Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Ikus-entzunezko Sormen Teknikak27091

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27091

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Laborategiko p.2842

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

IKUS-ENTZUNEZKO SORMEN TEKNIKAK (IST) irakasgaia Kazetaritza, Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatea eta Harreman Publikoak graduen lehen mailan kokatzen da eta haren eskolak bigarren lauhilekoan eskaintzen dira. Oinarrizko jakintzagaia da hurrengo mailetan landuko diren beste hainbat irakasgaien oinarri teorikoak eta praktikoak ezagutzeko. IST irakasgaiaren helburua da ikasleek ikus-entzunezko egitasmo berritzaileak sortu eta abian jartzeko gaitasuna garatu dezatela.

'Ikus entzunezko Sormen Teknikak' guztiz loturik dago eta aldi berean osatu egiten du lehen mailako lehen lauhilekoan eskaintzen den 'Ikus-entzunezko Lengoia' izeneko irakasgaia. Era berean, IST beste ezagutza-arlo batzuekiko lehen hurbilketa da, bereziki Ikus-entzunezko Komunikazioa graduan lantzen diren irakasgaiekiko hurbilketa; hala nola, 'Ikus entzunezko Sormen Prozesuak' (2.maila), 'Errealizazioa I' (3.maila), 'Errealizazioa II' (3. maila) edota 'Multimedia Edizioa eta Produkzioa' (Kazetaritza graduko 3. maila)

Bestalde, Kazetaritza, Ikus entzunezko Komunikazioa eta Publizitatea eta Harreman Publikoak graduetako ikasleek etorkizunean garatuko dituzten lan-zereginetarako behar beharrezkoak diren tresna teorikoak eta praktikoak eskaintzen ditu IST irakasgaiak. Hau da, ikasleriaren lan- trebakuntzarako funtsezko ekarpena egiten du.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

TITULAZIOAREN GAITASUNAK:

1.- Ikus-entzunezko komunikazio eta informazioaren eduki eta prozesuen garapenean trebetasunak aplikatzea eta teknikak, teknologiak eta baliabideak erabiltzea.

2.- Parte-hartzearekin, kudeaketarekin eta talde-lanaren optimizazioarekin erlazionaturiko trebetasunak garatzea, erabaki-hartzera eta emaitzen ebaluaziora zuzenduriko irizpideak jarraituz.

MAILAKO GAITASUNAK:

1.- Informazio eta komunikazio alorreko proiektuen diseinu eta errealizazioarekin erlazionaturiko teknologia eta errekurtsoak ezagutu eta aplikatzea.

2.- Talde laneko parte-hartze aktibo, elkarlan eta korresponsabilizazioarekin erlazionaturiko trebetasunak garatzea.

IKASKUNTZA EMAITZAK:

1.- Lauhilekoaren amaieran ikasleak bideo-kameren ezaugarri optikoak, elektronikoak eta erabilerari loturikoak ezagutu eta horiek praktikan, era egokian, jarriko ditu.

2.- Lauhilekoren amaieran ikaslea gai izango da soinuaren grabazioari eta edizioari buruzko oinarrizko ezagupenak testuinguru desberdinetan egokitzeko.

3.- Lauhilekoan zehar ikasleak edizio ez-linealaren oinarrizko kontzeptuak barneratuko ditu.

4.- Lauhilekoaren amaierarako ikasleak taldeka eta kamera bakar batekin grabaturiko ikus-entzunezko proiektu baten diseinua burutu eta aurkeztuko du.


Ikasketa prozesuaren emaitzak ikasleriak lauhilekoan zehar landuriko baliabide teoriko eta praktikoak erabiltzeko gaitasunean zehaztuko dira; hau da, baliabide horiek ikus-entzunezko produktuen sorkuntza eta ekoizpen prozesuari egokitzeko gaitasunean.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

TEORIA ARLOKO GAI-ZERRENDA.

LEHEN GAIA: BIDEO-SEINALEA.

BIGARREN GAIA: KAMERAK.

HIRUGARREN GAIA: EDIZIO EZ LINEALA.

LAUGARREN GAIA: ARGIA

BOSGARREN GAIA: SOINUA ETA MIKROFONOAK.


ARLO PRAKTIKOA.

Irakasgaiaren arlo praktikoan saio magistraletan azaldutako ezagutzak osatu eta prakikan jartzeko zenbait ariketa burutuko dira. Ariketa horiek egiteko, bigarren lauhilekoan, ikasleek eskuragarri izango dituzte Fakultateak dituen bitarteko teknikoak eta azpiegiturak.

MetodologiaToggle Navigation

IKUS-ENTZUNEZKO SORMEN TEKNIKAK irakasgaiak 150 orduko lana du ezarrita. Horietatik 80 ordu magistralak dira (32 ikasgelako eskola-orduetan eta 48 ordu ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren bidezkoak) eta gainontzeko 70 orduak praktikoak dira (28 ikasgelan eta 42 ikasgelatik kanpokoak).

Saio praktikoak gauzatzeko talde bakoitza (31, 32, 01, 02,03 eta 16 ) bi, hiru edo lau azpitaldetan banatzen da.

Arlo praktikoko saioak 20-25 ikaslez osatutako taldetan egingo dira. Matrikulazio-zerrenden arabera talderen bat handiagoa balitz, irakasgaiaren ardura duen irakasle-taldeak beharrezkoak diren egokitzapenak egingo ditu praktikak egoki burutzeko.


Eskola magistralean irakasgaiaren oinarri teorikoak azaltzen dira material grafikoaren eta ikus-entzunezkoen laguntzarekin. Saio praktikoetan ikasleek saio magistraletan garatutako edukiekin guztiz loturik dauden hainbat ariketa egiten dituzte, ikasleriaren prestakuntza osatzera zuzenduta dauden ariketak hain zuzen.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 40
    • Portfolio (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Irakasgaia teorikoa eta praktikoa izanik, horren ebaluazioa lauhilekoan zehar burututako froga teorikoen zein ariketa praktikoen bitartez egingo da.

-Praktiketan garatutako ariketek azken emaitzaren %60 suposatuko dute (10 puntutik 6)
-Gainontzeko %40 (10 puntutik 4), gelan azaldutako edukien gaineko proba idatzi baten bitartez eskuratuko da. Proba Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko Dekanotzak ezarritako data, leku eta orduan egingo da.

ARGIBIDE GARRANTZITSUAK:

1.- Irakasgaia gainditzeko derrigorrezkoa da atal bakoitza (idatzitako proba eta arlo praktikoa) gainditzea, bakoitza bere aldetik. Proba idatzia/edota praktikoa gainditzen ez duen ikasleari "Gutxi" kalifikazioa ezarriko zaio irakasgaian.Ohiko deialdian ikasleren batek ebaluaturiko arlo bat gainditzen badu (idatzitako proba edo portfolioa) baina bestea ez, emaitza positiboa izan duen arloaren nota gordeko zaio ikasturte bereko ezohiko deialdirako. Beraz, ezohiko deialdian bakarrik egin beharko du gainditu gabe daukan arloa.

2.- Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egin eta irakasgaia azken proba baten bidez gainditu nahi izango balu, etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, martxoaren 23a baino lehenago aurkeztu behar du idatzia.
Aipatu azken probak honakoak jasoko ditu: proba idatzia eta irakasle-taldeak ezarritako ariketak jasotzen dituen portfolioa. Kasu honetan ere,idatzitako probak azken notaren %40 balioko du, portfolioak %60 eta arlo bakoitza bere aldetik gainditu beharko da.

3.- Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, apirilaren 23a baino lehenago. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ezohiko deialdia irakasgaiaren ohiko deialdiarentzat azaldutako jarraibide eta ebaluazio-irizpide berberekin gauzatuko da.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Erabili beharreko materialak dira:

- irakasgaiko saio magistral eta praktikoetan irakasleak emandako materialak.
- irakasleak moodle plataforman ( e-gela ) argitaratutako materialak.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

CASTILLO, José María (2009): Televisión, realización y lenguaje. Madrid, IORTV.
CASTILLO, José María (1997): Elementos del lenguaje audiovisual. Madrid, IORTV.
CASTILLO, José María (2004): Televisión y lenguaje audiovisual. Madrid, IORTV.
GUTIERREZ, Arantza (2001): Ekoizpena eta errealizazioa irratian. Bilbo,UEU.
MILLERSON, Gerald (2004,4.ed.): Técnicas de producción y realización en TV. Madrid, IORTV.
MILLERSON, Gerald (2006): Telebista produkzioa. Leioa, EHUko Argitalpen Zerbitzua.
PAREJA, Emilio (2004): Tecnología actual de televisión. Madrid, IORTV.
ZABALETA, Iñaki (2002): Ikus-entzunezko informazioaren teknologia: kable, satelite eta lurreko irrati eta telebistaren sistemak, zerbitzuak eta garapena. Bilbo, UEU.
ZETTL, Herbert (2000): Manual de Producción de Televisión. Madrid, Paraninfo Thomson Editores.

Gehiago sakontzeko bibliografia

ADELMAN, Kim (2001): Cómo se hace un cortometraje. Ed. Robinbook.
BARROSO, Jaime (1998) :Técnicas de realización de reportajes y documentales para televisión. Madrid, IORTV.
BERMINGHAN, Allan (2010): Iluminación de localizaciones para televisión. Madrid, IORTV.
BURROWS, Thomas P.; GROSS, Lynne J.(2003):Producción en Televisión. Madrid, Ed. Mc Graw-Hill.
CASTILLO, José María (2011): Teleperiodismo en la era digital. Madrid, IORTV.
DANCYGER, Ken (1999) : Técnicas de edición en cine y vídeo. Barcelona, Gedisa.
FELDMAN, Simón(1997): La composición de la imagen en movimiento. Barcelona, Gedisa.
FERNANDEZ DIEZ, Federico; MARTINEZ ABADIA, José(1999): Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona, Paidós. Barcelona.
MILLERSON, Gerald (1994): Iluminación para televisión y cine. Madrid, IORTV.
MUÑOZ, José Javier; GIL, César (1994, 2ª ed.): La radio : teoría y práctica. Madrid, IORTV.
MUSBURGER, Robert B. (1994): Producción en vídeo con una cámara. Madrid, IORTV.
NISBETT, Alec (2002): El uso de los micrófonos. Madrid, IORTV.
RUMSEY, Francis y MCCORMICK, Tim (2004): Introducción al sonido y la grabación. Madrid, IORTV.
SÁINZ, Miguel(1999): El productor audiovisual. Madrid, Síntesis.
SOLARINO, Carlo (1993): Cómo hacer televisión. Barcelona, Cátedra.
THOMPSON, Roy (2002): El lenguaje del plano. Madrid, IORTV.

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

  • ARANA ARRIETA, EDORTA
  • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
  • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

TaldeakToggle Navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

02 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

02 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

02 Laborategiko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

02 Laborategiko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

09:00-11:00

17-30

09:00-11:00

Irakasleak

03 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

03 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

03 Laborategiko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

03 Laborategiko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

Irakasleak

16 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-17:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-4 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

13:00-15:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

32 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

32 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

32 Laborategiko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

32 Laborategiko p.-4 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak