y post.). La composición de la imagen en movimiento. Barcelona: Gedisa.
FERNANDEZ DIEZ, Federico; MARTINEZ ABADIA, José (1999): Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.
GOMEZ SEGARRA, Manuel (2008). Quiero hacer un documental. Madrid: RIALP.
LEON, Bienvenido (2008): Dirección de documentales para televisión: guión, producción y realización. Iruñea: Eunsa.
MILLERSON, Gerald (2001). Técnicas de producción y realización en tv. Madrid: IORTV.
NICHOLS, Bills (1997) La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós.
OLSON, R.L. (2002). Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión. Madrid: IORTV
RABIGER, Michael (1993). Dirección de Cine y Vídeo. Técnica y Estética. Madrid: IORTV.
RAGIBER, Michael (1999). Dirección de documentales. Madrid. IORTV.
SAINZ, Miguel (1999). El productor audiovisual. Madrid: Síntesis.
TORREIRO, C. y CERDÁN, J. (eds.) (2005). Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra.
ZETTL, Herbert (2000). Manual de Producción de Televisión. Madrid: Paraninfo-Thompson Learning.

Gehiago sakontzeko bibliografia

BARNOW, Eric (2002): El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa.
Marzal, Javier y López, F. Teoría y técnica de la producción audiovisual, Valencia: Tirant lo Blanch, 2008
MILLERSON, G. Técnicas de realización y producción en televisión. 4ªed., Madrid: Instituto de radiotelevisión española, IORTV, 2007
RABIGER, Michael (1993): Dirección de Cine y Vídeo. Técnica y Estética. Madrid: IORTV.
FERNÁNDEZ, Federico (1996) La dirección de producción para cine y televisión, Barcelona, Paidós
WEINRICHTER, A. (Ed.) La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo. Pamplona: Colección Punto de Vista
OLSON, R.L. (2002): Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión, Madrid: IORTV

Aldizkariak

DOX European Documentary Magazine (http://dox.mono.net)
Images documentaires (http://www.imagesdocumentaires.fr/)
Revista de cine documental (http://www.revista.cinedocumental.com.ar/) Documentary (http://www.documentary.org)
Docs.pt (http://apordoc.org)
Revista digital de Cine Documentario (http://www.doc.ubi.pt

Web helbideak

http://www.puntodevistafestival.com/
http://www.zinebi.com
http://www.documentamadrid.com/
http://www.docsbarcelona.com/es/ Dokumentalak
http://www.revista.cinedocumental.com.ar/
http://www.divxclasico.com/ http://www.blogsandocs.com/
http://docuscolombia.blogspot.com.es/
http://miradasdoc.com/
http://topdocumentaryfilms.com/
http://www.nontzefilm.com
www.acesp.info/
www.blogsandocs.com/
www.ciudoc.net/
www.cybercollege.com/span/tvp_sind.htm
www.docsbarcelona.com/
www.docupolis.org/
www.fipa.tm.fr/fr/
www.mecalbcn.org/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ARANA ARRIETA, EDORTA
  • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
  • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-13:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

13:00-15:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

66 Teoriakoa (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

17:00-19:00

17:00-19:00

17-30

17:00-19:00

Irakasleak

66 Laborategiko p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

17:00-19:00

Irakasleak